Banner Viadrina

Polen

Polen_190 ©Aleksandra Klecha

Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2017/18)
Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2017/18)

Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2016/17)

Szkoła Glowna Handlowa (SGH) w Warszawie

Szkoła Glowna Handlowa (SGH) w Warszawie (2018/19)
Szkoła Glowna Handlowa (SGH) w Warszawie (2017/18)

Szkoła Glowna Handlowa (SGH) w Warszawie (2017/18)
  Double-Degree
Szkoła Glowna Handlowa (SGH) w Warszawie (2016/17) Double-Degree
Szkoła Glowna Handlowa (SGH) w Warszawie (2015/16)

Szkoła Glowna Handlowa (SGH) w Warszawie (2014/15)

Uniwersytet Gdanski

Uniwersytet Gdanski (2016/17)

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski (2017/18)
Uniwersytet Warszawski (2017/18)

Uniwersytet Warszawski (2015/16)

Uniwersytet Warszawski (2014/15)

Uniwersytet Warszawski (2014/15)

Uniwersytet Warszawski (2014/15)

Fotos: Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Slaski - Katowice

Uniwersytet Slaski - Katowice (2017/18)

Akademia Leona Kozminskiego

Akademia Leona Kozminskiego (2017/18)
Akademia Leona Kozminskiego (2016/17)
Akademia Leona Kozminskiego (2016/17)

Akademia Leona Kozminskiego (2016/17)

Akademia Leona Kozminskiego (2016/17)
Akademia Leona Kozminskiego (2015/16)
Akademia Leona Kozminskiego (2016)

Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie

Uniwersytet Jagiellonski (2016/17)
Uniwersytet Jagiellonski (2016/17)
Uniwersytet Jagiellonski (2016/17)

Uniwersytet Jagiellonski (2016/17)

Uniwersytet Jagiellonski (2015/16)

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (2018/19)
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (2018/19)
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (2017/18)

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (2016/17)

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (2016/17)

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (2014/15)

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (2017/18)
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (2014/15)
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (2013/14)

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławski

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławski (2018/19)

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski (2018/19)
Uniwersytet Wrocławski (2017/18)

Uniwersytet Wrocławski (2017/18)

Uniwersytet Wrocławski (2015/16)

Uniwersytet Wrocławski (2014/15)

Uniwersytet Wrocławski (2014/15)
Uniwersytet Wrocławski (2014/15)
Uniwersytet Wrocławski (2014/15)

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński (2017/18)

Uniwersytet Lodzki

Uniwersytet Lodzki