Banner Viadrina

Institute for Central and East European Taxation

Nowe wymiary klasycznych czynników produkcji

Już od czasów Adama Smitha oraz Davida Ricardo klasyczna teoria ekonomii rozróżnia trzy czynniki produkcji: pracę, ziemię oraz kapitał. Wraz z nową ekonomią instytucjonalną w naukach ekonomicznych Douglasa North’a znaczenie tych czynników produkcji zostało na tyle rozszerzone, że ich zbadanie jedynie z perspektywy ekonomii stało się niemożliwe. Niniejszy projekt bada nowe wymiary czynników produkcji, które w różnorodny sposób zostały włączone w globalną sieć wzajemnych zależności. Na przykład „ziemię“ jako czynnik produkcji nie należy już utożsamiać z jej pierwotnym znaczeniem jako ziemi uprawnej, lecz w jej definicję należy włączyć również bogactwa naturalne, naturę oraz środowisko. Środowisko zostało włączone jako nowa dymensja czynnika produkcji „ziemia“ dopiero poprzez teorię kosztów transakcyjnych w nowej ekonomii instytucjonalnej. Z tego też względu w ostatnich latach na znaczeniu zyskały ekonomia środowiska jak i historia zmian stanu środowiska. Natomiast w czynniku produkcji „praca“ zawierają się również osoby, które poruszają się wyłącznie z powodu migracji. Stanowią one aspekt, który od lat napędza badanie migracji. Również czynnik produkcji „kapitał“ nie jest postrzegany jedynie jako kapitał rzeczowy, lecz obejmuje swoją definicją zarówno sposób produkcji, patenty jak i pewne standardy. Zbadanie czynników produkcji „ziemia“, „praca“ oraz „kapitał“ wymaga zatem interdyscyplinarnego nastawienia.

Publikacje w recenzowanych czasopismach:

 • Keck-Szajbel: A Cultural Shift in the 1970s: “Texas” Jeans, Taboos and Transnational Tourism, East European Politics and Societies, Vol. 29, Nr. 1, 2015, S. 212-225
 • Stadtmann/Croonenbroeck: Minimizing Asymmetric Loss in Medium-Term Wind Power Forecasting, Renewable Energy, Vol. 81, 2015, 197

 • Stadtmann/Pierdzioch: Skewed Exchange Rate Forecasts, The European Journal of Finance, Vol. 21 (13-14), 2015, 1161

 • Stadtmann/Pierdzioch/Rülke: Central banks' inflation forecasts under asymmetric loss: Evidence from four Latin-American countries, Economics Letters, Vol. 129, 2015, 66

 • Stadtmann/Pierdzioch/Rülke/Fritsche: Forecasting the Brazilian Real and the Mexican Peso: Asymmetric Loss, Forecast Rationality, and Forecaster Herding, International Journal of Forecasting, 1/2015, 130-139

Publikacje w fachowych czasopismach:

 • Croonenbroeck/Stadtmann: The Russian Bear: Already Dead or Still Alive? Fallstudie, The Case Centre, Reference no. 215-025-1, 2015

 • Kahlenberg: Keine Kürzung der Gewerbesteuer für ausländische Hilfsbetriebsstätte, Praxis Internationale Steuerberatung (PIStB), 12/2015, 322

 • Kahlenberg: Welche Betriebsstättendefinition ist für die gewerbesteuerliche Kürzung maßgebend?, Internationale Wirtschaftsbriefe (IWB), 24/2015, 940

 • Lowitzsch: Automatyzacja i koncentracja kapitału: Słoń w pokoju, 2015, ObserwatorFinansowy.pl

 • Stadtmann/Böing: Die Klausur: Die Rubel-Krise 2014/15 und das Modell der ungedeckten Zinsparität, Das Wirtschaftsstudium (WiSu), 3/2015, 322-324

 • Stadtmann/Hutengs: Don't trust anybody over 30: Youth unemployment and Okun's law in CEE countries, Bank i Kredyt, Vol. 45(1), 2014, 1-16 

 • Stadtmann/Zimmermann: Die Freigabe von Wechselkursen, Das Wirtschaftsstudium (WiSu), 7/2015, 815-821 

Monografie oraz publikacje zbiorowe:
 • Becker/Will: Die Durchsetzbarkeit produktbezogener Border Adjustments, in Ekardt/Unnerstall/Garske (Hrsg.): Globalisierung, Freihandel und Umweltschutz in Zeiten von TTIP. Ökonomische, rechtliche und politische Perspektiven, 2016, Metropolis-Verlag

 • Jajeśniak-Quast: „Hidden Integration“ – RGW-Wirtschaftsexperten in europäischen Netzwerken, in: Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte/Economic History Yearbook 2014/1, 179-195

 • Jajeśniak-Quast/Kiel/Kłodnicki, (Hrsg.): Die Arbeitnehmerfreizügigkeit zwischen Polen und Deutschland – eine Zwischenbilanz aus verschiedenen Perspektiven / Swobodny przepływ pracowników między Polską i Niemcami – próba bilansu z różnych perspektyw (Interdisciplinary Polish-Studies 1), Berlin 2014