Banner Viadrina

Studia z niepełnosprawnością

Hoersaal_Febr-2014_MG_5609 ©Heide Fest Pressestelle

Viadrina chętnie służy pomocą studentom oraz doktorantom z trudnościami w poruszaniu się lub cierpiącym na przewlekłe schorzenia. W 2008 roku użytkownicy portalu "StudiVZ" wybrali uniwersytet Viadrina jako jedną z uczelni najbardziej przyjaznych osobom niepełnosprawnym.

Równe szanse

Wszystkie regulaminy studiów uwzględiają trudności osób niepełnosprawnych i zawierają specjalne regulacje mające na celu zapewnienie równych szans studentom. Dzieki temu możliwe jest zdawanie egzaminów na specjalnych warunkach, po wcześniejszym omówieniu ich z egzaminatorami. Dotyczy to zarówo formy zdawania egzaminu, jak i jego długości.

Osoby słabowidzące

Dla osób niedowidzących istnieje możliwość skorzystania ze stanowiska pracy wyposażonego w komputer z dostępem do internetu oraz specjalny sprzęt do powiększania wydruków.

Osoby niedosłyszące

Studenci z wadą słuchu mogą skorzystać z odbiorników podczerwieni, które można wypożyczyć na Viadrinie.

Wózki inwalidzkie

Wszystkie budynki, w których odbywają się zajęcia, przystosowane są dla wózków inwalidzkich. Osoby na wózkach mogą zamieszkać w apartamentach przystosowanych specjalnie do ich potrzeb.

Prosimy wziąć pod uwagę, iż osoby niepełnosprawne potrzebują zazwyczaj więcej czasu niż pozostali studenci. Prosimy kontaktować się odpowiednio wcześnie z pracownikami Biura ds. Współpracy Międzynarodowej Viadriny.

Studenci z wymiany (np. z programu ERASMUS) powinni skontaktować się najpierw z odpowiednią osobą na uczelni, z której pochodzą. Po otrzymaniu nominacji zapraszamy również do kontaktu z nami.

Na wszystkie pytania chętnie odpowie Ci biuro Viadriny zajmujące się pomocą osobom niepełnosprawnym, a także pracownicy Biura ds. Współpracy Międzynarodowej.