Banner Viadrina

Institute for Central and East European Taxation

Dziedzina interdyscyplinarna

W tym obszarze zostaną zebrane prace ekonomiczne i prawnicze dotyczące Europy Środkowej i Wschodniej lub opodatkowania. W oparciu o temat przewodni „Nowe wymiary klasycznych czynników produkcji” opracowywany przez Dagmarę Jajeśniak-Quast, publikacje zostały podzielone na dziedziny: Real Estate, kapitał oraz tematy ogólne.

Dziedzina interdyscyplinarna