Banner Viadrina

Studenci spoza UE: Programy dwustronne

30_06_09_Sommerschule_8889 ©Heide Fest

Osoby z uczelni partnerskich mogą również część swoich studiów odbyć na Viadrinie - zwykle semestr bądź cały rok akademicki. Studenci przebywający na wymianie na Uniwersytecie Viadrina mogą uzyskiwać zaliczenia z przedmiotów, ale nie mogą uzyskać dyplomu ukończenia Viadriny. Możliwość uzyskania dyplomu ukończenia Viadriny mają studenci biorący udział w programach podwójnych i potrójnych dyplomów.

Aby wziąć udział w programie europejskiej wymiany międzyuczelnianej, należy zwrócić się najpierw do odpowiedniego biura (zwykle Biuro d/s Międzynarodowych) rodzimego uniwersytetu. Tylko tam można uzyskać nominacje do udziału w programie wymiany. Po otrzymaniu informacji o nominację od uczelni partnerskiej, Viadrina wysyła do kandydata link do strony internetowej z podaniem, które należy wypełnić online. Znajdują się tam również informacje pomocne przy wypełnianiu podania.


Etapy procesu rekrutacyjnego:

 1. Nominacja rodzinnego uniwersytetu
 2. Należy wypełnić internetowy formularz i wysłać go.
  (Link do formularza wniosku nie znajduje się na naszej stronie. Wyślemy te informacje pocztą elektroniczną w odpowiedzi na Twoje nominacji.)
    • Po wydrukowaniu wygenerowanego w pierwszym kroku pliku PDF należy podpisać formularz.
    • Formularz należy przedłożyć do podstemplowania i podpisania przez odpowiednie osoby na swojej uczelni.
 3. Prosze wysłać podpisany formuralrz wraz z zdjeciem i następującymi dokumentami do Biura Współpracy Międzynarodowej Viadriny
    • Transcript of Records
    • Formularz ECTS („Learning Agreement“, o ile wymagany przez rodzimą uczelnię)
    • Zaświadczenia o znajomości języka niemieckiego (nieobowiązkowe)
    • Kopie paszportu zawierającą dane osobe, date i miejsce urodzenia

Ostateczny termin podania aplikacji

 • Semestr zimowy:
  15.07. dla kadydatów z państw Unii Europejskiej (dla kandydatów spoza Unii Europejskiej sugerowanym terminem jest 31.05.)
 • Semestr letni: 15.01.
  dla kadydatów z państw Unii Europejskiej (dla kandydatów spoza Unii Europejskiej sugerowanym terminem jest 30.11.)

Immatrykulacja

Immatrykulacji (czyli oficjalnego zapisania się na uczelnię) należy dokonać w biurze imatrykulacyjnym (AM 013/014) zaraz po przybyciu.

Następujące dokumenty należy dostarczyć po przybyciu na uczelnie do biura imatrykulacyjnego:

 1. Zaświadczenie o wpłacie opłaty administracyjnej (patrz rozdział „Koszty“ w menu po lewej)
 2. Zaświadczenie o posiadaniu uznawalnego w Niemczech ubezpieczenia zdrowotnego
 3. Paszport/dowód osobisty
 4. Kolorowe zdjęcie

Bliższe informacje na ten temat zawarte są w piśmie potwierdzającym przyjęcie na studia, wysyłanym przez biuro imatrykulacyjne.