Banner Viadrina

Ubezpieczenie zdrowotne

studentin_beratung ©Heide Fest

Obowiązek ubezpieczenia

Aby móc zapisać się na studia na Viadrinie, potrzebne jest niemieckie ubezpieczenie zdrowotne, które spełnia wymagania prawne. Certyfikat ubezpieczenia musi być dołączony do dokumentów przy zapisaniu się (potwierdzeniu studiów) na uniwersytecie.

Kandydaci z Unii Europejskiej

Kandydaci pochodzący z krajów, w których istnieją szczególne rozwiązania odnośnie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego (UE), nie muszą nabywać niemieckiego ubezpieczenia zdrowotnego.

W tym przypadku wystarczy Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Należy zgłosić się do firmy ubezpieczeniowej w swoim kraju (w Polsce NFZ) odpowiednio wcześnie, aby móc otrzymać EKUZ na czas. W Niemczech należy zgłosić się ze swoją kartą do niemieckiej firmy ubezpieczeniowej, aby otrzymać wymagane zaświadczenie ubezpieczeniowe dla uniwersytetu.

Kandydaci spoza Unii Europejskiej

Podczas pobytu w Niemczech studenci z krajów nie-unijnych muszą posiadać niemieckie ubezpieczenie zdrowotne. Po przyjeździe do Frankfurtu nad Odrą powinni oni zawrzeć umowę o ubezpieczenie zdrowotne z niemiecką kasą chorych.

Prosimy nie zawierać umów o ubezpieczenie w kraju rodzinnym, ponieważ często nie spełniają one wymagań prawnych i z tego powodu nie zostaną uznane. Jeżeli przed przyjazdem do Niemiec do procesu wizowego będzie potrzebny dowód ubezpieczenia zdrowotnego, skontaktuj się z nami.
Jest wiele firm oferujących ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech, przede wszystkim polecamy jendak AOK Nordost lub Techniker Krankenkasse (TK). Zarówno my, jak i nasi studenci, jesteśmy zadowoleni ze współpracy z tymi firmami.

Brak obowiązku ubezpieczenia

Kandydaci i studenci, którzy mają skończone 30 lat lub przekroczyli 14. semestr studiów, nie mają obowiązku ubezpieczenia. W tym przypadku należy samemu ubezpieczyć się w kasie chorych.

W szczególnych wypadkach obowiązek ubezpieczenia może zostać przedłużony. Prosimy doinformować się na czas.

Dalsze informacje

1A Verbraucherportal

Tutaj znajdziesz szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia zdrowotnego, profilaktyki i zdrowia, jak również przydatne wskazówki dla studentów międzynarodowych oraz profesorów. Treść jest dostępna w dziesięciu językach.

Kasa chorobowa (po niemiecku)

Istnieje kilka agencji ubezpieczeniowych, z którymi można się bezpośrednio skontaktować. Na tym portalu można uzyskać różne informacje w sprawie poszukiwania odpowiedniej kasy ubezpieczenia zdrowotnego.

DAAD- Biuro ubezpieczeniowe

Aby uzyskać więcej informacji, można się również skontaktować z Biurem DAAD (versicherunsstelle@daad.de)

Dodatkowe ubezpieczenia

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie OC nie jest wymagane, ale jest nadal jednym z najważniejszych. W Internecie można znaleźć wiele ofert od prywatnych firm ubezpieczeniowych.

Ubezpieczenie OC to ochrona przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych nieumyślnie osobom trzecim. Takie szkody mogą sporo kosztować i spowodować poważne zagrożenie finansowe.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Jeśli w czasie zajęć będziesz mieć wypadek na terenie uniwersytetu, wszelkie skutki pokrywa Viadrina.

W czasie wolnym skorzystaj z ubezpieczenia Studentenwerk.