Banner Viadrina

Badania

Przy współpracy trzech Wydziałów – Kulturoznawstwa, Prawa i Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Europejski Viadrina zdołał w ciągu ostatnich lat rozbudować swój międzynarodowy profil badawczy. Międzywydziałowe instytuty badawcze:

  • Instytut Badań nad Literaturą i Polityką im. Heinrich von Kleista
  • Frankfurcki Instytut Studiów nad Transformacją
  • Interdyscyplinarne Centrum Etyki
  • Instytut Transkulturowych Nauk o Zdrowiu
  • Instytut Analizy i Regulacji Konfliktów

łączą perspektywy naukowe różnych dyscyplin oraz przyczyniają się do powstania innowacyjnego środowiska badawczego. Utrzymujemy ścisłą współpracę z pozostałymi uniwersytetami Brandenburgii jak również z regionalnymi instytucjami badawczymi. Szczególny nacisk kładziemy na transganiczną współpracę z polskimi uniwersytetami, a w szczególności z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetem Wrocławskim. Collegium Polonicum zyskało renomę jako binacjonalna jednostka badawcza. Viadrina utrzymuje również sieć akademickiej współpracy z licznymi europejskimi i pozaeuropejskimi uczelniami. Powstałe przy uczelni kolegia doktoranckie pozwalają młodej kadrze naukowej na pracę nad swoimi projektami.

 

Profil naukowy

Kierunki badań na wydziałach

Młodzi naukowcy

Instituty

Jednostki centralne

Międzynarodowe badania