Banner Viadrina

Immatrykulacja

pens ©Bernd Schünow

Po przyjęciu na studia należy dokonać immatrykulacji, czyli wpisania w poczet studentów.

Jeśli przyjeżdżasz na Viadrinę na wymianę albo jako student odwiedzający (visiting student), powinieneś w pierwszym kroku dokonać aplikacji na portalu online dla międzynarodowych studentów, a następnie przesłać pocztą wszystkie dokumenty aplikacyjne do Europejskiego Uniwerstytetu Viadrina. Wówczas otrzymasz od nas dokumenty pozwalające na rejestrację jako student Viadriny (Letter of Acceptance, ewentualnie inne dokumenty niezbędne do otrzymania wizy). Jedyne, co musisz wtedy zrobić, to zaakceptowanie informacji o przyjęciu na uczelnię i dokonanie immatrykuacji.

Pomożemy Ci w procesie aplikacji! Przyjdź na Enrollment Day, podczas którego pokażemy Tobie wszyskie kroki niezbędne do przeprowadzenia aplikacji, dzięki czemu będziesz mógł dokonać pełnej immatrykulacji w ciągu jednego dnia. Wydarzenie organizowane jest na początku każdego semestru.

Wszytkich studentów zachęcamy do zaplanowania przyjazdu na Vaidrinę w taki sposób, aby móc wziąć udział w Enrollment Day!

Po opracowaniu wszystkich otrzymanych przez nas dokumentów aplikacyjnych na najbliższy nadchodzący semestr, aplikacje studentów zostają przesłane z portalu aplikacyjnego online do wewnętrznego systemu Viadriny – viaCampus. Następnie viaCampus wysyła do każdego studenta automatycznie wygenerowany e-mail zawierający login i hasło, które umożliwiają dokonanie zapisu na uczelnię online.

Aby uniknąć błędów w systemie, zapisz się online dopiero PO otrzymaniu e-maila z danymi do logowania. W przeciwnym razie, przy próbie samodzielnej rejestracji, system może przypisać Tobie błędny status i dalsza rejestracja stanie się niemożlwa.

Posiadając już dane do logowania otrzymane wcześniej w e-mailu, zaloguj się do systemu viaCampus i kliknij na Antrag auf Einschreibung/Request for enrolment.

Uwaga! Jedynym poprawnym krokiem jest kliknięcie na Antrag auf Einschreibung/Request for enrolment! Wybranie innej opcji, jak na przykład Bewerbungsantrag hinzufügen/Add a request, spowoduje błąd w systemie i uniemożliwi dalszą rejestrację.

Po poprawnym przesłaniu wszystkich danych, viaCampus wygeneruje 3-stronicowy dokument PDF. Wydrukuj go i zachowaj – będzie on potrzebny później.

Pierwsza strona dokumentu zawiera Twoje podanie o immatrykulację, które należy podpisać. Na drugiej stronie znajdują się informacje dotyczące opłaty semestralnej (numer konta, na które należy dokonać wpłaty i kwota – ta może być nieco inna dla niektórych osób, dlatego należy dokładnie sprawdzić wszystkie informacje). Na trzeciej stronie znajdują się dane do logowania, których będziesz używać później, aby zalogować się do systemu Viadriny.

Uwaga! Nazwa użytkownika i hasło otrzymane poprzez e-mail mogą zostać użyte wyłącznie na potrzeby rejestracji w systemie. Po dokonaniu rejestracji zalogowanie się do systemu viaCampus, albo do innych platform online Viadriny, będzie przez pewien czas niemożliwe.

Aby dokonać immatrykulacji należy dostarczyć niżej wymienione dokumenty do Service Pointu:

  • Podpisana pierwsza strona dokumentu PDF wygenerowanego przez system viaCampus.
  • Dowód dokoniana opłaty semestralnej.
  • Dowód posiadania ważnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Po otrzymaniu niezbędnych dokumentów biuro ds. rekrutacji (Immatrikulationsamt) sfinalizuje proces immatrykulacji. W ciągu kilku kolejnych dni zostanie wystawiona Twoja legitymacja studencka, jak również zostanie aktywowane Twoje konto, do którego zalogujesz się używając danych znajdujących się na trzeciej stronie dokmentu wygenerowanego wcześniej przez system viaCampus. Logowanie się na platformach online Viadriny stanie się możliwe po odebraniu legitymacji z Service Pointu. Wtedy też proces immatrykulacji zostanie w pełni zakończony.