Banner Viadrina

Semestralna/roczna wymiana w ramach Erasmus+

25_05_05TdoT_5259 ©Heide Fest

Aby wziąć udział w programie europejskiej wymiany międzyuczelnianej LLP ERASMUS należy najpierw zwrócić się do odpowiedniego biura (zwykle Biuro d/s Międzynarodowych) rodzimego uniwersytetu. Tylko tam można uzyskać nominację do udziału w programie wymiany. Po otrzymaniu informacji o nominacji od uczelni partnerskiej, Viadrina wysyła do kandydata link do strony ze specjalnym formularzem, który należy wypełnić. Na tej stronie dostępne są dalsze informacje odnośnie rekrutacji online.


Etapy procesu rekrutacyjnego:

 1. Nominacja rodzinnego uniwersytetu
 2. Należy wypełnić internetowy formularz i wysłać go.
  (Link do formularza wniosku nie znajduje się na naszej stronie. Wyślemy te informacje pocztą elektroniczną w odpowiedzi na Twoje nominacji.)
   • Po wydrukowaniu wygenerowanego w pierwszym kroku pliku PDF należy podpisać formularz.
   • Formularz należy przedłożyć do podstemplowania i podpisania przez odpowiednie osoby na swojej uczelni.
 3. Prosze wysłać podpisany formuralrz wraz z zdjeciem i następującymi dokumentami do Biura Współpracy Międzynarodowej Viadriny
   • Transcript of Records
   • Formularz ECTS („Learning Agreement“, o ile wymagany przez rodzimą uczelnię)
   • Zaświadczenia o znajomości języka niemieckiego (nieobowiązkowe)
   • Kopia paszportu zawierającą dane osobe, date i miejsce urodzenia (albo kopia dowodu osobisty)

Ostateczny termin podania aplikacji Semestr zimowy

 • Semestr zimowy:
  15.07. dla kadydatów z państw Unii Europejskiej (dla kandydatów spoza Unii Europejskiej sugerowanym terminem jest 31.05.)
 • Semestr letni:
  15.01. dla kadydatów z państw Unii Europejskiej (dla kandydatów spoza Unii Europejskiej sugerowanym terminem jest 30.11.)

Do formularza proszę dołączyć następujące dokumenty:

 1. Transcript of Records
 2. Formularz ECTS („Learning Agreement“, o ile wymagany przez rodzimą uczelnię)
 3. w razie możliwości zaświadczenia o znajomości języka niemieckiego
 4. kopie paszportu zawierającą dane osobe, datę i miejsce urodzenia.

Proszę pamiętać o terminach!


Immatrykulacja

Immatrykulacji (czyli oficjalnego zapisania się na uczelnię) należy dokonać w biurze immatrykulacyjnym (AM 013/014) zaraz po przybyciu.

Następujące dokumenty należy dostarczyć po przybyciu na uczelnię do biura immatrykulacyjnego:

 1. Zaświadczenie o wpłacie opłaty semestralnej (patrz rozdział „Finanse“ w menu po lewej)
 2. Zaświadczenie o posiadaniu uznawalnego w Niemczech ubezpieczenia zdrowotnego
 3. Paszport/dowód osobisty
 4. Kolorowe zdjęcie paszportowe

Bliższe informacje na ten temat zawarte są w piśmie potwierdzającym przyjęcie na studia, wysyłanym przez biuro immatrykulacyjne.