Banner Viadrina

Finansowanie studiów

22_10_2013InfomarktStudienfinanzierg_MG_2104 ©Heide Fest

Koszty studiów

Opłatą, którą należy uiścić studiując na Viadrinie, jest tzw. opłata semestralna. Obecnie wynosi ona ok. 360 euro za semestr. Opłata ta zawiera m.in. koszty obowiązkowego biletu semestralnego, opłatę immatrykulacyjną czy też jednorazową opłatę za wydanie legitymacji studenckiej (dla nowych studentów). Aktualne informacje na temat wysokości i części składowych opłaty semestralnej znajdziesz tutaj.

Na Viadrinie w przypadku większości kierunków studiów nie są natomiast pobierane czesne. To, które kierunki są odpłatne, sprawdzisz w naszej ofercie studiów.

Stypendia

Studiując na Uniwersytecie Europejskim Viadrina możesz skorzystać z licznych form wsparcia finansowego. Nasza oferta stypendialna obejmuje rozmaite programy przeznaczone w dużej mierze przede wszystkim dla studentów zagranicznych (głównie z Polski, Europy Środkowej, Wschodniej i Południowowschodniej). Pełną ofertę stypendialną znajdziesz tutaj.