Otwarcie Viadrina Center of Polish and Ukrainian Studies na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

Medieninformation Nr. 180 vom 30. November 2023 

W czwartek 30 listopada na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą odbyło się uroczyste otwarcie Viadrina Center of Polish and Ukrainian Studies (VCPU). Dzięki VCPU interdyscyplinarne badania naukowe dotyczące polskiej i ukraińskiej historii i teraźniejszościi zyskały nowy ośrodek w Niemczech. Badania naukowe oraz przekazywanie społeczeństwu naukowo uzasadnionej i aktualnej wiedzy o Polsce i Ukrainie podkreślają szczególną rolę Viadriny jako miejsca europejskiej wymiany intelektualnej.

Andrii Portnov und Dagmara Jajesniak-Quast bei der Eröffnung des VCPU

Więcej zdjęć z uroczystości (Copyright: Viadrina/Heide Fest)

Kierownictwo Viadrina Center of Polish and Ukrainian Studies objęły dwie osoby – prof. dr hab. Dagmara Jajeśniak-Quast (Katedra Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce na Viadrinie) oraz prof. dr Andrii Portnov (Katedra Entangled History of Ukraine na Viadrinie). Mając na uwadze trwającą wojnę na Ukrainie, prof. dr Andrii Portnov powiedział o misji nowego Centrum: „Jesteśmy przekonani, że zwłaszcza w tych niezwykle trudnych warunkach, akademicka jakość jest podstawową misją Viadriny i naszego Centrum. Należą do niej otwarta dyskusja i ścieżka porozumienia”. Szczególnie obiecujące jest połączenie wybitnych kompetencji lokalnych z ponadregionalnym i ponadnarodowym podejściem.

W przemówieniach powitalnych padły następujące słowa:

Prof. dr hab. Eduard Mühle, Prezydent Uniwersytetu Europejskiego Viadrina: „Jako Uniwersytet Europejski położony na granicy polsko-niemieckiej, Viadrina zawsze działała na rzecz udanej komunikacji i produktywnej współpracy z naszymi sąsiadami na wschód od Odry. Konieczność zrozumienia tego, co dzieje się we wschodniej połowie Europy, zawsze była ogromna. W ostatnim czasie ta konieczność nabrała nowego, dramatycznego znaczenia. Misja Viadriny – nauczanie, badania i transfer wiedzy w odniesieniu do Europy Środkowej i Wschodniej – nigdy nie była bardziej istotna. Naszą misją jest podjęcie tego wyzwania”.

Dr Manja Schüle, Minister Nauki Brandenburgii: „Wraz z dzisiejszym otwarciem Centrum Studiów Polskich i Ukraińskich, Uniwersytet Europejski Viadrina buduje kolejny ważny most do naszych sąsiadów. W czasach, gdy na całym świecie mosty są niszczone i zrywane, potrzebujemy tych symboli nadziei i spotkania bardziej niż kiedykolwiek”.

Oleksii Makeiev, Ambasador Ukrainy w Niemczech: „Na Viadrinie i we Frankfurcie nad Odrą dokonuje się coś wyjątkowego: idziemy na zachód i patrzymy na wschód. Niemcy mogą na tym skorzystać. Nie chodzi o to, by patrzeć na Wschód z pozycji przewagi, ale by poznać ludzi i kraje i zaakceptować je jako europejskie. Ponieważ wszyscy jesteśmy Europejkami i Europejczykami i wspaniale jest czuć się w Europie jak w domu”.

Paweł Gronow, Zastępca Ambasadora RP w Niemczech: „Połączenie badań naukowych nad Polską i Ukrainą pod jednym dachem w kontekście wspólnego europejskiego dziedzictwa naprawdę oddaje wyjątkowego ducha Viadriny. Wartością dodaną tego Centrum jest rozpowszechnianie wiedzy o Ukrainie wśród niemieckiej opinii publicznej, a tym samym wypełnienie istniejącej od dawna luki”.

Więcej informacji o centrum: www.europa-uni.de/vcpu

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Uniwersytet Europejski Viadrina
Dział Komunikacji
tel.: +49 (0) 335 5534 4515
presse@europa-uni.de 
www.europa-uni.de/pl