Banner Viadrina

Umiędzynarodowienie

Ogólne uzasadnienie umiędzynarodowienia

 

Zgodnie z nim umiędzynarodowienie (internacjonalizacja) ma służyć przede wszystkim wzbogacaniu nauki w zakresie prowadzonych badań i dydaktyki. Umiędzynarodowienie wynika z różnorodności kulturowej, z międzynarodowych doświadczeń, które pociągają za sobą różnorodność pytań badawczych i zróżnicowanie problematyki. Ich wyjaśnienie wypływa z dialogu kultur naukowych, jak również ze zdolności porozumiewania się w globalnym świecie ekonomii i kultury, który nie tylko w Europie dociera do poziomu gmin. Od dawna socjologia nauki wskazuje nam, że nasze myślenie oraz działanie uwarunkowane są naszymi doświadczeniami społecznymi i kulturowymi (często podświadomymi!). Stąd też wymiana naukowa tych doświadczeń sprzyja bogactwu spostrzeżeń i wyjaśnień aktualnych problemów wszelkiego rodzaju. Umiędzynarodowienie badań i nauczania wspiera zdolność porozumiewania się, ponieważ umożliwia ograniczenie przyczyny częstych konfliktów – nieporozumień wynikających z nieznajomości kodu kulturowego oraz służy wypracowaniu zróżnicowanych rozwiązań dzięki konfrontacji różnych punktów widzenia towarzyszącym konfliktom. Zdolność porozumiewania się jest niezbędna również w polityce i gospodarce. Nawet pozornie proste, techniczne decyzje ekonomiczne lub polityczne, jeśli chcemy, aby zostały zaakceptowane i wdrożone, wymagają stałego przekazu kulturowego. I w końcu, umiędzynarodowienie nauki pomaga także w szybkim rozprzestrzenianiu informacji o wynikach nowych badań, a to umożliwia szybszy rozwój własnych badań.

> Dalej...