Banner Viadrina

Wizy

Wiza niemiecka

Osoby chcące studiować na uczelni wyższej w Niemczech powinny przed przyjazdem złożyć w odpowiedniej placówce konsularnej w kraju ojczystym podanie o wizę studencką. Takiego obowiązku nie mają:

  • obywatele państw UE
  • obywatele Hondurasu, Islandii, Monako, Norwegii, San Marino, Szwajcarii, Liechtensteinu oraz USA.

Pod żadnym pozorem nie należy wjeżdżać do Niemiec jako turysta! Przemianowanie wizy turystycznej na wizę studencką jest w Niemczech niemożliwe.

Nowość: Ze względu na to, że pobyt studentów z wymiany w Niemczech trwa nie dłużej niż 12 miesięcy, osoby przyjeżdżajęce do Niemiec w ramach wymiany studenckiej mogą ubiegać się o przyznanie wizy na wszystkie kraje strefy Schengen na cały planowany okres pobytu (zgodnie z art. 18 II SDÜ). Posiadając taką wizę nie trzeba dodatkowo ubiegać się o wizę niemiecką.

Wiza polska

Ze względu na przygraniczne położenie Viadriny, część zajęć odbywa się w Słubicach w budynku Collegium Polonicum - wspólnej placówce Uniwersytetu Europejskiego Viadrina oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Także niektóre akademiki znajdują się po polskiej stronie. W związku z tym osoby, od których przy wjeździe do Polski wymagane jest posiadanie wizy, powinny odpowiednio wcześniej złożyć wniosek o wydanie dokumentu w placówce konsularnej w kraju ojczystym.

Pamiętaj, aby ubiegać się o wizę typu "multiple entry", czyli wielokrotnego wjazdu!