Banner Viadrina

Numerus clausus (NC)

Wegweiser ©Giraffe
  
10.12.07Purini_Mensa_2530 ©Heide Fest

Selekcja na kierunkach bez ograniczonej liczby miejsc

W Niemczech (w tym na Viadrinie) zdarzają się kierunki, na które przyjmowani są wszyscy kandydaci, którzy spełnią minimalne wymaganie (zwykle jest to średnia ocen). Takie kierunki są nazywane wtedy zulassungsfrei (bez ograniczeń selekcyjnych) i mają de facto nieograniczoną miejsc studiów dla danego rocznika. Uczelnia z roku na rok podejmuje na nowo decyzję, czy dany kierunek dla danego rocznika kandydatów będzie zulassungsfrei i jaka jest wymagana średnia.

Selekcja na kierunkach z ograniczoną liczbą miejsc

Drugi typ selekcji zakłada ograniczoną liczbę miejsc dla pierwszorocznych studentów. Te kierunki nazywane są zulassungsbeschränkt lub numerus clausus. Na Viadrinie na kierunki, które są zulassungsbeschränkt, selekcja kandydatów odbywa się następująco:

 • 80% miejsc przyznaje się na podstawie konkursu świadectw oraz
 • 20% miejsc przyznaje się według "czasu oczekiwania" (liczby semestrów jakie minęły od momentu zdania matury do złożenia podania o przyjęcie na studia).

W związku z tym po upłynięciu terminu składania dokumentów tworzone są dwie listy kandydatów:

 • Pierwsza lista (konkurs świadectw) obejmuje wszystkich kandydatów na dany kierunek i sortowana jest rosnąco według średniej oceny ze świadectwa maturalnego (zgodnie ze skalą niemiecką);
  Kandydaci z jednakową średnią sortowani są poraz drugi według "czasu oczekiwania".
  Ta pula osób będzie ostatecznie stanowiła 80% kandydatów przyjętych na dany kierunek.

 • Druga lista (czas oczekiwania) obejmuje tych kandydatów, którzy nie zostali przyjęci według pierwszego kryterium. Zostają oni posortowani malejąco według czasu oczekiwania;
  Kandydaci wykazujący jednakowy czas oczekiwania sortowani są ponownie według oceny średniej.
  Ta pula osób będzie ostatecznie stanowiła 20% kandydatów przyjętych na dany kierunek.


Kierunki I stopnia (bachelor), które są oferowane w najbliższym roku akademickim:

Uwaga: Kandydatów z zagranicy obowiązuje (w odróżnieniu do kandydatów posiadających niemieckie świadectwo dojrzałości) ta sama ścieżka rekrutacyjna (przez UNI-ASSIST) na wszystkie kierunki bachelorskie niezależnie od tego, czy dany kierunek ma ograniczoną liczbę miejsc lub nie. Nie obowiązuje na Polsko-Niemieckich Studiach Prawniczych.