Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

Aktualności

viadrina-preis-2024

Nagroda Viadriny dla prof. dr. hab. Klausa Ziemera

23. Nagrodę Viadriny otrzyma niemiecki politolog i były dyrektor Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, prof. dr hab. Klaus Ziemer. Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą uhonoruje uznanego eksperta i analityka stosunków polsko-niemieckich w czwartek, 16 maja, podczas uroczystości wręczenia Nagrody, która rozpocznie się o godz. 16.00 w sali Logensaal Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Następnie o godz. 17:30 Laureat weźmie udział w dyskusji „Dwadzieścia lat po rozszerzeniu Unii Europejskiej – krytyczne spojrzenie na porozumienie polsko-niemieckie”. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu po wcześniejszej rejestracji.

Read more
grenzregionen

Polsko-niemiecka konferencja na temat współpracy gospodarczej

Jakie możliwości i wyzwania oferuje współpraca gospodarcza na pograniczu polsko-niemieckim? Na ten temat rozmawiać będą uczestnicy konferencji „Polsko-niemieckie pogranicze: współpraca gospodarcza między wizją a rzeczywistością”, która odbędzie się w czwartek, 18 kwietnia, od 16:00 do 19:30, na Uniwersytecie Europejskim Viadrina, w sali Logensaal, przy Logenstraße 11 we Frankfurcie nad Odrą. Sympozjum będzie okazją do dyskusji na temat aktualnych wydarzeń w polsko-niemieckim regionie przygranicznym – zwłaszcza w Dwumieście Słubice-Frankfurt nad Odrą i w Euromieście Gubin-Guben i skierowane jest do naukowców, przedsiębiorców, multiplikatorów rozwoju biznesu, przedstawicieli administracji miejskiej i studentów.

Read more
Collegium Iuridicum Novum Adam Mickiewicz University

Wykłady profesorów Viadriny w Poznaniu

Szkoła Prawa Niemieckiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w wykładach otwartych, które będą prowadzone przez profesorów Viadriny. Wykłady prowadzone będą w języku niemieckim i będą dotyczyły aktualnych wyzwań, przed którymi stoją obecnie Niemcy, m.in.: granic wolności słowa, zakazu funkcjonowania partii politycznych, konieczności zachowania przez państwo neutralności światopoglądowej. Poruszone zostaną także problemy z obszaru prawa mediów, prawa pracy oraz podstaw prawa międzynarodowego publicznego w związku z aktualną sytuacją polityczną w Europie i na świecie.

Read more

Chcesz studiować Europę?

Wybierz Viadrinę – uniwersytet położony w centrum Europy!

du Deine Uni Icon rund

Międzynarodowa atmosfera to nasz znak firmowy. Na naszym kampusie spotykają się studenci i studentki z ponad 100 krajów. Bogata oferta nauki języków obcych i pobyty za granicą na jednej z około 250 uczelni partnerskich należą do programu studiów. Międzynarodowe i europejskie aspekty prawa, ekonomii i kultury odgrywają szczególną rolę w programach studiów na naszych trzech wydziałach. Oferujemy doskonałe warunki studiowania: małe grupy seminaryjne, bezpośredni kontakt z wykładowcami oraz indywidualne doradztwo w zakresie studiów, praktyk i kariery.

Więcej informacji...

Poznaj nasze wydziały

Polsko-Niemieckie Studia Prawnicze

Polsko-Niemieckie Studia Prawnicze

Read more
Wydział Kulturoznawstwa

Wydział Kulturoznawstwa

Read more
Wydział Ekonomii

Wydział Ekonomii

Read more

Znajdź kierunek studiów

Formular
Pokaż wszystkie

Projekty naukowe

EN-Startseite-ZIP

Transformacja w Polsce i Niemczech Wschodnich

Projekt „Transformacja w Polsce i Niemczech Wschodnich. Blokady modernizacji w ekonomii i nauce” wypełnia luki badawcze dotyczące genezy i istotnych do dziś konsekwencji prób i blokad modernizacji w NRD – w porównaniu wewnątrzniemieckim i w porównaniu z krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Jest to pierwsza tak rozległa analiza procesów modernizacji w ekonomii i nauce oraz ich rezultatów i następstw z zastosowaniem metodologii nauk historycznych, socjologii, politologii i ekonomii politycznej.

Read more
Blick von Frankfurt (Oder) auf das Collegium Polonicum

Język w kształceniu zawodowym na pograniczu

Celem badawczym projektu „Linking Borderlands“ jest analiza dynamiki peryferii regionów przygranicznych i porównanie dwóch europejskich regionów: Saara/Lotaryngia i Brandenburgia/Lubuskie. Projekt językoznawczy „Komunikacja na pograniczach: konkretne zachowania społeczne i język w kontekście kształcenia zawodowego“ bada strategie wielojęzycznej komunikacji uczniów podczas transgranicznych projektów w kształceniu zawodowym, decyzje polityczne oraz konkretne działania realizowane w przedsiębiorstwach i szkołach zawodowych.

Read more
bartoszewski

Bartoszewski Promemoria

W ramach corocznego sympozjum omawiane są aktualne tematy dotyczące rozwoju stosunków polsko-niemieckich na różnych płaszczyznach. Spotkania odbywają się w duchu idei i dziedzictwa prof. Władysława Bartoszewskiego. Tematami poprzednich sympozjów były: „Język sąsiada w dyskursie prawniczym, teologicznym i kulturowym”, „Europa jako wspólna perspektywa. Niemcy, Polska i Ukraina w 2022/23 roku” oraz „Alternatywne formy współczesnej solidarności”. Do dyskusji zapraszani są polscy i niemieccy uczeni i dyplomaci.

Read more

Collegium Polonicum

Wspólna placówka naukowo-dydaktyczna UAM i Viadriny

Głównym zadaniem Collegium Polonicum jest działanie na rzecz naukowej i kulturalnej współpracy między Polską a Niemcami. W kontekście rozrastającej się Europy CP jest miejscem naukowych spotkań studentów i wykładowców z całego kontynentu. Collegium Polonicum pełni także rolę centrum spotkań, które organizuje konferencje, seminaria, wystawy oraz imprezy popularno-naukowe mające również na celu poprawę i umacnianie stosunków polsko-niemieckich.

Więcej informacji...

Zertifikate