Banner Viadrina

Institute for Central and East European Taxation

Badania naukowe

Instytut I CEE Tax ma na celu integrację badań naukowych dotyczących opodatkowania, skupiających się w szczególności na Europie Środkowej oraz Wschodniej, prowadzonych na uniwersytecie Viadrina poprzez opracowywanie konkretnych zagadnień. W przeciągu ostatnich trzech lat główny temat stanowiło środowisko pracy.  Zadaniem I CEE Tax nie jest finansowanie projektów badawczych lecz przede wszystkim koordynacja projektów bazujących na interdyscyplinarnej wymianie naukowej, jak również komunikacja wyników badań za zewnątrz.

Badania naukowe przedstawicieli ekonomicznej nauki o podatkach (Christiny Elschner oraz Stephana Kuderta) koncentrujące się na opodatkowaniu oraz Dagmary Jajeśniak-Quast zajmującej się tematyką środowiska pracy, jak również zagadnienia systemów zabezpieczeń socjalnych oraz opodatkowania badane przez Jensa Lowitzsch oraz tematy związane z nauką o finansach Daniela Beckera i prace Georga Stadtmanna na tematy makroekonomiczne, zaliczają się do zakresu badań naukowych I CEE Tax.

Podsumowanie poszczególnych dziedzin badań:

Temat badawczy 2013 – 2016: Opodatkowanie i środowiska pracy 

Dziedzina interdyscyplinarna

Międzynarodowe opodatkowanie przedsiębiorstw