Banner Viadrina

Kierunki studiów

Foto: Bücher

© Edith Ochs/PIXELIO

  

Studia I stopnia - licencjat / bachelor, jednolite studia magisterskie prawa niemieckiego

Studia II stopnia - magister / master
wymagają posiadania dyplomu ukończenia uczelni

Kierunki wielojęzyczne
są specjalnością naszego uniwersytetu

Studia III stopnia - doktorat

 


 

Certyfikat - Literacy Management (w języku niemieckim)

 


Dalsze informacje