Banner Viadrina

Kontakt - Biuro Międzynarodowe

Teamfoto ©Heide Fest, Europa-Universität Viadrina

 

Biuro Współpracy Międzynarodowej

Petra Weber
weber ©IB

Kierowniczka Biura Współpracy Międzynarodowej
Koordynatorka ECTS / ERASMUS, Umowy Międzynarodowe i Współpraca Międzynarodowa, Międzynarodowe Gośće i Delegacje

Tel.: +49 335 5534 2486 (Fax: -2535)
head-office@europa-uni.de
AM 212

Godziny przyjęć: po uprzednim umówieniu

Torsten Glase
glase ©Heide Fest

Zastępcy Kierownik Biura Współpracy Międzynarodowej
Koordynator ECTS / ERASMUS Wydziału Ekonomii, Koordynator programów unijnych,  programów pozaunijnych (outgoing students) oraz programów podwónych diplomów, uznawalność studiów zagranicznych, doradztwo i opieka nad studentami Viadriny

Tel.: +49 335 5534 2595 (Fax: -2369)
outgoing-wiwi@europa-uni.de
AM 214

Godziny przyjęć: (aktualne zmiany)
Wt. 13:00 - 16:00 gdz.
Śr. 10:00 - 12:00 gdz.
Czw. 10:00 - 12:00 gdz.

(Przyjmujemy w godzinach przyjęć bez terminu)

Dodatkowe godziny konsultacji w listopadzie i w grudniu:
• 23.11 od 13-15:00 gdz.
• 27.11 od 14-16:00 gdz.
• 04.12 od 14-16:00 gdz.

W dniach 21.11.2017 i 30.11.2017 nie będzie godzin konsultacji.

Sylvia Thiede
Thiede_Sylvia ©Heide Fest

Sekretariat

(Czw. 14:00 - 16:30, Pią 08:00 - 16:00)

Tel.: +49 335 5534 4215 (Fax: -2535)
sek-international@europa-uni.de
AM 213

Olena Kulygina

Olena ©...

Sekretariat 

(Wt. 9:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00,
Sr. 9:00 - 12:00)

Tel.: +49 335 5534 4855 (Fax: -2535)
sek-international@europa-uni.de
AM 213

Pracownicy studenccy
bild_hiwis ©Internationales Büro

Ogólne pytania odnośnie wymianie studenckej
formularze, pytania odnośnie uznawalnośći studiów zagranicznych, dostarczanie i wydawanie dokumentów

Tel.: +49 335 5534 2485
AM 207

Międzynarodowi studenci

Bernd Klugert
klugert ©Heide Fest

Koordynator DAAD 
Zagraniczni kandydaci na studia, wizy, stypendia, doradztwo nad studentami Viadriny

Tel.: +49 335 5534 2328
international@europa-uni.de
AM 211

Godziny przyjęć: (aktualne zmiany)
po uprzednim umówieniu

Marco Krinowski

Marco ©Heide Fest

Koordynator zagranicznych studentów

Doradztwo i opieka nad studentami zagranicznymi, doradztwo nad studentami Viadriny

Tel.: +49 335 5534 2601 (Fax: -2535)
international@europa-uni.de
AM 206

Godziny przyjęć: (aktualne zmiany)
po uprzednim umówieniu

Bernd Schünow
schuenow ©Heide Fest

Koordynator incoming students
Doradztwo i opieka nad studentami przyjeżdżającymi (Incoming Exchange Students)

Tel.: +49 335 5534 2365 (Fax: -2598)
students-in@europa-uni.de
AM 208

Godziny przyjęć: (aktualne zmiany)
Śr. 10:00 - 12:00 i Czw. 10:00 - 12:00
(Przyjmujemy w godzinach przyjęć bez terminu)

Katja Herzel
 ©Katja Herzel

Koordynatorka incoming students i regularnych studentów
Ubieganie

Tel.: +49 335 5534 2593 (Fax: -2598)
international@europa-uni.de
AM 211

Godziny przyjęć: (aktualne zmiany)
po uprzednim umówieniu

Agnieszka Schmid
schmid ©Heide Fest

Koordynatorka polskich studentów oraz d/s polskiego marketingu
Udzielanie porad polskim kandydatom na studia, promocja Uniwersytetu w Polsce

Tel.: +49 335 5534 4306
aschmid@europa-uni.de
AM 210

Godziny przyjęć: (aktualne zmiany)
Wt. 10:00 - 12:00 i po uprzednim umówieniu

Poradz się przez Skype
Śr. 10:00 - 12:00 i Czw. 10:00 - 12:00
nick: agnieszka.schmid2

Studenci Viadriny | Outgoing students

Torsten Glase
glase ©Heide Fest

Koordynator programów unijnych,  programów pozaunijnych  oraz programów podwónych diplomów (outgoing students)
Koordynator ECTS / ERASMUS Wydziału Ekonomi, uznawalność studiów zagranicznych,  doradztwo i opieka nad studentami Viadriny

Tel.: +49 335 5534 2595 (Fax: -2369)
outgoing-wiwi@europa-uni.de
AM 214

Godziny przyjęć: (aktualne zmiany)
Ogólne pytania: Śr. 10:00 - 12:00
Pytania o uznanie przedmiotów (do 06.12. także dla pytań ogólnych): Czw. 10:00 - 12:00
(Przyjmujemy w godzinach przyjęć bez terminu)

Dodatkowe godziny konsultacji w listopadzie i w grudniu:
• 23.11 od 13-15:00 gdz.
• 27.11 od 14-16:00 gdz.
• 04.12 od 14-16:00 gdz.

W dniach 21.11.2017 i 30.11.2017 nie będzie godzin konsultacji.

Nicole Klück
Nicole ©Heide Fest

Koordynatorka programów unijnych oraz programów pozaunijnych (outgoing students)
Koordynatorka ECTS Wydziału Kulturoznawstwa, Koordynatorka  ERASMUS Wydziału Prawa i Kulturoznawstwa, uznawalność studiów zagranicznych,  doradztwo i opieka nad studentami Viadriny

Tel.: +49 335 5534 2602 (Fax: -2599)
outgoing@europa-uni.de
AM 209

Godziny przyjęć: (aktualne zmiany)
Wt. 12:00-14:00 i Śr. 10:00-12:00
(Przyjmujemy w godzinach przyjęć bez terminu)

Dodatkowe godziny konsultacji w listopadzie i w grudniu:
• 13.11. 13:00 – 15:00 telefoniczna konsultacja
• 14.11. nie będzie konsultacji
• 15.11. nie będzie konsultacji
• 17.11. 12:30 – 14:30 telefoniczna konsultacja
• 21.11. nie będzie konsultacji
• 22.11. 9:30 – 12:00
• 23.11. 9:00 – 10:30
• 28.11. 11:00 – 14:00
• 29.11. 9:30 – 12:00
• 01.12. 12:30 – 14:30 telefoniczna konsultacja
• 05.12. 11:00 – 14:00

Christin Reise
Reise, Christin ©Christin Reise

Koordynatorka programów unijnych (outgoing students)
Doradztwo i opieka nad studentami  (outgoing students) Wydziału Prawa i Kulturoznawstwa

Tel.: +49 335 5534 2805 (Fax: -2369)
outgoing@europa-uni.de
AM 209

Godziny przyjęć: (aktualne zmiany)
Wt. 12:00-14:00 i Śr.10:00 - 12:00
(Przyjmujemy w godzinach przyjęć bez terminu)

Aleksandra Klecha
Klecha_Ola ©Foto von Aleksandra Klecha

Koordynatorka programów unijnych (outgoing students)
Doradztwo i opieka nad studentami (outgoing students) Wydziału Ekonomii, Koordynatorka programów podwójnych diplomów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH)

Tel.: +49 335 5534 2600 (Fax: -2369)
outgoing-wiwi@europa-uni.de
AM 214

Godziny przyjęć: (aktualne zmiany)
Wt. 13:00 - 16:00 gdz.
Śr. 10:00 - 12:00 gdz.
Czw. 10:00 - 12:00 gdz.
(Przyjmujemy w godzinach przyjęć bez terminu)

Dodatkowe godziny konsultacji w listopadzie i w grudniu:
•  23.11 od 13:00 - 15:00 gdz.
•  27.11 od 14:00 - 16:00 gdz.
•  04.12 od 14-16:00 gdz.

W dniach 21.11.2017 i 30.11.2017 nie będzie godzin konsultacji.

Claudia Casiano-Perez
Casiano_Claudia_sw ©Heide Fest

Koordynator programów latynoamerykańskich
(Działąca w zastępstwie za Juliana Irlenkäusera do Maja 2018)
Doradztwo i opieka nad studentami (outgoing students) wszystkie wydziały

Tel: + 49 335 5534 2863 (Fax: -2535)
casiano@europa-uni.de
AM 206

Godziny przyjęć: (aktualne zmiany)
Wt. 10:00 - 12:00 & Czw. 10:00 - 12:00 gdz.
(Przyjmujemy w godzinach przyjęć bez terminu)

Dodatkowe godziny konsultacji w listopadzie i w grudniu:
• 21.11. nie będzie konsultacji
• 23.11. od 10:00 - 12:00 i 13:00 - 15:00 gdz.
• 27.11. od 14:00 - 16:00 gdz.
• 30.11. nie będzie konsultacji
• 06.12. od 10:00 - 12:00 gdz.
• 07.12. nie będzie konsultacji

Katja Herzel
 ©Katja Herzel

Uznawanie zagranicznych studiów
Obszar nauki prawniczej
Jura, GPL, Magister, RW / WR, prawo i polityka

Tel.: +49 335 5534 2593 (Fax: -2598)
outgoing@europa-uni.de
AM 211

Godziny przyjęć: (aktualne zmiany)
Śr. 10:00 - 12:00 gdz.
(Przyjmujemy w godzinach przyjęć bez terminu)

Naukowcy, Koordynacja programów studiów i projektów

Maria Krug
Maria ©Maria Krug

Koordynatorka

Programy podwójnego i potrójnego dyplomu
    • Media-Komunicaja-Kulture (MKK)
    • Studia Socjokulturowe (MASS)
    • European Studies (MES)

Tel.: +49 335 5534 4295 (Fax: -2535)
MKK: mkk@europa-uni.de
MASS: master-paris8@europa-uni.de
MES: mes_strasbourg@europa-uni.de

AM 213

Godziny przyjęć: (aktualne zmiany)
Wt. 14:00-15:00 i Śr. 10:00-11:30
(Przyjmujemy w godzinach przyjęć bez terminu)

Aleksandra Klecha
Klecha_Ola ©Foto von Aleksandra Klecha

Koordynatorka wymiany pracowników dla wykładowców, profesorów i pracowników administracji  (outgoing)

Tel.: +49 335 5534 2600 (Fax: -2369)
klecha@europa-uni.de
AM 214

Godziny przyjęć: (aktualne zmiany)
po uprzednim umówieniu

Marco Krinowski
Marco ©Heide Fest

Koordynator Welcome Center oraz szkoły letnie
wymiana wykładowców i professorów (incoming)

Tel.: +49 335 5534 2601 (Fax: -2535)
welcome-center@europa-uni.de
AM 206

Godziny przyjęć: (aktualne zmiany)
po uprzednim umówieniu

Martina Cors
Martina-Cors _sw ©Heide Fest

Koordynator Welcome Center oraz szkoły letnie
wymiana wykładowców i professorów (incoming)


Tel.: +49 335 5534 2604 (Fax: -2535)
welcome-center@europa-uni.de
AM 215

Godziny przyjęć: po uprzednim umówieniu

Erasmus Mundus Action 2

Claudia Casiano-Perez
Casiano_Claudia_sw ©Heide Fest

Koordinator Erasmus Mundus Action 2
(Działąca w zastępstwie za Juliana Irlenkäusera do Maja 2018)

Tel: + 49 335 5534 2863 (Fax: -2535)

PUEDES: puedes@europa-uni.de
HERMES: hermes@europa-uni.de
AM 206

Godziny przyjęć: (aktualne zmiany)
Wt. 10:00 - 12:00 & Czw. 10:00 - 12:00 Uhr
(Przyjmujemy w godzinach przyjęć bez terminu)

Dodatkowe godziny konsultacji w listopadzie i w grudniu:
• 21.11. nie będzie konsultacji
• 23.11. od 10:00 - 12:00 i 13:00 - 15:00 gdz.
• 27.11. od 14:00 - 16:00 gdz.
• 30.11. nie będzie konsultacji
• 06.12. od 10:00 - 12:00 gdz.
• 07.12. nie będzie konsultacji

Szkoły partnerskie

 Marco Krinowski
Marco ©Heide Fest

Koordynator

Zagraniczne Szkoły Partnerskie (BIDS)
Ambasadory Viadriny

Tel.: +49 335 5534 2601 (Fax: -2535)

Ambasadory Viadriny: botschafter@europa-uni.de
BIDS: bids@europa-uni.de
AM 206

Godziny przyjęć: (aktualne zmiany)
po uprzednim umówieniu

Agnieszka Schmid
schmid ©Heide Fest

Koordynatorka polskich studentów oraz d/s polskiego marketingu
Udzielanie porad polskim kandydatom na studia, promocja Uniwersytetu w Polsce

Tel.: +49 335 5534 4306
aschmid@europa-uni.de
AM 210

Godziny przyjęć: (aktualne zmiany)
Wt. 10:00 - 12:00 i po uprzednim umówieniu

Poradz się przez Skype
Śr. 10:00 - 12:00 i Czw. 10:00 - 12:00
nick: agnieszka.schmid2

Viadrina Fast Track

Sergei Melcher
Sergei ©Das gute Portrait

Koordynator Viadrina Fast Track

Tel.: +49 335 5534 2865 (Fax: -2535)
fast-track@europa-uni.de
AM 216

Godziny przyjęć:  (aktualne zmiany)
po uprzednim umówieniu

 
Oleksii Isakov
Oleksii Isakov ©Heide Fest
Assistent Koordynatora
Viadrina Fast Track

Tel.: +49 335 5534 4237
fast-track@europa-uni.de
AM 216

Godziny przyjęć: (aktualne zmiany)
po uprzednim umówieniu

Szkoły letnie

Martina Cors
Martina-Cors _sw ©Heide Fest

Koordynator Welcome Center oraz szkoły letnie
wymiana wykładowców i professorów (incoming)


Tel.: +49 335 5534 2604 (Fax: -2535)
summer-program@europa-uni.de
AM 215

Godziny przyjęć: po uprzednim umówieniu

Marco Krinowski
Marco ©Heide Fest

Koordynator Welcome Center oraz szkoły letnie
wymiana wykładowców i professorów (incoming)

Tel.: +49 335 5534 2601 (Fax: -2535)
summer-program@europa-uni.de
AM 206

Godziny przyjęć: (aktualne zmiany)
po uprzednim umówieniu

Stypendia i wsparcie doktorantów

Franziska Reich

Reich ©Reise

Stypendia
Zarządzanie stypendiów studiów licencjackich i magisterskich

Tel.: +49 335 5534 4797
stip@europa-uni.de
AM 210

Godziny przyjęć: (aktualne zmiany)
Śr. 13:00 - 15:00 i Czw. 10:00 - 12:00
(Przyjmujemy w godzinach przyjęć bez terminu)

Olena Kulygina

Olena ©...

Stypendia
Zarządzanie stypendiów studiów licencjackich i magisterskich

Tel.: +49 335 5534 4797
stip@europa-uni.de
AM 213

Godziny przyjęć: (aktualne zmiany)
Śr. 13:00 - 15:00 i Czw. 10:00 - 12:00
(Przyjmujemy w godzinach przyjęć bez terminu)

Oleksii Isakov

Oleksii Isakov ©Heide Fest

Koordynator Erasmus+ KA107 (Ukraina & Gruzja)
Zarządzanie stypendiów dla studentów, doktorantów oraz wykładowców z Viadriny jak i z Ukrainy lub Gruzji

Tel.: +49 335 5534 4237
isakov@europa-uni.de
AM 216

Godziny przyjęć: (aktualne zmiany)
po uprzednim umówieniu

 Rebekka Manke

Manke ©Lumentis

Koordynatorka Viadrina International Program – for Graduates (VIP)

Udzielanie porad viadrinskim i międzynarodowym doktorantom na pobyty badawcze na Viadrine lub za granicą, konferencje dla doktorantów i zapomogi na publikacje

Tel.: + 49 335 5534 2462
ipid-programm@europa-uni.de
AM 215

Godziny przyjęć: (aktualne zmiany)
po uprzednim umówieniu

Welcome@Viadrina

Rebekka Manke
Manke ©Lumentis

Koordynatorka Welcome@Viadrina Program

Tel.: + 49 335 5534 2462
welcome@europa-uni.de
AM 215

Godziny przyjęć: (aktualne zmiany)
po uprzednim umówieniu

Annelen Horsås

Annelen ©Viadrina

Assistent Koordynatora Welcome@Viadrina Program

Tel.:  +49 335 5534 4499
welcome@europa-uni.de
AM 109

Godziny przyjęć: (aktualne zmiany)
po uprzednim umówieniu

Na czasowym zwolnieniu

Anna Barkhausen
Bild_Anna ©Christin Reise

Koordynatorka
projketu 'Zagraniczne Szkoły Partnerskie', programu studiów Medien, Kommunikation und Kultur (MKK), wymiany Wykładowców (outgoing), projektu 'Ambasadory Viadriny'

Julian Irlenkäuser
Julian ⒸHeide Fest ©Heide Fest

W urlopie rodzicielskim do Maja 2018 r.
Przedstawiciel zagrożonych naukowców
Koordynator programów latynoamerykańskich
Koordinator Erasmus Mundus Action 2

Byli pracownicy
Sina Raddatz
sina ©Heide Fest
Koordynatorka programów unijnych oraz programów pozaunijnych (outgoing students)
Renate Franzen
Bild_Franzen_Renate_klein ©Heide Fest
Stypendia
Grietje Zimmermann
Grietje_Bild Kontakte HP ©Reise
Koordynatorka Programy latynoamerykańskich (wszystke wydziały), Erasmus Mundus Action 2
Carsten Grunwaldt
Grunwaldt ©Reise
Koordynator Viadrina Fast Track