Banner Viadrina

Rekrutacja na studia I stopnia - Dokumenty i formularze

Ogólne kryteria przyjęcia na studia

Warunkiem przyjęcia na studia jest co do zasady posiadanie dokumentów uprawniających do podjęcia studiów na uczelni wyższej (Hochschulzugangsberechtigung = HZB). Twój zagraniczny dokument musi odpowiadać dokumentom przyznawanym w Niemczech (może to być np. matura bądź ekwiwalent).

Miej proszę na uwadze, że definicja dokumentów uprawniających do podjęcia studiów różni się w zależności od danego państwa. Oznacza to, że w niektórych przypadkach konieczne jest spełnienie dodatkowych kryteriów, aby móc zostać przyjętym na studia. Może to być np. odbycie jednego lub dwóch lat studiów na uznawanej uczelni w kraju ojczystym bądź jednoroczny udział w niemieckim Studienkolleg.

Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z warunkami obowiązującymi w przypadku danego kraju!

Gdzie możesz znaleźć odpowiednie informacje?

 • Na stronie Zulassungsdatenbank DAAD (w języku niemieckim lub angielskim) możesz sprawdzić, czy masz prawo studiowania w Niemczech, a jeśli tak, to na jakim kierunku.
 • Informacje o wymaganych w danym przypadku egzaminach/świadectwach/dyplomach znajdziesz na stronie Anabin (tylko w języku niemieckim).
 • Jeśli Twoje dotychczasowe wykształcenie kwalifikuje Cię do udziału w "Studienkolleg" / do egzaminu wstępnego ("Feststellungsprüfung"), zachęcamy do zapoznania się z programami przygotowującymi do studiów oferowanymi przez nasz Viadrina College.

Niezbędne dokumenty i formularze

1. Podanie o przyjęcie na studia

1. w przypadku rekrutacji na 1. semestr studiów***

>> za pośrednictwem uni-assist <<

Składasz podanie za pośrednictwem uni-assist, tzn.:

2. w przypadku zapisów na wyższy semestr lub jako absolwent Studienkolleg***

>> bezpośrednio na Uniwersytet Viadrina! <<

Składasz podanie bezpośrednio na Viadrinę, tzn.:

   • Najpierw musisz wypełnić wniosek o przyjęcie na studia dostępny na stronie viaCampus.
   • Na końcu tego procesu zostanie wygenerowany plik PDF.
    • Pierwsza strona to wniosek o przyjęcie na studia. Należy go wydrukować i podpisać odręcznie lub zaopatrzyć w podpis cyfrowy. Wniosek ten należy dostarczyć wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami.
    • Informacje na drugiej i trzeciej stronie są przeznaczone dla Ciebie. Tych stron nie musisz nam dostarczać.
   • Skorzystaj także z informacji zawartych na stronie 5 kroków na Viadrinę w kroku 3.

 

 • Ważne przy zapisach na wyższy semestr studiów!
  • Do celów rekrutacji potrzebujesz dodatkowo zgodę danego wydziału na rozpoczęcie studiów od wyższego semestru. Prosimy o skontaktowanie się z odpowiednim działem przed rozpoczęciem rekrutacji!
  • Niezbędny wniosek o zakwalifikowanie na wyższy semestr studiów znajduje się na stronach rekrutacyjnych poszczególnych kierunków. Wypełniony i ręcznie podpisany wniosek należy przesłać wraz z wymaganymi świadectwami do odpowiedniej komisji egzaminacyjnej:

- Wydziału Prawa;
- Wydziału Ekonomii;
- Wydziału Kulturoznawstwa.


2. Dokumenty uprawniające do podjęcia studiów na uczelni wyższej (HZB)
(np. świadectwo ukończenia szkoły średniej wraz ze świadectwem maturalnym lub ekwialent oraz ewentualnie świadectwo ukończenia Studienkolleg i inne niezbędne dokumenty)

1. w formie urzędowo poświadczonej kopii

    • Twój zagraniczny dokument musi odpowiadać dokumentom przyznawanym w Niemczech (może to być np. matura bądź ekwiwalent). Miej proszę na uwadze, że definicja dokumentów uprawniających do podjęcia studiów różni się w zależności od danego państwa (patrz powyżej). Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z warunkami obowiązującymi w przypadku danego kraju!
    • Skorzystaj także z informacji zawartych na stronie 5 kroków na Viadrinę w kroku 2.

2. przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego

    • Tłumaczenie musi zostać sporządzone przez tłumacza przysięgłego!
    • Wymagane jest tłumaczenie na język niemiecki lub angielski! Jeśli Twoja szkoła wystawia dokument w oficjalnej wersji niemieckiej lub angielskiej, zostanie on zaakceptowany w formie urzędowo poświadczonej kopii. Dodatkowe tłumaczenie nie jest w takim wypadku potrzebne.

3. Wszystkie dostępne świadectwa i dokumenty dotyczące wcześniejszych studiów

    • Prosimy o załączenie wszystkich świadectw dotychczasowej edukacji od świadectwa ukończenia szkoły średniej, np. świadectwa ukończenia studiów, wykazy zaliczeń ("transcript of records"), etc., włącznie z informacją nt. oficjalnie stosowanej skali ocen.
    • w formie urzędowo poświadczonych kopii oraz tłumaczeń przysięgłych
     • włącznie z informacją nt. oficjalnie stosowanej skali ocen!
     • W kwestii tłumaczenia przysięgłego patrz informacje w punkcie 2.2.
     • Skorzystaj także z informacji zawartych na stronie 5 kroków na Viadrinę w kroku 2.

4. Certyfikat znajomości wymaganego języka obcego

Miej na uwadze:

    • Certyfikat Twojej aktualnej znajomości języka niemieckiego (na poziomie co najmniej B2) należy dostarczyć w formie urzędowo poświadczonej kopii wraz z dokumentami rekrutacyjnymi.
    • Certyfikat znajomości języka niemieckiego na poziomie wymaganym na studiach należy - w przypadku przyjęcia na studia - przedłożyć najpóźniej przy immatrykulacji (wpisaniu w poczet studentów) w formie urzędowo poświadczonej kopii lub w oryginale.

    • języka angielskiego:
    • Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z akceptowanymi certyfikatami i odpowiednimi wymaganiami dla kierunków International Business Administration oraz Cultural and Social Studies.
    • Certyfikat znajomości języka angielskiego na wymaganym poziomie należy - w przypadku przyjęcia na studia - przedłożyć w oryginale najpóźniej przy immatrykulacji (wpisaniu w poczet studentów).

5. Życiorys w formie tabelarycznej

6. Kopia dowodu tożsamości

    • Wymagana jest prosta kopia (bez urzędowego poświadczenia).
    • Na dokumencie musi wyraźnie widnieć imię i nazwisko, miejsce i data urodzenia oraz podpis.

7. W przypadku zmiany nazwiska

    • Prosimy o dołączenie dokumentów potwierdzających ewentualną zmianę nazwiska w formie urzędowo poświadczonych kopii!

8. W przypadku rekrutacji poprzez uni-assist

    • Prosimy o dołączenie dowodu uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

*** Chcesz studiować na kierunku Polsko-Niemieckie Studia Prawnicze?
      Zapoznaj się z odpowiednimi informacjami dotyczącymi rekrutacji!

Co oznacza "urzędowo poświadczona kopia" / "tłumaczenie przysięgłe"?

Prosimy o nieprzysyłanie dokumentów w oryginale!

Kopie muszą zostać poświadczone i przetłumaczone przez odpowiedniego urzędnika! 

 • Jeśli pochodzisz z kraju UE, wystarczy urzędowe poświadczenie kopii dokumentów przez notariusza, szkołę lub uczelnię.
 • Poza UE kopie należy poświadczyć u niemieckiego przedstawiciela konsulatu lub wyznaczonego do tego celu notariusza.

Skorzystaj także z informacji zawartych na stronie 5 kroków na Viadrinę w kroku 2.

Powodzenia!