Banner Viadrina

Polen

Polen_190 ©Aleksandra Klecha

Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2021/22)
Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2017/18)
Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2017/18)
Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2016/17)

Szkoła Glowna Handlowa (SGH) w Warszawie

Szkoła Glowna Handlowa (SGH) w Warszawie (2021/22)
Szkoła Glowna Handlowa (SGH) w Warszawie (2020/21)
Szkoła Glowna Handlowa (SGH) w Warszawie (2020/21)
Szkoła Glowna Handlowa (SGH) w Warszawie (2019/20)
Szkoła Glowna Handlowa (SGH) w Warszawie (2019/20)
Szkoła Glowna Handlowa (SGH) w Warszawie (2019/20) DD
Szkoła Glowna Handlowa (SGH) w Warszawie (2018/19)
Szkoła Glowna Handlowa (SGH) w Warszawie (2018/19)
Szkoła Glowna Handlowa (SGH) w Warszawie (2017/18)
Szkoła Glowna Handlowa (SGH) w Warszawie (2017/18) DD
Szkoła Glowna Handlowa (SGH) w Warszawie (2016/17) DD

Uniwersytet Gdanski

Uniwersytet Gdanski (2016/17)

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski (2020/21)
Uniwersytet Warszawski (2019/20)
Uniwersytet Warszawski (2018/19)
Uniwersytet Warszawski (2018/19)
Uniwersytet Warszawski (2018/19)
Uniwersytet Warszawski (2017/18)
Uniwersytet Warszawski (2017/18)
Uniwersytet Warszawski (2017/18)
Uniwersytet Warszawski (2015/16)

Fotos: Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Slaski - Katowice

Uniwersytet Slaski - Katowice (2017/18)

Akademia Leona Kozminskiego

Akademia Leona Kozminskiego (2020/21)
Akademia Leona Kozminskiego (2019/20)
Akademia Leona Kozminskiego (2019/20)
Akademia Leona Kozminskiego (2017/18)
Akademia Leona Kozminskiego (2016/17)
Akademia Leona Kozminskiego (2016/17)
Akademia Leona Kozminskiego (2016/17)
Akademia Leona Kozminskiego (2016/17)
Akademia Leona Kozminskiego (2015/16)
Akademia Leona Kozminskiego (2016)

Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie

Uniwersytet Jagiellonski (2016/17)
Uniwersytet Jagiellonski (2016/17)
Uniwersytet Jagiellonski (2016/17)
Uniwersytet Jagiellonski (2016/17)
Uniwersytet Jagiellonski (2015/16)

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (2019/20)
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (2019/20)
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (2018/19)
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (2018/19)
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (2017/18)
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (2016/17)
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (2016/17)

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (2019/20)
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (2019/20)
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (2019/20)
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (2018/19)
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (2018/19)
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (2017/18)

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławski

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławski (2018/19)
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławski (2018/19)
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławski (2018/19)
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławski (2017/18)

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski (2020/21)
Uniwersytet Wrocławski (2018/19)
Uniwersytet Wrocławski (2018/19)

Uniwersytet Wrocławski (2017/18)
Uniwersytet Wrocławski (2017/18)
Uniwersytet Wrocławski (2015/16)

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński (2020/21)
Uniwersytet Szczeciński (2019/20)
Uniwersytet Szczeciński (2017/18)

Uniwersytet Lodzki

Uniwersytet Lodzki (2020/21)
Uniwersytet Lodzki (2018/19)

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (2021/22)