Banner Viadrina

Institute for Central and East European Taxation

Kształcenie doktorantów

Studenten im Seminar (8) ©Heide Fest

Jednym z najważniejszych zadań Instytutu jest kształcenie oraz wspieranie młodych pracowników naukowych poprzez intensywną opiekę oraz włączanie ich w działalność naukową i dydaktyczną Instytutu. Interdyscyplinarność jak i różnorodność stosowanych metod badawczych są przy tym trwałymi celami programu kształcenia doktorantów.

  • Seminarium doktoranckie 

Podstawę kształcenia doktorantów na I CEE Tax stanowi wspólny program doktorancki Instytutu prowadzony wraz z EBS w Wiesbaden oraz w kooperacji z warszawską SGH pod przewodnictwem Prof. Dr Staphana Kuderta oraz Prof. Dr Adriana Cloer. Seminarium odbywa się co semestr w różnych europejskich lokalizacjach.

Przegląd oferty seminariów i zajęć dla doktorantów w semestrze letnim 2019 znajdziecie Państwo na naszej niemieckojęzycznej stronie Doktorandenausbildung.


Poprzednie seminaria i warsztaty