„Stanowi Pan konkurencję dla populistycznych ideologów” – Nagroda Viadriny dla prof. dr hab. Krzysztofa Ruchniewicza

„Stanowi Pan konkurencję dla populistycznych ideologów” – Nagroda Viadriny dla prof. dr hab. Krzysztofa Ruchniewicza

1 czerwca 2023 roku historyk i publicysta prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz w wypełnionej po brzegi sali Logensaal odebrał 22. Nagrodę Viadriny. Dyrektor Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego został uhonorowany za swoją niestrudzoną pracę naukową i publicystyczną na rzecz polsko-niemieckiego porozumienia. Nagrodę Towarzyszącą otrzymał projekt „Tłumaczenie literackie w polsko-niemieckim dialogu kulturowym” Fundacji im. Karla Dedeciusa. >>> mehr

Meldung vom 01. Juni 2023