Banner Viadrina

Erasmus+ Blended Intensive Programmes (BIP)

W nowej generacji programu Erasmus+ (2021-2027) możliwości pobytów za granicą zostały znacznie rozszerzone i uzupełnione o elementy cyfrowe i hybrydowe m.in..

Akcja kluczowa 1 – Mobilność edukacyjna osób ma na celu wspieranie mobilności fizycznej i mieszanej studentów i pracowników uczelni..

W szczególności działanie to wspiera intensywne programy mieszane (Blending Internsive Programmes), które umożliwiają grupom instytucji szkolnictwa wyższego wspólne opracowywanie programów i zajęć dotyczących mobilności mieszanej dla studentów, kadry akademickiej i administracyjnych.

Promowany będzie rozwój transnarodowych i interdyscyplinarnych programów nauczania oraz innowacyjnych metod uczenia się i nauczania, w tym współpraca online (np. COIL – Collaborative Online International Learning), uczenie się oparte na badaniach i podejścia zorientowane na wyzwania w celu rozwiązywania problemów społecznych

 

W klasie 2022/2023 planowane są trzy seminaria BIP:
- Prof. Dr. Benjamin Lahusen, "Luhmann w Lecce: Prawo, gospodarka i polityka w teorii systemów" (26.03. - 01.04.2023 w Lecce, IT + div. Online-VA). Rejestracja jest możliwa do 31 listopada 2022 r. za pośrednictwem sekretariatu katedry.
- Prof. Dr. Eva Kocher, "Employment and Self-Employment in Platform Work" (EWL Student Seminar 08. - 12.05.2023 in Frankfurt (Oder) + div. Online-VA). W celu rejestracji prosimy o kontakt z p. Prof. Dr. Eva Kocher.
- PD Dr. Carolin Leutloff-Grandits, "GlocalEast - Developing a new curriculum in Global Migration, Diaspora and Border Studies in East-Central Europe" (spodziewany w okresie marzec-czerwiec 2023 w Bolonii, IT + div. online VA). W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Pani Krug-Firstbrook lub PD Dr. Leutloff-Grandits.
- Dr. Lothar Quinkenstein & Christoph Maisch, "Transregionalität und Transkulturalität und historischen Galizien und der Ukraine” (5.-11. Juni 2023). W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Christoph Maisch.
- Dla studentów studiów dualnych na kierunku audyt (Wirtschaftsprüfung): Prof. Dr. Bartosz Makowicz, "Compliance & Management in Enterprises“ (planowany na wiosnę/lato 2024 r.). W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Prof. Makowicz.
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z odpowiednimi przewodniczącymi/koordynatorami.

Czym są Blended Intensive Programmes (BIP)?

BIP to krótkie programy nauki fizycznej, nauczania i szkolenia dla studentów (5-30 dni) połączone z obowiązkową fazą wirtualną (internetowa wymiana naukowa kooperacyjna) o nieokreślonym czasie trwania; jeśli to możliwe, aktywność fizyczna powinna odbywać się w zagranicznej uczelni partnerskiej lub konkretnie w instytucji powiązanej z uczelnią.

 

Jaki jest cel eines Blended Intensive Programmes (BIP)?

Prowadzenie krótkich, intensywnych okresów mobilności i działań z międzynarodowymi uczelniami partnerskimi przy użyciu innowacyjnych metod uczenia się i nauczania, w tym Collaborative Online International Learning (COIL). Intensywny program powinien przynosić dodatkową korzyść w porównaniu z istniejącymi kursami lub szkoleniami, np. przez BIP-y mające na celu tworzenie transnarodowych i transdyscyplinarnych zespołów, ułatwiające wspólne rozpatrywanie globalnych wyzwań (np. w związku z SDGs ONZ) lub elastyczne oferty mobilności dla studentów z różnych środowisk i kierunków studiów oraz we wszystkich cyklach studiów.

Ogólne warunki Blended Intensive Programmes (BIPs)

  • Współpraca/projekt pomiędzy Uniwersytetem Europejskim Viadrina a co najmniej dwoma innymi uczelniami z różnych krajów programu
  • Co najmniej 15 - 20 uczestniczących studentów; z wyłączeniem nauczycieli
  • Zakres prac projektu/seminarium/kursu co najmniej 3 ECTS
  • Fizyczny pobyt wszystkich uczestników BIP w tym samym czasie w tym samym fizycznym miejscu od 5 - 30 dni
  • Obowiązkowy komponent wirtualny przed, w trakcie lub po fizycznej mobilności (bez określonego czasu trwania)
  • Wartość dodana PKB w porównaniu z istniejącymi programami lub kursami
  • Opcjonalnie: Współpraca z innymi uczelniami i/lub organizacjami z krajów programu lub krajów partnerskich (kraje trzecie)
  • Opcjonalnie: możliwy dodatkowy udział samopłatników.

Kolejne zaproszenie do składania ofert zostanie ogłoszone. jesienią 2023 r. Konkurs skierowany jest do wykładowców/naukowców Uniwersytetu Europejskiego Viadrina. Długi tekst zaproszenia 2023 można znaleźć tutaj. 

Kolejny termin składania projektu wniosku zostanie upływający. 31 stycznia 2024 r.

W nowym roku zorganizujemy dwa spotkania inauguracyjne dla zainteresowanych kandydatów. Wyjaśnimy w nim ogólne kwestie i warunki ramowe oraz podamy przykłady dobrych praktyk. Serdecznie zapraszamy.

Spotkanie inauguracyjne dla zainteresowanych kandydatów odbędzie się 5 grudnia 2023 r. w godzinach 10-11 online za pośrednictwem Zoom. W tym celu ponownie wyjaśnimy ogólne kwestie i warunki ramowe oraz podamy przykłady dobrych praktyk.

 

 

Jakie wsparcie finansowe otrzymują uczestnicy BIP?

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla krótkoterminowej mobilności fizycznej w ramach Blended Mobility Program (BIP).:

Czas trwania mobilności Ile?** Możliwe Top ups** Możliwe Top ups**

Dzień 5-14 mobilności
fizycznej

70 €/
Dzień
Mniejsze szanse*:
100€ jednorazowo
Zrównoważona podróż:
50 € + do 4 dodatkowych
dni jednorazowo
Dzień 15-30 mobilności
fizycznej
50 €/
Dzień
Mniejsze szanse*:
150€ jednorazowo
Zrównoważona podróż:
50 € + do 4 dodatkowych
dni jednorazowo

Dodatkowo można wypłacić dodatek na podróż, który zależy od odległości do miejsca docelowego:

  • dla studentów z mniejszymi szansami*
  • w przypadku oddelegowania do kraju programu lub kraju partnerskiego:

Dystans Ile?**
10 - 99 km 23 €
100 - 499 km 180 €
500 - 1999 km 275 €
2000 - 2999 km 360 €
3000 - 3999 km 530 €
4000 - 7999 km 820 €
ponad 8000 km 1500 €

* Definicja DE: Uczestnicy z GdB od 20 lat i studenci z dziećmi

** Wszystkie oświadczenia bez gwarancji.

Logo_ukraine@viadrina_rgb ©Viadrina