Banner Viadrina

Viadrina International Affairs

Viadrina to najpopularniejszy niemiecki uniwersytet wśród zagranicznych studentów

Studenci zagraniczni uznali Viadrinę za najpopularniejszy niemiecki uniwersytet. W międzynarodowym studenckim barometrze (ISB), największym na świecie badaniu mobilności studentów i studentów, uniwersytet zajmuje pierwsze miejsce na 16 uczestniczących niemieckich uniwersytetów. Badani szczególnie chwalili doskonałe lokalne usługi wsparcia.

Na poziomie międzynarodowym Viadrina zajmuje również czołową pozycję. W Europie kontynentalnej uniwersytet zajmuje 6 miejsce na 55 i na całym świecie zajmuje 20 miejsce na 199 uniwersytetów. W badaniu wzięło udział prawie 200 000 międzynarodowych studentów w 21 krajach.

ISB ©Heide Fest

Zdjęcie: Heide Fest

Uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące nauki, życia, wsparcia po przybyciu na uniwersytet i usług dla studentów. Europejski Uniwersytet Viadrina zajął pierwsze miejsce wśród niemieckich uniwersytetów w pierwszych trzech z tych czterech obszarów. Studenci zagraniczni szczególnie wysoko ocenili jakość nauczania i wykładowców, wykorzystanie wirtualnych formatów nauczania oraz wsparcie ze strony Biura Międzynarodowego i społeczności studenckiej. Ich indywidualne komentarze podkreślały, że czują się bardzo dobrze pod opieką uniwersytetu i czują się mile widziani w kampusie iw mieście.

Doświadczenie życiowe na Uniwersytecie Europejskim Viadrina zostało ocenione szczególnie wysoko w porównaniu globalnym. Viadrina zajęła 5 miejsce w tej kategorii na 199 uniwersytetów, najwyższy wynik spośród wszystkich uniwersytetów niemieckich lub europejskich. Wynikało to z bardzo dobrych ocen za dostęp do zakwaterowania, przystępnych kosztów utrzymania, możliwości wsparcia finansowego i przyjaznej, międzynarodowej atmosfery na terenie kampusu.

49% międzynarodowych studentów Viadriny stwierdziło, że aktywnie zarekomendowałoby program wymiany na Uniwersytecie Europejskim - znacznie wyższy odsetek niż średnia światowa wynosząca 34% i odsetek w Niemczech (32%) i Europie (35%).

To już drugi raz, kiedy Viadrina wzięła udział w badaniu International Student Barometer (ISB), przeprowadzanym przez firmę i-graduate. Badanie umożliwia porównanie poglądów na oczekiwania, podejmowanie decyzji i zachowania informacyjne międzynarodowych studentów.

Międzynarodowymi studentami Europejskiego Uniwersytetu Viadrina zajmuje się głównie Departament Spraw Międzynarodowych, który wykorzystuje wyniki międzynarodowego studenckiego barometru do wewnętrznej oceny i dalszego rozwoju swoich usług.