Banner Viadrina

5 kroków na Viadrinę

Uwaga!

Poniższe informacje dotyczą tylko kandydatów z zagranicy posiadających zagraniczne świadectwa!

Pozostali kandydaci ubiegają się o studia tak samo jak 'kandydaci niemieccy'! Dotyczy to osób, które:

 • nie posiadają niemieckiego obywatelstwa, ale posiadają niemiecki dokument uprawniający do rozpoczęcia studiów (np. niemiecką maturę);
 • posiadają niemieckie obywatelstwo oraz zagraniczne dokumenty uprawniające do podjęcia studiów (np. świadectwo dojrzałości).
  • Nie ma tutaj znaczenia, czy dana osoba posiada podwójne obywatelstwo.
  • Oprócz dokumentów wymienionych na stronie, należy dostarczyć także poświadczoną kopię oraz tłumaczenie przysięgłe zagranicznych dokumentów uprawniających do studiów (np. świadectwa dojrzałości etc.)!
  • Informacje o urzędowych poświadczeniach oraz tłumaczeniach przysięgłych znajdują się na naszej stronie internetowej.
 • posiadają niemieckie obywatelstwo oraz niemieckie dokumenty uprawniające do rozpoczęcia studiów (np. niemiecką maturę).
  • Nie ma tutaj znaczenia, czy dana osoba posiada podwójne obywatelstwo.

Krok 1:  Zasięgnij informacji!

Na początku zbierz informacje o kierunku, który Cię interesuje.

Kierunki według wydziałów:

Wszystkie kierunki studiów 


Uwaga:

Jeśli interesujesz się tym kierunkiem studiów, skorzystaj z następujących informacji dot. rekrutacji!

Więcej informacji na temat studiów na Viadrinie otrzymasz:

Krok 2:  Przygotuj dokumenty!

Przygotuj wszystkie dokumenty i formularze wymagane przy rekrutacji.

 • W zależności od kierunku studiów mogą być potrzebne także inne dokumenty!

UWAGA!

Przy rekrutacji na pierwszy semestr studiów oraz w przypadku zapisów na wyższy semestr studiów bądź jako absolwent Studienkolleg:

 • Najpóźniej przed upływem terminu rekrutacji (patrz krok 3) wszystkie dokumenty muszą zostać dostarczone!
 • Dokumenty będą akceptowane bez urzędowego poświadczenia zgodności kopii z oryginałem, jeśli obecnie nie ma możliwości, aby takie poświadczenie uzyskać.
 • Tłumaczenia muszą zostać sporządzone przez tłumaczy przysięgłych.

Przy zapisach na studia:

 • Potwierdzenie przyjęcia miejsca na studiach następuje w wyniku wpisania się w poczet studentów (patrz krok 4 i 5).
 • Zastrzegamy sobie prawo zażądania od kandydata dostarczenia dodatkowych dokumentów w formie papierowej. Dotyczy to przede wszystkim urzędowo poświadczonych kopii oraz tłumaczeń przysięgłych świadectw oraz oryginałów certyfikatów językowych. Informacje o urzędowych poświadczeniach oraz tłumaczeniach przysięgłych znajdują się na naszej stronie internetowej.

Krok 3:  Złóż podanie!

Podania na 1. semestr studiów:

>> za pośrednictwem uni-assist ! <<

Kandydaci nieposiadający niemieckiego obywatelstwa ani niemieckich dokumentów uprawniających do rozpoczęcia studiów składają swoje podania tylko i wyłącznie za pośrednictwem uni-assist! Prosimy nie przysyłać żadnych dokumentów na uczelnię!

uni-assist jest instytucją zrzeszającą niemieckie szkoły wyższe, która w imieniu Uniwersytetu Europejskiego Viadrinia zajmuje się opracowywaniem podań zagranicznych kandydatów. Szczegółowe informacje na temat uni-assist dostępne są na stronie http://www.uni-assist.de/.

Więcej informacji dotyczących wymaganych dokumentów i formularzy znajdziesz powyżej, przy opisie kroku 2.

Zapisy na wyższy semestr studiów lub w przypadku ukończenia Studienkolleg:
>> bezpośrednio na Uniwersytecie Viadrina ! <<

Kandydaci, którzy nie posiadają niemieckiego obywatelstwa ani niemieckich dokumentów uprawniających do podjęcia studiów i chcieliby złożyć podanie o przyjęcie na wyższy semestr studiów lub ubiegają się o studia po tzw. Studienkolleg (po teście wstępnym - Feststellungsprüfung), przesyłają swoje dokumenty bezpośrednio na Uniwersytet Viadrina.

 • Zapisy na wyższy semestr studiów odbywają się online za pośrednictwem viaCampus!
 • Po przesłaniu internetowego formularza zostanie wygenerowany plik PDF.
  • Pierwsza strona to wniosek o przyjęcie na studia. Należy go wydrukować oraz podpisać odręcznie lub zaopatrzyć w podpis cyfrowy. Wniosek ten należy dostarczyć razem z wymaganymi dokumentami.
  • Informacje na drugiej i trzeciej stronie są przeznaczone dla Ciebie. Tych stron nie musisz nam dostarczać.
 • Akceptujemy dokumenty w formie papierowej lub zeskanowane i przesłane drogą mailową na adres: zulassung@europa-uni.de! W przypadku formy papierowej nie liczy się data stempla pocztowego, tzn. wszystkie dokumenty muszą zostać dostarczone na Viadrinę przed upływem terminu rekrutacji!

Więcej informacji dotyczących wymaganych dokumentów i formularzy znajdziesz powyżej, przy opisie kroku 2.

Terminy składania dokumentów:

 • na semestr zimowy: od 1 czerwca do 15 lipca
 • na semestr letni: od 1 grudnia do 15 stycznia

Dla kandydatów na 1. semestr studiów oraz absolwentów Studienkolleg rekrutacja na studia na semestr letni możliwa jest tylko w przypadku następujących kierunków w języku niemieckim:

 • Kulturwissenschaften
 • Internationale Betriebswirtschaftslehre
 • Rechtswissenschaft (Erste juristische Prüfung [Staatsexamen]) wraz z dyplomem "Bachelor of Laws".

Zapisy na wyższy semestr studiów możliwe są zarówno na semestr zimowy, jak i na semestr letni.

Uwaga!

 • Prosimy kontrolować możliwe zmiany terminów rekrutacji w zależności od wybranego kierunku studiów. Złożenie dokumentów przed rozpoczęciem rekrutacji nie jest możliwe!
 • Przed upływem terminu rekrutacji wszystkie dokumenty muszą zostać dostarczone w komplecie, tzn.:
  • W przypadku rekrutacji na 1. semestr studiów dokumenty muszą w komplecie zostać wgrane na stronie w uni-assist! Przesłanie skanu dokumentów mailem do uni-assist nie będzie akceptowane!
  • W przypadku rekrutacji na wyższy semestr studiów bądź po Studienkolleg dokumenty muszą w komplecie znaleźć się na Viadrinie! Akceptujemy dokumenty w formie papierowej lub zeskanowane i przesłane drogą mailową na adres: zulassung@europa-uni.de! W przypadku formy papierowej nie liczy się data stempla pocztowego, tzn. wszystkie dokumenty muszą zostać dostarczone na Viadrinę przed upływem terminu rekrutacji!

Co teraz?

Dokumenty zostały dostarczone w terminie - co teraz?

Twoje podanie/twój formularz zapisów zostaną teraz sprawdzone. Wynik rekrutacji, a także informacje dotyczące kolejnych kroków (szczególnie wpisania w poczet studentów) otrzymasz w ciągu 6 tygodni od upływu terminu rekrutacji.

Podania na 1. semestr studiów:

>> za pośrednictwem uni-assist <<

uni-assist sprawdzi, czy Twoje dokumenty są kompletne i zostały dostarczone w odpowiedniej formie oraz - czy posiadasz uprawnienie do rozpoczęcia studiów. Proces ten może trwać do 3 tygodni.

 • Jeśli wynik będzie negatywny: Otrzymasz informację od uni-assist.
 • Jeśli wynik będzie pozytywny: Twoje dane zostaną przekazane Viadrinie i opracowane przez nasz Zulassungsamt.
  • Jak tylko proces opracowania Twoich dokumentów zostanie zakończony, otrzymasz mailem dane dostępu do konta na viaCampus, aby wpisać się w poczet studentów (patrz krok 4).
  • Sprawdzaj regularnie zmiany statusu oraz uwagi Zulassungsamtu na swoim profilu w viaCampusO wszelkich zmianach statusu w viaCampus będziemy Cię informować drogą mailową.

Zapisy na wyższy semestr studiów lub w przypadku ukończenia Studienkolleg:
>> bezpośrednio na Uniwersytecie Viadrina ! <<

Viadrina sprawdzi, czy Twoje dokumenty są kompletne i zostały dostarczone w odpowiedniej formie oraz - czy posiadasz uprawnienie do rozpoczęcia studiów.

 • Jeśli wynik będzie negatywny: Otrzymasz od nas odpowiedź odmowną.
 • Jeśli wynik będzie pozytywny: Otrzymasz od nas informacje dotyczące kolejnych kroków.
 • Sprawdzaj regularnie zmiany statusu oraz uwagi Zulassungsamtu na swoim profilu w viaCampus. O wszelkich zmianach statusu w viaCampus będziemy Cię informować drogą mailową.

Krok 4:  Wpisz się w poczet studentów!

Po otrzymaniu informacji o przyjęciu na studia oraz wskazówek dotyczących następnych kroków możesz wpisać się w poczet studentów. Szczegółowe informacje znajdziesz na swoim koncie w viaCampus oraz na stronie du.deine uni.

W przypadku rekrutacji na 1. semestr studiów:

Wpisanie w poczet studentów odbywa się online na viaCampus.

 • Dane dostępu do konta przesyła Zulassungsamt drogą mailową (patrz punkt "Co teraz?").
 • Po wysłaniu internetowego formularza zostanie wygenerowany plik PDF.
  • Pierwsza strona to wniosek o przyjęcie na studia. Należy go wydrukować oraz podpisać odręcznie lub zaopatrzyć w podpis cyfrowy. Wniosek ten należy dostarczyć razem z wymaganymi dokumentami.
  • Informacje na drugiej i trzeciej stronie są przeznaczone dla Ciebie. Tych stron nie musisz nam dostarczać.
 • Akceptujemy dokumenty w formie papierowej lub zeskanowane i przesłane drogą mailową na adres: zulassung@europa-uni.de! W przypadku formy papierowej nie liczy się data stempla pocztowego, tzn. wszystkie dokumenty muszą zostać dostarczone na Viadrinę przed upływem terminu rekrutacji!

Dopełnienie procesu wpisania w poczet studentów w przypadku zapisów na wyższy semestr studiów lub po ukończeniu Studienkolleg:

Sprawdź na swoim profilu w viaCampus, czy Twoje dokumenty są kompletne, czy też musisz nam może jeszcze coś dostarczyć.

UWAGA!

 • Zastrzegamy sobie prawo zażądania od kandydata dostarczenia dodatkowych dokumentów w formie papierowej. Dotyczy to przede wszystkim urzędowo poświadczonych kopii oraz tłumaczeń przysięgłych świadectw oraz oryginałów certyfikatów językowych. Informacje o urzędowych poświadczeniach oraz tłumaczeniach przysięgłych znajdują się na naszej stronie internetowej.

Krok 5:  Dopełnij niezbędnych formalności!

Aby móc studiować na niemieckim uniwersytecie niezbędne jest posiadanie ważnego ubezpieczenia zdrowotnego!

Kandydaci z państw Unii Europejskiej:

 • Posiadanie niemieckiego ubezpieczenia zdrowotnego nie jest konieczne. Wystarczy Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)Wniosek o wydanie tej karty należy złożyć odpowiednio wcześniej u swojego ubezpieczyciela w kraju ojczystym.

Kandydaci spoza Unii Europejskiej:

 • Dla kandydatów spoza Unii Europejskiej obowiązkowe jest posiadanie niemieckiego ubezpieczenia zdrowotnego. Po przybyciu do Frankfurtu nad Odrą należy niezwłocznie zawrzeć umowę o ubezpieczenie zdrowotne w niemieckiej kasie chorych

Uwaga!

Poniższe informacje dotyczą tylko kandydatów z zagranicy posiadających zagraniczne świadectwa!

Pozostali kandydaci ubiegają się o studia tak samo jak 'kandydaci niemieccy'! Dotyczy to osób, które:

 • nie posiadają niemieckiego obywatelstwa, ale posiadają niemiecki dokument uprawniający do rozpoczęcia studiów (np. niemiecką maturę);
 • posiadają niemieckie obywatelstwo oraz zagraniczne dokumenty uprawniające do podjęcia studiów (np. świadectwo dojrzałości).
  • Nie ma tutaj znaczenia, czy dana osoba posiada podwójne obywatelstwo.
  • Oprócz dokumentów wymienionych na stronie należy dostarczyć także poświadczoną kopię oraz tłumaczenie przysięgłe zagranicznych dokumentów uprawniających do studiów (np. świadectwa dojrzałości etc.)!
  • Informacje o urzędowych poświadczeniach oraz tłumaczeniach przysięgłych znajdują się na naszej stronie internetowej.
 • posiadają niemieckie obywatelstwo oraz niemieckie dokumenty uprawniające do rozpoczęcia studiów (np. niemiecką maturę).
  • Nie ma tutaj znaczenia, czy dana osoba posiada podwójne obywatelstwo.

 

Krok 1:  Zasięgnij informacji!

Na początku zbierz informacje o kierunku, który Cię interesuje.

Kierunki według wydziałów:

Wszystkie kierunki studiów 

Uwaga:

Jeśli interesujesz się tym kierunkiem studiów, skorzystaj z następujących informacji dot. rekrutacji!

Więcej informacji na temat studiów na Viadrinie otrzymasz:

 

Krok 2:  Przygotuj dokumenty!

Przygotuj wszystkie dokumenty i formularze wymagane przy rekrutacji.

UWAGA!

Przy rekrutacji/zapisach na studia:

 • Najpóźniej przed upływem terminu rekrutacji (patrz krok 3) wszystkie dokumenty muszą zostać dostarczone!
 • Dokumenty będą akceptowane bez urzędowego poświadczenia zgodności kopii z oryginałem, jeśli obecnie nie ma możliwości, aby takie poświadczenie uzyskać.
 • Tłumaczenia muszą zostać sporządzone przez tłumaczy przysięgłych.

Przy zapisach/dopełnieniu wpisania w poczet studentów:

 • Potwierdzenie przyjęcia przez kandydata miejsca na studiach następuje w wyniku wpisania się w poczet studentów (patrz krok 4 i 5).
 • Zastrzegamy sobie prawo zażądania od kandydata dostarczenia dodatkowych dokumentów w formie papierowej. Dotyczy to przede wszystkim urzędowo poświadczonych kopii oraz tłumaczeń przysięgłych świadectw oraz oryginałów certyfikatów językowych. Informacje o urzędowych poświadczeniach oraz tłumaczeniach przysięgłych znajdują się na naszej stronie internetowej.

 

Krok 3:  Złóż podanie!

 

Rekrutacja na studia II stopnia na kierunki "Digital Entrepreneurship" i "International Business Administration":

>> za pośrednictwem uni-assist <<

Podania na studia II stopnia na kierunku "Digital Entrepreneurship" oraz "International Business Administration" należy składać za pośrednictwem uni-assist. W tym celu wypełnij podanie online na stronie uni-assist. W procesie rekrutacji wymagane są dokumenty i formularze wymienione w kroku 2 oraz ewentualnie dokumenty wymagane przez uni-assist. W razie potrzeby zasięgnij informacji!

 

Rekrutacja/zapisy na pozostałe kierunki II stopnia (Master):

>> bezpośrednio na Uniwersytecie Viadrina <<

 • Rekrutacja/zapisy przebiegają online za pośrednictwem viaCampus!
  • Przy rekrutacji online na jeden z kierunków z ograniczoną liczbą miejsc konieczne jest w niektórych przypadkach wgranie wymaganych dokumentów i/lub formularzy.
 • Po przesłaniu internetowego podania o przyjęcie na studia/formularza zapisów zostanie wygenerowany plik PDF.
  • Pierwsza strona to wniosek o przyjęcie na studia. Należy go wydrukować oraz podpisać odręcznie lub zaopatrzyć w podpis cyfrowy. Wniosek ten należy dostarczyć razem z wymaganymi dokumentami.
  • Informacje na drugiej i trzeciej stronie są przeznaczone dla Ciebie. Tych stron nie musisz nam dostarczać.
 • Akceptujemy dokumenty w formie papierowej lub zeskanowane i przesłane drogą mailową na adres: zulassung@europa-uni.de! W przypadku formy papierowej nie liczy się data stempla pocztowego, tzn. wszystkie dokumenty muszą zostać dostarczone na Viadrinę przed upływem terminu rekrutacji!

Więcej informacji dotyczących wymaganych dokumentów i formularzy znajdziesz powyżej, przy opisie kroku 2.

Terminy składania dokumentów:

 • na kierunek Master of Digital Entrepreneurship
  • tylko na semestr zimowy: od 1 do 31 maja
 • na kierunek International Business Administration (M.Sc.)
  • na semestr zimowy: od 1 czerwca do 15 lipca
  • na semestr letni: od 1 grudnia do 15 stycznia
 • na pozostałe kierunki studiów II stopnia
  • na semestr zimowy: od 1 czerwca do 15 lipca
  • na semestr letni: od 1 grudnia do 15 stycznia

W przypadku kursów podyplomowych terminy rekrutacji mogą odbiegać od wyżej podanych. Poza tym rekrutacja na niektóre kierunki studiów II stopnia jest możliwa tylko na semestr zimowy. Prosimy o zasięgnięcie informacji na stronie internetowej danego kierunku.

Uwaga!

 • Prosimy kontrolować możliwe zmiany terminów rekrutacji w zależności od wybranego kierunku studiów. Złożenie dokumentów przed rozpoczęciem rekrutacji nie jest możliwe!
 • Przed upływem terminu rekrutacji wszystkie dokumenty muszą zostać dostarczone w komplecie, tzn.:
  • W przypadku rekrutacji za pośrednictwem uni-assist wszystkie dokumenty muszą zostać wgrane na stronę uni-assist! Przesłanie skanu dokumentów mailem do uni-assist nie będzie akceptowane!
  • W przypadku rekrutacji/zapisów na studia na Viadrinie dokumenty muszą w komplecie znaleźć się na uniwersytecie! Akceptujemy dokumenty w formie papierowej lub zeskanowane i przesłane drogą mailową na adres: zulassung@europa-uni.de! W przypadku formy papierowej nie liczy się data stempla pocztowego, tzn. wszystkie dokumenty muszą zostać dostarczone na Viadrinę przed upływem terminu rekrutacji!

 

Co teraz?

Dokumenty zostały dostarczone w terminie - co teraz?

Twoje podanie/twój formularz zapisów zostaną teraz sprawdzone. Wynik rekrutacji, a także informacje dotyczące kolejnych kroków (szczególnie wpisania w poczet studentów) otrzymasz w ciągu 6 tygodni od upływu terminu rekrutacji.

Podania na studia II stopnia na kierunku "Digital Entrepreneurship" i "International Business Administration"

>> za pośrednictwem uni-assist <<

uni-assist sprawdzi, czy Twoje dokumenty są kompletne i zostały dostarczone w odpowiedniej formie oraz - czy posiadasz uprawnienie do rozpoczęcia studiów. Proces ten może trwać do 3 tygodni.

 • Jeśli wynik będzie negatywny: Otrzymasz informację od uni-assist.
 • Jeśli wynik będzie pozytywny: Twoje dane zostaną przekazane Viadrinie i opracowane przez nasz Zulassungsamt.
  • Jak tylko proces opracowywania Twoich dokumentów zostanie zakończony, otrzymasz mailem dane dostępu do konta na viaCampus, aby wpisać się w poczet studentów (patrz krok 4).
  • Sprawdzaj regularnie zmiany statusu oraz uwagi Zulassungsamtu na swoim profilu w viaCampusO wszelkich zmianach statusu w viaCampus będziemy Cię informować drogą mailową.

Podania/zapisy na pozostałe kierunki studiów II stopnia:

>> bezpośrednio na Uniwersytecie Viadrina <<

Viadrina sprawdzi, czy Twoje dokumenty są kompletne i zostały dostarczone w odpowiedniej formie oraz - czy posiadasz uprawnienie do rozpoczęcia studiów.

 • Jeśli wynik będzie negatywny: Otrzymasz od nas odpowiedź odmowną.
 • Jeśli wynik będzie pozytywny: Otrzymasz od nas informacje dotyczące kolejnych kroków.
 • Sprawdzaj regularnie zmiany statusu oraz uwagi Zulassungsamtu na swoim profilu w viaCampusO wszelkich zmianach statusu w viaCampus będziemy Cię informować drogą mailową.

 

Krok 4:  Wpisz się w poczet studentów!

Po otrzymaniu informacji o przyjęciu na studia oraz wskazówek dotyczących następnych kroków możesz wpisać się w poczet studentów. Szczegółowe informacje znajdziesz na swoim koncie w viaCampus oraz na stronie du.deine uni.

W przypadku pomyślnej rekrutacji:

Wpisanie w poczet studentów odbywa się online na viaCampus.

 • Rekrutacja za pośrednictwem uni-assist:

Dane dostępu do konta przesyła Zulassungsamt drogą mailową (patrz punkt "Co teraz?").

 • Po wysłaniu internetowego formularza zostanie wygenerowany plik PDF.
  • Pierwsza strona to wniosek o przyjęcie na studia. Należy go wydrukować oraz podpisać odręcznie lub zaopatrzyć w podpis cyfrowy. Wniosek ten należy dostarczyć razem z wymaganymi dokumentami.
  • Informacje na drugiej i trzeciej stronie są przeznaczone dla Ciebie. Tych stron nie musisz nam dostarczać.
 • Akceptujemy dokumenty w formie papierowej lub zeskanowane i przesłane drogą mailową na adres: zulassung@europa-uni.deW przypadku formy papierowej nie liczy się data stempla pocztowego, tzn. wszystkie dokumenty muszą zostać dostarczone na Viadrinę przed upływem terminu rekrutacji!

 

Dopełnienie procesu zapisów na studia:

Sprawdź na swoim profilu w viaCampus, czy Twoje dokumenty są kompletne, czy też musisz nam może jeszcze coś dostarczyć.

UWAGA!

 • Zastrzegamy sobie prawo zażądania od kandydata dostarczenia dodatkowych dokumentów w formie papierowej. Dotyczy to przede wszystkim urzędowo poświadczonych kopii oraz tłumaczeń przysięgłych świadectw oraz oryginałów certyfikatów językowych. Informacje o urzędowych poświadczeniach oraz tłumaczeniach przysięgłych znajdują się na naszej stronie internetowej.

 

Krok 5:  Dopełnij niezbędnych formalności!

Aby móc studiować na niemieckim uniwersytecie niezbędne jest posiadanie ważnego ubezpieczenia zdrowotnego!

Kandydaci z państw Unii Europejskiej:

 • Posiadanie niemieckiego ubezpieczenia zdrowotnego nie jest konieczne. Wystarczy Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Wniosek o wydanie tej karty należy złożyć odpowiednio wcześniej u swojego ubezpieczyciela w kraju ojczystym.

Kandydaci spoza Unii Europejskiej:

 • Dla kandydatów spoza Unii Europejskiej obowiązkowe jest posiadanie niemieckiego ubezpieczenia zdrowotnego. Po przybyciu do Frankfurtu nad Odrą należy niezwłocznie zawrzeć umowę o ubezpieczenie zdrowotne w niemieckiej kasie chorych

 

Jeśli chcesz spędzić na Viadrinie jeden lub dwa semestry jako student z wymiany w ramach programu Erasmus+, zgłoś się najpierw do swojego uniwersytetu ojczystego. Tylko Twoja uczelnia może zgłosić Cię u nas jako studenta z wymiany. Kiedy otrzymamy od Twojego uniwersytetu Twoją nominację, prześlemy Ci link do strony, na której poprosimy Cię o wypełnienie podania o pobyt zagraniczny na Viadrinie. 

Rekrutacja

1. Nominacja przez uczelnię ojczystą.

Wskazówki dla naszych uniwersytetów partnerskich odnośnie nominacji.

2. Wypełnij i prześlij internetowy formularz rekrutacyjny. (Link prześlemy dopiero po nominacji).

 • Wydrukuj wygenerowany plik PDF z Twoim podaniem. Podpisz podanie odręcznie i poproś swój uniwersytet o poświadczenie dokumentu za pomocą oficjalnej pieczątki i podpisu.

3. Prześlij wypełniony formularz razem ze zdjęciem i podpisem oraz niżej wymienionymi dokumentami na adres Biura Współpracy Zagranicznej (Abteilung für Internationale Angelegenheiten):

Niezbędne dokumenty:

 • Transcript of Records
 • Certyfikaty znajomości języka niemieckiego (jeśli posiadasz)
 • Kopia dokumentu tożsamości, który zawiera Twoje imię i nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia 

Możliwość nr 1: Prześlij dokumenty rekrutacyjne pocztą na adres:

Europa-Universität Viadrina
Bernd Schünow, Koordinator incoming students
Große Scharrnstraße 59
15230 Frankfurt (Oder)
Germany

Możliwość nr 2: Twój uniwerytet ojczysty prześle Twoje podanie drogą mailową na adres students-in@europa-uni.de

Jeżeli zdecydujesz się na tę opcję pamiętaj, żeby dokumenty zostały przesłane z adresu uczelnianego Biura Współpracy Zagranicznej lub Koordynatora Przedmiotowego, a nie z prywatnego konta. Podanie musi być przesłane jako plik PDF w dobrej jakości. Dokumenty w formacie JPG lub z CamScannera nie będą akceptowane.

W obu przypadkach podanie musi zostać podpisane przez Ciebie oraz poświadczone przez Twoją uczelnię.

Opracowanie Twojego Learning Agreement nastąpi online w osobnym procesie.

Terminy rekrutacji

 • na semestr zimowy

15.07. dla obywateli UE (31.05. jest rekomendowany dla osób spoza UE)

 • na semestr letni

15.01. dla obywateli UE (30.11. jest rekomendowany dla osób spoza UE)

Immatrykulacja

Immatrykulacja nastąpi po Twoim przyjeździe w Biurze ds. Immatrykulacji.

W celu immatrykulacji należy przedłożyć następujące dokumenty:

Szczegółowe informacje otrzymasz w piśmie informującym Cię o przyjęciu na wymianę zagraniczną.

Jeśli studiujesz na jednym z naszych uniwersytetów partnerskich spoza UE możesz spędzić na Viadrinie jeden lub dwa semestry jako student z wymiany. Jako student z wymiany możesz zdobywać na naszej uczelni punkty ECTS, ale nie otrzymasz dyplomu Viadriny (wyjątek stanowią osoby studiujące u nas w ramach programu tzw. podwójnych międzynarodowych dyplomów).

W pierwszym kroku zgłoś się do swojej uczelni ojczystej. Ona nominuje Cię do pobytu zagranicznego na naszym uniwersytecie. Kiedy otrzymamy Twoją nominację prześlemy Ci link do strony, na której poprosimy Cię o wypełnienie formularza rekrutacyjnego.

Rekrutacja

1. Nominacja przez uczelnię ojczystą.

Wskazówki dla naszych uniwersytetów partnerskich odnośnie nominacji.

2. Wypełnij i prześlij internetowy formularz rekrutacyjny. (Link prześlemy dopiero po nominacji).

Wydrukuj wygenerowany plik PDF z Twoim podaniem. Podpisz podanie odręcznie i poproś swój uniwersytet o poświadczenie dokumentu za pomocą oficjalnej pieczątki i podpisu.

3. Prześlij wypełniony formularz razem ze zdjęciem i podpisem oraz niżej wymienionymi dokumentami na adres Biura Współpracy Zagranicznej (Abteilung für Internationale Angelegenheiten):

Niezbędne dokumenty:

 • Transcript of Records
 • Certyfikaty znajomości języka niemieckiego (jeśli posiadasz)
 • Kopia dokumentu tożsamości, który zawiera Twoje imię i nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia 

Możliwość nr 1: Prześlij dokumenty rekrutacyjne pocztą na adres:

Europa-Universität Viadrina
Bernd Schünow, Koordinator incoming students
Große Scharrnstraße 59
15230 Frankfurt (Oder)
Germany

Możliwość nr 2: Twój uniwerytet ojczysty prześle Twoje podanie drogą mailową na adres students-in@europa-uni.de

Jeżeli zdecydujesz się na tę opcję pamiętaj, żeby dokumenty zostały przesłane z adresu uczelnianego Biura Współpracy Zagranicznej lub Koordynatora Przedmiotowego, a nie z prywatnego konta. Podanie musi być przesłane jako plik PDF w dobrej jakości. Dokumenty w formacie JPG lub z CamScannera nie będą akceptowane.

W obu przypadkach podanie musi zostać podpisane przez Ciebie oraz poświadczone przez Twoją uczelnię.

Terminy rekrutacji

 • na semestr zimowy

15.07. dla obywateli UE (31.05. jest rekomendowany dla osób spoza UE)

 • na semestr letni

15.01. dla obywateli UE (30.11. jest rekomendowany dla osób spoza UE)

Immatrykulacja

Immatrykulacja nastąpi po Twoim przyjeździe w Biurze ds. Immatrykulacji.

W celu immatrykulacji należy przedłożyć następujące dokumenty:

Szczegółowe informacje otrzymasz w piśmie informującym Cię o przyjęciu na wymianę zagraniczną.

Jeśli studiujesz na uczelni zagranicznej, która nie należy do naszych uczelni partnerskich, a chcesz spędzić część swoich studiów na Viadrinie, możesz to zrobić w charakterze studenta goszczącego. Jako student goszczący możesz zdobywać na naszej uczelni punkty ECTS, ale nie otrzymasz dyplomu Viadriny.

Rekrutacja

Prześlij poniższe dokumenty na adres Biura Współpracy Zagranicznej (Abteilung für Internationale Angelegenheiten):

1. Wydrukowany formularz rekrutacyjny (wypełniony i podpisany) - aby go otrzymać napisz do students-in@europa-uni.de

2. Poświadczoną kopię dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów (np. świadectwa maturalnego i świadectwa ukończenia szkoły średniej) lub świadectwa ukończenia studiów

3. Tłumaczenie przysięgłe świadectwa maturalnego lub świadectwa ukończenia studiów

4. Transcript of Records

5. Formularz ECTS "Learning Agreement(jeśli takiego życzy sobie Twoja uczelnia ojczysta)

6. Certyfikat znajomości języka niemieckiego (jeśli taki posiadasz)

7. Kopię dokumentu tożsamości zawierającego Twoje imię i nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia

Terminy rekrutacji

 • na semestr zimowy:

15.07. dla obywateli UE (31.05. jest rekomendowany dla osób spoza UE)

 • na semestr letni

15.01. dla obywateli UE (30.11. jest rekomendowany dla osób spoza UE)

Immatrykulacja

Immatrykulacja nastąpi po Twoim przyjeździe w Biurze ds. Immatrykulacji.

W celu immatrykulacji należy przedłożyć następujące dokumenty:

Szczegółowe informacje otrzymasz w piśmie informującym Cię o przyjęciu na wymianę zagraniczną.