Banner Viadrina

Tworzyć wiedzę. Żyć spotkaniami. Kształtować przyszłość.

Od ponad 30 lat nasza uczelnia położona w Dwumieście Frankfurt nad Odrą i Słubice, na polsko-niemieckim pograniczu, jest miejscem, w którym żyje się Europą.  Viadrina jest czymś więcej niż tylko pomostem między Polską a Niemcami. Położona w sercu Europy stanowi centrum międzynarodowej nauki i badań. Viadrina jest miejscem, w którym spotykają się młodzi ludzie, by dzięki zdobytej tu wiedzy i własnym kreatywnym pomysłom przyczyniać się do rozwoju Europy.

Na naszej uczelni studiuje ok. 5.000 studentów i studentek z ponad 100 krajów świata, co sprawia, że Viadrina zalicza się do najbardziej umiędzynarodowionych szkół wyższych w Niemczech. Viadrina jest „specjalistką“ od granic i przestrzeni granicznych, kompetencji międzykulturowej w kulturowo zróżnicowanym społeczeństwie, interdyscyplinarności w świecie, który potrzebuje więcej niż jednej perspektywy.

Herbst2012Campus_IMG_1340 ©Heide Fest

Viadrina buduje mosty: bezpośrednio nad Odrą w postaci różnorodnych i intensywnych kooperacji z Polską i dalej z Europą Środkowo-Wschodnią oraz z ponad 250 uniwersytetami partnerskimi na całym świecie. Jednocześnie Viadrina jest ważną partnerką dla regionu, promującą ducha przedsiębiorczości i społeczeństwa obywatelskiego.

Viadrina jest otwarta na nowe wyzwania Europy i gotowa na zmiany. Jednocześnie pozostaje sobie wierna: jest uniwersytetem położonym w sercu Europy, którego serce bije po europejsku.