Banner Viadrina

Institute for Central and East European Taxation

AM_mitFahnen_3644 ©Heide Fest

Aktualności

  • 11.12.2017

Ukazał się I CEE Tax Newsletter 2/2017 (w języku niemieckim).

  • 3.05.2017

Ukazał się I CEE Tax Newsletter 1/2017 (w języku niemieckim).

  • 20.10.2016

Ukazał się I CEE Tax Newsletter 2/2016 (w języku niemieckim).

Zapraszamy również do zapoznania się ze SPRAWOZDANIEM z konferencji I CEE Tax "Aktualne zmiany w polskim prawie podatkowym" z dnia 14.10.2016 r.

  • 31.05.2016

Ukazał się I CEE Tax Newsletter 1/2016.

Chcielibyśmy również zwrócić Państwa uwagę na organizowaną przez I CEE Tax w październiku 2016 konferencję dot. aktualnych zmian w polskim prawie podatkowym. Konferencja odbędzie się w języku niemieckim.

  • 23.09.2015

Ukazał się I CEE Tax Newsletter 2/2015.

  • 09.06.2015

Ukazał się I CEE Tax Newsletter 1/2015.