Polsko-Niemieckie Studia Prawnicze

Link Deutsch-Polnisches Jurastudium

Das Studium

Skorzystaj z unikalnej w skali europejskiej możliwości równoczesnego studiowania dwóch systemów prawnych w dwóch państwach oraz w dwóch językach!

Polsko-Niemieckie Studia Prawnicze otwierają przed Tobą różnorodne ścieżki kariery. Po ich ukończeniu możesz

 • skończyć aplikację i potem pracować w klasycznych zawodach prawniczych jako adwokat, radca prawny, notariusz, sędzia, prokurator w Polsce,
 • podejść do Pierwszego Egzaminu Państwowe („1. Staatsexamen”), skończyć referendariat i potem pracować w klasycznych zawodach prawniczych jako adwokat, radca prawny, notariusz, sędzia, prokurator w Niemczech,
 • pracować w europejskich oraz międzynarodowych organizacjach i urzędach oraz
 • w polskich, niemieckich lub międzynarodowych korporacjach.

Nasze absolwentki oraz naszych absolwentów wyróżniają na prawniczym rynku pracy wyjątkowe kompetencje, do których należą:

 • gruntowna znajomość dwóch systemów prawnych,
 • umiejętności prawnoporównawcze,
 • szeroka znajomość (prawniczego) języka niemieckiego i polskiego,
 • pięcioletnie doświadczenie w funkcjonowaniu w środowisku wielonarodowym oraz wielokulturowym, jakim jest Uniwersytet Europejski Viadrina

 

Wortmarke_jura_prawo_quer_web ©EUV Firma Giraffe

Struktur

3 dyplomy w 5 lat!

Polsko-Niemieckie Studia Prawnicze składają się trzech kierunków.

Podstawę Polsko-Niemieckich Studiów Prawniczych stanowią pięcioletnie jednolite studia magisterskie prowadzone wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kończą się one nadaniem tytułu magister prawa (mgr), który umożliwia podejście do aplikacji w Polsce.

Studia licencjackie Bachelor of German and Polish Law oraz masterskie Master of German and Polish Law przebiegają równolegle do studiów magisterskich. Pierwsze trzy lata magistra odpowiadają studiom licencjackim, które kończą się nadaniem tytułu "Bachelor of Laws – LL.B." i tym samym zdobyciem pierwszego dyplomu ukończenia studiów.  Umożliwia on podjęcie pracy np. w niektórych obszarach niemieckiej administracji. Ostatnie dwa lata studiów magisterskich odpowiadają studiom masterskim i kończą się nadaniem tytułu "Master of Laws – LL.M.".  

Kierunek magisterski idealnie łączy się z kierunkami "Bachelor | Master of German and Polish Law". Posiadają one bowiem bardzo podobny plan zajęć, co umożliwia ich równoczesne studiowanie bez dodatkowego (podwójnego) obciążenia.

Na podlinkowanych stronach Wydziału Prawa znajdziesz plany przebiegu studiów oraz plany modułów jak również regulaminy kierunków studiów w ramach Polsko-Niemieckich Studiów Prawniczych.

Struktura studiów

Zajęcia w ramach Polsko-Niemieckich Studiów Prawniczych prowadzone są w obu językach przez polskich oraz niemieckich wykładowców.

Zajęcia z prawa polskiego odbywają się po polsku w Collegium Polonicum w Słubicach, zaś zajęcia z prawa niemieckiego po niemiecku na Viadrinie we Frankfurcie nad Odrą. Oba miasta łączy most graniczny biegnący nad Odrą. Collegium Polonicum oraz Uniwersytet Europejski Viadrina dzieli zaledwie piętnaście minut na piechotę.

Język to podstawa!

Podczas całych studiów poznajesz zarówno polską jak i niemiecką terminologię prawniczą. Żeby ułatwić Ci studia prawnicze w języku obcym, już na pierwszym semestrze weźmiesz udział w zajęciach dot. niemieckiej terminologii prawniczej.

Na początku odbywają się zajęcia, które tematycznie wprowadzają Cię do studiów prawniczych. Przykłady:

 • Filozofia prawa,
 • Wprowadzenie do prawo­znawstwa
 • Logika prawnicza.

A, który nie pochodzi ze Słubic, wchodzi do miejscowej winiarni, w której odbywa się akurat licytacja wina. Przy jednym ze stołów zauważył swojego starego znajomego B i macha do niego ręką. Licytator C traktuje to machanie jako podwyższenie oferty w licytacji. W związku z tym A wygrywa licytację drogiego wina. Licytator C żąda od A zapłacenia ceny i odebrania wina.

Czy roszczenie C jest zasadne? (tzw. "Trierer Weinversteigerung")

wein ©www.pixabay.com 

Prawidłową odpowiedź poznasz już na pierwszym semestrze swoich studiów. W ramach wykładów i ćwiczeń nauczysz się, w jaki sposób rozwiązywać takie kazusy jak ten i jemu podobne. Spory w doktrynie cywilnoprawnej występują po obu stronach Odry. Nabędziesz umiejętność wypracowywania możliwych rozwiązań w obu systemach prawnych, w obu językach.

Niechciana fryzura

Dorastająca córka (C) sprawia trudności swoim rodzicom. Dostaje coraz gorsze oceny w szkole, nie wraca do domu o umówionej godzinie. Kilkukrotnie przyłapano ją też na piciu i paleniu. 21 marca 2018 roku C znowu wraca o późnej godzinie do domu. Zrezygnowany ojciec (O) w ramach kary obcina jej włosy.

Czy O może zostać skazany za uszczerbek na zdrowiu względem C?


Jazda na gapę

Po zakupach w centrum handlowym Lenné Passagen we Frankfurcie nad Odrą S decyduje się pojechać do domu autobusem. Jeszcze zanim przyjeżdża autobus S zauważa, że wydała całe swoje pieniądze na zakupy. Mimo to wsiada do autobusu bez biletu.

woman-410320_640 ©www.pixabay.com
 

Czy S popełniła czyn zabroniony? Jak należałoby ocenić karalność S, gdyby sytuacja miała miejsce w Słubicach?


Studia prawnicze nie są nudne i oderwane od rzeczywistości – wręcz przeciwnie. Powyższe pytania o karalność będziesz w stanie rozpatrzyć na podstawie zarówno polskiego kodeksu karnego (k.k.), jak i niemieckiego Strafgesetzbuch (StGB).

Na wniosek Rządu federalnego Bundestag wydaje „Ustawę o przywróceniu kary śmierci”, która przewiduje, że w przyszłości za morderstwo (§211 niemieckiego kodeksu karnego – StGB) grozić będzie dożywocie lub kara śmierci, wedle uznania sędziego.

Krytycy nowej ustawy argumentują, że Artykuł 102 ustawy zasadniczej (GG) brzmi „Kara śmierci zostaje zlikwidowana”. Rząd federalny twierdzi, że artykuł ten informuje jedynie, że kara śmierci została zlikwidowana w momencie wprowadzenia ustawy zasadniczej, ale nie wpływa na możliwość zmiany stanu prawnego w przyszłości. Rząd nie chce zmieniać konstytucji, gdyż byłoby to zbyt „pracochłonne”.

Jaka będzie decyzja Federalnego Trybunału Konstytucyjnego (BVerfG)  w procesie abstrakcyjnej kontroli normy na wniosek Rządu kraju związkowego Brandenburgia?

 

judge-2541552_640 ©www.pixabay.com

Jak widać, studia prawnicze obejmują całe spektrum ważnych aspektów. Treści, które na ten moment mogą wydawać Ci się bardzo skomplikowane i abstrakcyjne, zostaną Ci przekazane w trakcie studiów w sposób systematyczny i zrozumiały.

Po tym jak opanujesz podstawy trzech głównych dziedzin prawa polskiego oraz niemieckiego, przejdziesz z poziomu prawa narodowego na poziom międzynarodowy.   

cassis ©www.pixabay.com

Prawo Unii Europejskiej  - Tzw. Orzeczenie w sprawie Cassis de Dijon

Pewna firma chciała importować tzw. Cassis z Dijon we Francji do Niemiec. Firma chciała sprzedawać ten likier porzeczkowy w swoim sklepie. Niemiecki urząd zakazał jednak sprzedaży towaru z Francji, gdyż likier, o którym jest mowa, ma zawartość alkoholu na poziomie 15 – 20%, co nie odpowiada definicji likieru według niemieckiej Ustawy o monopolu na alkohole wysokoprocentowe, według której powinien mieć 32% alkoholu.

W związku z tym firma wniosła skargę, twierdząc w niej, że niemieckie przepisy stanowią środek o takim samym działaniu co ograniczenia ilościowe importu, co jest niezgodne z swobodnym przepływem towarów, ustalonym w artykule 34 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Zajmujący się tą sprawą sąd zadał więc pytanie prejudycjalne dotyczące tego sporu Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Jaką decyzję podejmie Trybunał?

 

Prawo międzynarodowe publiczne - Księstwo Sealand (VG Köln, DVBl. 1978, S. 510)

Na dawnej platformie przeciwlotniczej na Morzu Północnym, znajdującej się poza obszarem władzy jakiegokolwiek państwa i będącej na stałe przymocowaną do dna morskiego, samozwańczy monarcha proklamował istnienie Księstwa Sealand.

Na platformie przebywało ok. 100 osób, które jednak nie mieszkały tam na stałe oraz znajdowały zatrudnienie wyłącznie poza "Księstwem".

Czy mamy do czynienia z państwem?

 

 

haus ©www.pixabay.com

Prawo prywatne międzynarodowe

Bułgar V wynajmuje swój dom w Niemczech Polakowi M. Umowa została spisana po angielsku, ponieważ obaj rozumieją ten język. M jednak nie płaci za wynajem, gdyż jego zdaniem dom jest zbyt brudny.

Przepisy prawa którego państwa należy zastosować?

 • Niemieckiego, bo to tam znajduje się dom?
 • Bułgarskiego, bo wynajmujący jest obywatelem Bułgarii?
 • Polskiego, bo najemca jest obywatelem Polski?
 • Angielskiego, bo umowa spisana została po angielsku?
 • Prawa Unii Europejskiej, bo cała sytuacja ma miejsce na jej terenie?

 

Czy umowa sprzedaży wygląda tak samo w Polsce jak w Niemczech? Czy Bundestag funkcjonuje tak samo jak Sejm? Czy polskie dożywocie równa się niemieckiemu dożywociu? 

justitia-3222265_640 ©www.pixabay.com

Przez cztery pierwsze lata będziesz poznawać prawo polskie i niemieckie niezależnie od siebie na osobnych wykładach. Z kolei na ostatnim roku weźmiesz udział w zajęciach prawnoporównawczych z trzech głównych dziedzin prawa polskiego i niemieckiego.

 

Soft skills takie, jak np. umiejętności prezentacji, nieodzowne w codziennym życiu prawnika, będziesz ćwiczyć w trakcie całych studiów pracując w małych grupach. Ponadto weźmiesz udział w zajęciach, na których rozwiniesz swoje zdolności praktyczne. Przykłady:

 • Retoryka prawnicza
 • Ogólne kompetencje komunikacyjne
 • Negocjacje prawnicze

W trakcie studiów odbędziesz praktyki. Sam zdecydujesz, czy będzie to w kancelarii, sądzie lub w innych instytucjach publicznych w Polsce lub w Niemczech. Także Unia Europejska stoi przed Tobą otworem!

Lubisz ciszę i zapach książek? W takim razie pokochasz nasze obie biblioteki uniwersyteckie!

Twoje pierwsze prace naukowe napiszesz na tematy prawnoporównawcze w ramach seminariów podstawowych. Dzięki nim przygotujesz się do pisania pracy licencjackiej oraz magisterskiej.

Praca licencjacka przewidziana jest na trzecim roku studiów w ramach kierunku "Bachelor of German and Polish Law".

Twoje Polsko-Niemieckie Studia Prawnicze zwieńczy praca magisterska, którą napiszesz na piątym roku studiów. Zaliczana jest ona jednocześnie jako praca masterska kończąca kierunek "Master of German and Polish Law".

Jeśli Twoje prace będą wybitne, otrzymasz nawet możliwość ich opublikowania - tak jak nasi studenci i absolwenci.

 

Wymagania rekrutacyjne

Nie jest wymagany wybór konkretnych przedmiotów maturalnych ani ich poziomów.

Kandydaci, dla których język niemiecki nie jest językiem ojczystym, zobowiązani są udokumentować znajomość języka niemieckiego odpowiednim certyfikatem, np. DSD II lub DSH. Egzamin DSH odbywa się każdego roku we wrześniu na Viadrinie.

Przygotowanie językowe

Polsko-Niemieckie Studia Prawnicze obejmują kierunki dwujęzyczne, co oznacza, że zajęcia od samego początku odbywają się zarówno w języku polskim, jak i niemieckim. Kandydatki i kandydaci na studia bez niemieckiego obywatelstwa muszą w związku z tym udowodnić swoje kompetencje językowe (poziom C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego [ESOKJ]). Można to zrobić poprzez:

zdanie egzaminu DSH bezpośrednio na Viadrinie lub
okazanie zdobytego wcześniej certyfikatu stanowiącego ekwiwalent DSH.
Chcesz studiować na naszym kierunku, ale nie masz wymaganego poziomu językowego ani certyfikatu? Mamy ofertę stworzoną właśnie dla Ciebie! W ramach Viadrina College oferujemy Tobie kompleksowe językowe i metodyczne przygotowanie do studiów. Zapisy trwają do 1 czerwca 2022 roku.

Formularze rekrutacyjne:

po angielsku
po niemiecku

Po zakończeniu zapisów na kurs, Twój poziom językowy zostanie zweryfikowany w ramach testu poziomującego oraz rozmowy zapoznawczej. Wynik tego postępowania zadecyduje o dopuszczeniu do Viadrina Law Track albo do Viadrina Intensive Track. Czym one się od siebie różnią? Tłumaczy to schemat poniżej:

 

Viadrina Law Track umożliwia rozwinięcie i pogłębienie istniejących kompetencji językowych bezpośrednio przed rozpoczęciem studiów.

Nasz ekskluzywny program adresowany jest do maturzystek oraz maturzystów, jak również do uczennic oraz uczniów, które lub którzy

 • posiadają już świadectwo dojrzałości lub zdadzą maturę* w maju 2022 roku,
 • ukończyły/li lub ukończą liceum ogólnokształcące,*
 • w ramach postępowania rekrutacyjnego osiągną poziom znajomości języka niemieckiego B2/C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) oraz
 • od semestru zimowego 2022/2023 podejmą Polsko-Niemieckie Studia Prawnicze.

_____

*
Kandydatki i kandydatów z maturą międzynarodową (IB, International Baccalaureate) oraz absolwentki i absolwentów szkół innych niż Licea Ogólnokształcące prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z Panią Karoliną Ochniowską - ochniowska@europa-uni.de.

Viadrina Law Track odbywać się będzie na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą na przełomie lipca i sierpnia 2022 roku. Mamy nadzieję, że do tego czasu sytuacja pandemiczna się uspokoi i będziemy mogli przeprowadzić program na miejscu. Proszę się jednak nie martwić – w latach 2020 i 2021 kurs odbył się w innowacyjnej formie online i sprawdziła się ona znakomicie. Viadrina Law Track będzie obejmować:

 • intensywny kurs języka niemieckiego 
 • trzy fachowe warsztaty, po jednym z prawa cywilnego, prawa karnego oraz prawa publicznego
 • atrakcyjny program towarzyszący

➤ Zapoznajcie się z programem Viadrina Law Track 2022.

Z pytaniami dotyczącymi Viadrina Law Track oraz procesu rekrutacyjnego na kurs, prosimy zwracać się na adres college@europa-uni.de. Z kolei pytania dotyczące samych Polsko-Niemieckich Studiów Prawniczych, prosimy kierować na adres gplaw@europa-uni.de. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz w naszym FAQ.

Osiągnięcie poziomu językowego koniecznego do rozpoczęcia studiów zostanie zweryfikowane już we wrześniu 2022 roku w ramach pisemnego egzaminu DSH.1 Oczywiście dotyczy to sytuacji, gdy nie dysponujecz stosownym ekwiwalentem.2

Nasze Centrum Językowe oferuje we wrześniu program przygotowawczy Studienvorkurs. Aktualne informacje znajdziesz bezpośrednio na stronie kursów przygotowawczych.


1 DSH = Deutsche Sprachprüfung für Hochschulstudierende - jego zdanie jest konieczne do rozpoczęcia studiów w semestrze zimowym 2022/2023.
2 listę ekwiwalentów znajdziesz tutaj na stronie Centrum Językowego

FAQ

Koszty programu pokrywa Uniwersytet Europejski Viadrina. W związku z tym liczba miejsc na kursie jest ograniczona. Uczestnicy sami ponoszą koszty noclegu i wyżywienia. Istnieje możliwość zakwaterowania w polskich akademikach po cenach studenckich.

Jedynie w przypadku Viadrina Intensive Track (kursu rocznego) uczestnicy po dostaniu się na kurs zostają zapisani na uczelnię, otrzymując na czas jego trwania status tzw. studentów collegowych. W związku z tym niezbędne jest wniesienie przez uczestników opłaty semestralnej (ok. 300 euro). W zamian za to otrzymują oni następujące korzyści:

 • legitymację studencką Viadriny (uprawniającą do wyrobienia ISIC, dzięki której obywatel polski studiujący za granicą może korzystać ze zniżki 51% w PKP),
 • zniżki na stołówce studenckiej Viadriny,
 • swobodne korzystanie z biblioteki uniwersyteckiej,
 • bilet semestralny, który pozwala podróżować za darmo komunikacją publiczną w całej Brandenburgii i Berlinie.

Podczas rekrutacji na kurs wymagane jest udowodnienie swojego poziomu językowego poprzez przedstawienie albo odpowiedniego certyfikatu językowego, albo pisemnego zaświadczenia o osiągniętym poziomie językowym, wystawionego przez szkołę lub szkołę językową, podpisanego przez nauczyciela języka niemieckiego lub dyrektora tej szkoły. Wzór tego zaświadczenia znajdziesz tutaj (po polsku oraz po niemiecku).

Jeśli przed rekrutacją na kurs chcesz na własną rękę sprawdzić swoją znajomość języka niemieckiego, możesz skorzystać z tego (niezobowiązującego) testu poziomującego.

W razie jeśli nie masz jeszcze swojego świadectwa maturalnego, prosimy o dostarczenie w ramach rekrutacji ostatniego świadectwa licealnego.

Jeśli posiadasz polskie obywatelstwo oraz polski dowód osobisty, to jest to wystarczające. Jeśli nie masz polskiego dokumentu tożsamości, prosimy o kontakt na adres college@europa-uni.de.

Kandydatki i kandydatów z maturą międzynarodową (IB, International Baccalaureate) oraz absolwentki i absolwentów szkół innych niż Licea Ogólnokształcące prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z Panią Karoliną Ochniowską - ochniowska@europa-uni.de.

Viadrina Law Track: Należy samodzielnie  zapisać się na studia w przewidzianym na to terminie rekrutacji.

Viadrina Intensive Track: Nic nie musisz robić. Viadrina College zapisze Cię bezpośrednio na studia.

Kontakt

Ewa Szkarłat

czwartki: w godz. 14.00-15.00