Banner Viadrina

Erasmus+ mieszane krótkoterminowe mobilności

W nowej generacji programu Erasmus+ (2021-2027) ponownie znacznie rozszerzono możliwości pobytów za granicą.

Jeśli jesteś studentem (licencjat / magister / doktor) na Viadrinie, masz następujące możliwości:

  1. Klasyczny pobyt Erasmus+ za granicą np. mobilność długoterminowa na okres 2 - 12 miesięcy (opcjonalnie z fazą wirtualną).

  2. Mobilność krótkoterminowa trwająca 5 - 30 dni (z obowiązkową fazą wirtualną); np. udział w letniej szkole za granicą.

  3. Uczestnictwo w BIP (z obowiązkową fazą wirtualną).

Informacje na tej stronie dotyczą pobytów za granicą w celu studiów w formie mobilności krótkoterminowej.

Więcej informacji na temat mobilności krótkoterminowej i ofert szkół letnich w 33 krajach europejskich można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej o Europejskim Obszarze Edukacji.

Więcej informacji na temat mobilności długoterminowej Erasmus+ znajdziesz tutaj.

Więcej informacji na temat mieszanych programów intensywnych (BIP) Erasmus+ można znaleźć tutaj.

Informacje o finansowaniu praktyki w ramach programu Erasmus+ dostępne są w Career Center.

Kto może być sponsorowany?

Doktoranci Viadriny mogą otrzymać dofinansowanie w ramach programu Erasmus+.

 

Co jest finansowane?

Dofinansowanie jest zapewnione na pobyty w celach studiów na jednej z naszych uczelni partnerskich, za które przyznawane są co najmniej 3 punkty ECTS.

W przypadku pytań dotyczących pobytu na innej zagranicznej uczelni (która nie jest naszym partnerem), prosimy o kontakt z Marią Krug-Firstbrook. Sprawdzamy tutaj indywidualnie dla każdego przypadku.

Obecnie tylko pobyty w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+ mogą być finansowane na Uniwersytecie Europejskim Viadrina.

Pobyty Erasmus+ KA107/171 są możliwe w niektórych krajach partnerskich.

 

Czas trwania finansowania

W przypadku krótkoterminowych mobilności mieszanych okres finansowania wynosi co najmniej 5, a maksymalnie 30 dni.
Pobyt fizyczny musi być uzupełniony obowiązkowym komponentem wirtualnym.

Wniosek o dofinansowanie w programie mobilności Erasmus+ można złożyć wyłącznie na Viadrinie. Bezpośrednie zgłoszenie do Komisji Europejskiej lub Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) nie jest możliwe.

Termin składania wniosku

Nie ma terminu składania wniosków, środki przydzielamy na bieżąco. Możliwość przyznania dofinansowania zależy od dostępnego budżetu i liczby wnioskodawców. Jeśli jesteś zainteresowany, skontaktuj się z nami bezpośrednio, najlepiej z co najmniej 3-miesięcznym wyprzedzeniem.

Jak tylko uzyskasz naszą zgodę, możesz przesłać dokumenty finansowania.

W przypadku wyjazdu na studia należy wypełnić odpowiednie dokumenty Erasmus+.
Wszystkie dokumenty można znaleźć w naszym obszarze pobierania tutaj.

 

Przed wyjazdem

Learning Agreement musi zostać podpisane przez wydziałowych koordynatorów Viadriny i uczelni przyjmującej przed wyjazdem.
Ponadto Grant Agreement musi być wypełniona i podpisana przez doktoranta.

 

Podczas pobytu za granicą

Na podstawie Grant Agreement wypłacane jest do 70% przyznanego dofinansowania mobilności. Aby móc wypłacić stypendium na mobilność, informacje o koncie wnioskodawcy muszą być podane w Grant Agreement. Płatność gotówką nie jest możliwa.

Pobyt za granicą musi być potwierdzony na miejscu przez uczelnię przyjmującą. Aby to zrobić, Letter of Confirmation musi być wypełniony i podpisany przez uczelnię przyjmującą. Ponadto Learning Agreement zajęć musi zostać podpisane przez uczelnię przyjmującą.

Po powrocie

W ciągu pierwszych czterech tygodni po powrocie trzeba złożyć następujące dokumenty na Viadrinie:

  • Letter of Confirmation – w oryginale
  • Learning Agreement – jako kopię, jeśli nie w oryginale

Jeśli osiągnięcia zostały osiągnięte na uniwersytecie:

  • Transcript of Records – w niektórych przypadkach uczelnia partnerska przesyła ToR bezpośrednio do nas. W takim przypadku poinformujemy o tym.
  • Online participant report – masz 30 dni na wypełnienie raportu online wymaganego przez UE. Link zostanie automatycznie wysłany przez bazę danych UE. Sprawdź również swoje wiadomości ze spamem.

Otrzymasz pozostałe 30% swojego finansowania dopiero po otrzymaniu raportu i sprawdzeniu wszystkich niezbędnych dokumentów. Jeśli nie wypełnisz raportu w ciągu 30 dni, UE zastrzega sobie prawo do odzyskania już wypłaconej kwoty.

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla krótkoterminowej mobilności fizycznej:

Czas trwania
mobilności
Ile?** Możliwe
Top Ups**
Możliwe
Top Ups**
Dzień 5 - 14
mobilności fizycznej
70 €/
Dzień
Niższe szanse *:
100 € jednorazowo
Zrównoważona podróż:
50 € + do 4 dodatkowych
dni jednorazowo
Dzień 15 - 30
mobilności fizycznej
50 €/
Dzień
Niższe szanse *:
150 € jednorazowo
Zrównoważona podróż:
50 € + do 4 dodatkowych
dni jednorazowo

Dodatkowo można wypłacić dodatek na podróż, który zależy od odległości do miejsca docelowego:

  • dla studentów z mniejszymi szansami*
  • w przypadku oddelegowania do kraju programu lub kraju partnerskiego:

Dystans Ile?**
10 - 99 km 23 €
100 - 499 km 180 €
500 - 1999 km 275 €
2000 - 2999 km 360 €
3000 - 3999 km 530 €
4000 - 7999 km 820 €
ponad 8000 km 1500 €

* Definicja DE: Uczestnicy z GdB od 20 lat i studenci z dziećmi.

** Wszystkie oświadczenia bez gwarancji.

Do mobilności krótkoterminowej mieszanej należą np. szkoły letnie (z komponentami wirtualnymi).

Więcej informacji na temat mobilności krótkoterminowej i ofert szkół letnich w 33 krajach europejskich można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej o Europejskim Obszarze Edukacji.