Banner Viadrina

Wymiane studencka poza programów partnerskich

Studenten im Hörsaal (Bitte nicht mehr verwenden) ©Heide Fest

Studenci, którzy chcą studiować na Viadrinie w ramach semestralnej lub rocznej wymiany, a studiują na zagranicznej uczelni, która nie należy do sieci uniwersytetów partnerskich Viadriny, mogą ubiegać się o status studenta gościnnego.Studenci gościnni mogą uzyskiwać zaliczenia, ale nie mogą kończyć studiów dyplomem.


Zasady ubiegania

Proszę wysłać wypełniony i podpisany formularz wraz z następującymi dokumentami na adres podany poniżej:

 1. Wypełniony i podpisany wniosek o przyjęcie na wymiane studencką inną niż ERASMUS
  • wersja niemiecka
  • wesja angielska
 2. Kopia świadectwa dojrzałości
  (Proszę zwrócić uwagę na to, że definicja świadectwa dojrzałości (lub ogólnie uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia) jest różna w zależności od kraju. Prosimy zatem, aby indywidualnie zaczerpnąć informacji na ten temat w swoim kraju.)
 3. Uwierzytelnione tłumaczenie potwierdzonej kopii świadectwa dojrzałości
 4. Potwierdzona kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
 5. Uwierzytelnione tłumaczenie potwierdzonej kopii świadectwa ukończenia szkoły średniej
 6. Transcript of Records
 7. Formularz ECTS („Learning Agreement“, jeżeli wymagany przez uczelnię rodzimą)
 8. Zaświadczenia o znajomości języka niemieckiego (nieobowiązkowe)
 9. Kopia paszportu zawierająca dane osobowe, datę i miejsce urodzenia

Terminy składania podań

Proszę pamiętać o terminach, do kiedy dokumenty muszą w komplecie znaleźć się na Viadrinie:

 • Semestr zimowy:
  15.07. dla kadydatów z państw Unii Europejskiej (dla kandydatów spoza Unii Europejskiej sugerowanym terminem jest 31.05.)
 • Semestr letni: 15.01.
  dla kadydatów z państw Unii Europejskiej (dla kandydatów spoza Unii Europejskiej sugerowanym terminem jest 30.11.)

Immatrykulacja

Immatrykulacji należy dokonać zaraz po przyjeździe do Frankfurtu nad Odrą w biurze imatrykulacyjnym (AM 013/014).

Następujące dokumenty należy przedłożyc w biurze imatrykulacyjnym zaraz po przyjeździe:

 1. Zaświadczenie o wpłacie opłaty administracyjnej (patrz punkt "koszty" w menu po lewej)
 2. Zaświadczenie o posiadaniu uznawanego w Niemczech ubezpieczenia zdrowotnego
 3. Paszport lub dowód osobisty
 4. Kolorowe zdjęcie paszportowe

Dalsze informacje zawiera pismo potwierdzające przyjęcie na studia oraz biuro imatrykulacyjne.