Banner Viadrina

Mobilność doktorantów Erasmus+ (PHD)

W nowej generacji programu Erasmus+ (2021-2027) ponownie znacznie rozszerzono możliwości pobytów za granicą.

Od 2021 roku doktoranci mają następujące możliwości wyjazdu za granicę, w zależności od ich statusu:

 1. Status studenta
  Jeśli jesteś studentem na Viadrinie, możesz ubiegać się o dofinansowanie z programu Erasmus+ na:

  1. Mobilność długoterminowa na okres 2-12 miesięcy (opcjonalnie z fazą wirtualną)
  2. Mobilność krótkoterminowa trwająca od 5 do 30 dni (opcjonalnie z fazą wirtualną)
  3. Uczestnictwo w BIP (z obowiązkową fazą wirtualną)

 2. Stosunek umowny z uczelnią wysyłającą
  Jeśli jesteś pracownikiem Viadriny, można ubiegać się o stypendium Erasmus+ na:

  1. Mobilność personelu (opcjonalnie z fazą wirtualną)
  2. Udział w BIP (z obowiązkową fazą wirtualną)

Informacje na tej stronie dotyczą pobytów za granicą w celach edukacyjnych, mobilności długoterminowe i krótkoterminowe.

Więcej informacji na temat Blended Internsive Programmes (BIP) znajdziesz tutaj.

Więcej informacji na temat mobilności pracowników można znaleźć tutaj.

Informacje o finansowaniu praktyki w ramach programu Erasmus+ można uzyskać w Career Center.

Kto może być sponsorowany?

Doktoranci Viadriny mogą otrzymać dofinansowanie w ramach programu Erasmus+.

 

Co jest finansowane?

Dofinansowanie jest zapewnione na pobyty w celach studiów na jednej z naszych uczelni partnerskich, za które przyznawane są co najmniej 3 punkty ECTS.

W przypadku pytań dotyczących pobytu na innej zagranicznej uczelni (która nie jest naszym partnerem), prosimy o kontakt z Marią Krug-Firstbrook. Sprawdzamy tutaj indywidualnie dla każdego przypadku.

Obecnie tylko pobyty w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+ mogą być finansowane na Uniwersytecie Europejskim Viadrina.

Pobyty Erasmus+ KA107/171 są możliwe w niektórych krajach partnerskich.

Czas trwania finansowania

 • W przypadku mobilności długoterminowej długość pobytu wynosi 2 – 12 miesięcy.
 • W przypadku mobilności krótkoterminowej długość pobytu wynosi 5 – 30 dni.

Dodatkowo istnieje możliwość połączenia każdej mobilności z wirtualnym komponentem.

Wniosek o dofinansowanie w programie mobilności Erasmus+ można złożyć wyłącznie na Viadrinie. Bezpośrednie zgłoszenie do Komisji Europejskiej lub Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) nie jest możliwe.

 

Termin składania wniosku

Nie ma terminu składania wniosków, środki przydzielamy na bieżąco. Możliwość przyznania dofinansowania zależy od dostępnego budżetu i liczby wnioskodawców. Jeśli jesteś zainteresowany, skontaktuj się z nami bezpośrednio, najlepiej z co najmniej 3-miesięcznym wyprzedzeniem.

Jak tylko uzyskasz naszą zgodę, możesz przesłać dokumenty finansowania.

W przypadku wyjazdu na studia należy wypełnić odpowiednie dokumenty Erasmus+.
Wszystkie dokumenty można znaleźć w naszym obszarze pobierania tutaj.

Przed wyjazdem

Learning Agreement musi zostać podpisane przez wydziałowych koordynatorów Viadriny i uczelni przyjmującej przed wyjazdem.
Ponadto Grant Agreement musi być wypełniony i podpisany przez doktoranta.

Podczas pobytu za granicą

Na podstawie Grant Agreement wypłacane jest do 70% przyznanego dofinansowania mobilności. Aby móc wypłacić stypendium na mobilność, informacje o koncie wnioskodawcy muszą być podane w Grant Agreement. Płatność gotówką nie jest możliwa.

Pobyt za granicą musi być potwierdzony na miejscu przez uczelnię przyjmującą. Aby to zrobić, Letter of Confirmation musi być wypełniony i podpisany przez uczelnię przyjmującą. Ponadto Learning Agreement zajęć musi zostać podpisane przez uczelnię przyjmującą.

Po powrocie

W ciągu pierwszych czterech tygodni po powrocie trzeba złożyć następujące dokumenty na Viadrinie:

 • Letter of Confirmation – w oryginale
 • Learning Agreement – jako kopię, jeśli nie w oryginale

Jeśli osiągnięcia zostały osiągnięte na uniwersytecie:

 • Transcript of Records – w niektórych przypadkach uczelnia partnerska przesyła ToR bezpośrednio do nas. W takim przypadku poinformujemy o tym.
 • Online participant report – masz 30 dni na wypełnienie raportu online wymaganego przez UE. Link zostanie automatycznie wysłany przez bazę danych UE. Sprawdź również swoje wiadomości ze spamem.

Otrzymasz pozostałe 30% swojego finansowania dopiero po otrzymaniu raportu i sprawdzeniu wszystkich niezbędnych dokumentów. Jeśli nie wypełnisz raportu w ciągu 30 dni, UE zastrzega sobie prawo do odzyskania już wypłaconej kwoty.

 1. Mobilności długoterminowe

  Stawki dofinansowania dla klasycznych pobytów długoterminowych za granicą w celu studiów można znaleźć tutaj.
  Stypendia mobilności Erasmus+ są obecnie podzielone na trzy grupy w zależności od kraju.

 2. Mobilność krótkoterminowa

  Stawki dofinansowania pobytów krótkoterminowych za granicą w celach edukacyjnych można znaleźć tutaj.
  Wsparcie finansowe na mobilność krótkoterminową jest obliczane codziennie.