Banner Viadrina

Kursy językowe

Centrum nauczania języków obych jest centralną jednostką uniwersytetu odpowiedzialną za planowanie i wdrażanie programu nauczania języków obcych w obrębie wszystkich kierunków.

Nauczaniem języków obcych zajmują się zwykle osoby, dla których dany język jest językiem ojczystym. Nauczanie odbywa się na wszystkich poziomach: od podstaw po fachową znajomość języka. Certyfikaty wydawane przez Centrum Nauczania Języków są akredytowane w standardzie "Unicert" - ponaduczelnianym systemie certyfikacji. Zarówno wykształcenie językowe jak i certyfikaty są zgodne z wytycznymi Rady Europy.

Pod pewnymi warunkami istnieje możliwość uczęszczania kursu językowego podczas pobytu na Viadrinie. Zainteresowanych prosimy skontaktować się z Marco Krinowskim przed przyjazdem do Frankfurtu nad Odrą.