Banner Viadrina

Rekrutacja

22_06_2011TdoT_IMG_0967 ©Heide Fest

Na następujących stronach znajdziecie Państwo informacje dotyczące różnych procedur rekrutacyjnych Viadriny. Pod punktem studia I stopnia (Bachelor, Staatsexamen, Magister Prawa) lub studia II stopnia (Master) znajdziecie Państwo informacje dotyczące ubiegania się o miejsce na studia regularne. Istnieje także możliwość ubieganie się na studia w ramach wymiany studenckiej. Kandydaci na wymijane studiujące na jednej z naszych uczelniach partnerskich znajdą wszystkie informacje dotyczące rekrutacji pod punktem Erasmus+ (uczelnie partnerskie znajdujące się w UE) lub programy dwustronne (uczelnie partnerskie znajdujące się poza UE). Jeśli studiujecie Państwo na uniwersytecie, z którym Viadrina nie utrzymuje umowę kooperacyjną, znajdźcie wszelkie informacje dotyczące rekrutacji pod punktem wymiana poza programów.