Banner Viadrina

Pięć kroków na Viadrinę (studia I stopnia)

Nasza uczelnia jest w trakcie wprowadzania portalu „du. deine uni” (DE | EN), na którym znajduje się wiele ważnych informacji dotyczących rekrutacji. Prace nad portalem nie są jednak jeszcze zakończone. Przy rekrutacji proszą zwrócić uwagę na „5 kroków na Viadrinę” i ich przestrzegać.


Uwaga

Kandydaci z obywatelstwem niemieckim (niezależnie od tego czy jest to jedyne, posiadane obywatelstwo) ubiegają się o miejsce na studia tak jak każdy obywatel niemiecki, nawet w przypadku posiadania świadectwa ukończenia szkoły innej niż niemiecka.

 

1. Krok
Informacje

Wejdź na stronę internetową kierunku, którym jesteś zainteresowany, aby dowiedzieć się o nim więcej.

Dalsze informacje na temat studiów na Viadrinie uzyskać możesz na corocznym Dniu Otwartym lub na Polskim Dniu Informacyjnym . Możnesz nas również spotkać w twoim kraju.

 

2. Krok
Potrzebne dokumenty
Przygotuj wszystkie niezbędne dokumenty.

 

3. Krok
Rekrutacja
a Jeśli nie posiadasz niemieckiej matury ...
  I. Rejestracja w Stiftung für Hochschulzulassung

Jeśli ubiegasz się na miejsce w kierunkach

Zarządzanie Międzynarodowe

International Business Administration

Ekonomia i Prawo

musisz najpierw zarejestrować w Stiftung für Hochschulzulassung. Dokładne informacje znajdziesz pod www.hochschulstart.de, w szczegółości pod http://www.hochschulstart.de/index.php?id=3291

1. krok:

Zarejestruj się na portalu kandydatów w Hochschulstart.de

Po udanej rejestracji dostaniesz ID kandydata (BID) i autentyfikację kandydata (BAN). BID i BAN są bardzo ważne przez całz proces rekrutacji.

2. krok:

Ubieganie się przez uni-assist (patrz II.).

Jeśli ubiegasz się o miejsce na inny kierunek rejestracja w Stiftung für Hochschulzulassung nie będzie potrzebna.

II. Ubieganie się przez uni-assist

Kandydaci bez niemieckiego obywatelstwa, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły inne niż niemieckie, muszą ubiegać się przez uni-assist. Prosimy nie przysylać żadnych dokumentów do Viadriny.

Uni-assist jest stowarzyszeniem niemieckich uczelni wyższych, które w imieniu tych uczelni, w tym Viadriny, przymuje zagraniczne podania o przyjęcie na studia.

Dalsze informacje dotyczące uni-assistu znajdują się na stronie http://www.uni-assist.de/ .

Uwaga: W uni-assist należy zarejestrować się ONLINE!

Dokładne opisanie procedury ubiegania się o przyjęcie na studia przez uni-assist znajdziesz na stronie http://www.uni-assist.de/onlinebewerbung.html Fomularz wniosku o przyjęcie na studia online jest w punkcie 5A.

Uwaga punkt 8: Rejestracja przez e-mail jest niewystarczająca! Wszystkie dokumenty należy przesłać do uni-assist w formie papierowej.

Terminy składania podań:

na semestr zimowy 15 lipca

na semestr letni 15 stycznia
(rekrutacja możliwa tylko dla kulturoznawstwa)

W tym terminie komplet dokumentów musi znaleźć się w uni-assist. Data sztempla pocztowego się nie liczy.

 
b • Jeśli posiadasz niemiecką maturę ...

 

i ubiegasz się o miejsce na kierunku, który objęty jest procedurą numerus clausus postępuj drogą dla kandydatów z Niemiec.

Terminy składania podań:

na semestr zimowy 15 lipca

na semestr letni 15 stycznia(rekrutacja możliwa tylko dla kulturoznawstwa)

W tym terminie komplet dokumentów musi znaleźć się na Viadrinie. Data sztempla pocztowego się nie liczy.

i ubiegasz się o miejsce na kierunku, który nie jest objęty procedurą numerus clausus,możesz zapisywać się bezpośrednio.

Terminy składania dokumentów:

na semestr zimowy 15 września

na semestr letni 15 marca

W tym terminie komplet dokumentów musi znaleźć się na Viadrinie.

UWAGA: Zmjana terminu składania podań o przyjęcie na kierunek Magister Prawa

Kandydatów na kierunek Magister Prawa prosimy zwrócić uwagę na następującą zmianę:

  • Portal dla kandydatów na ten kierunek rusza: 
    • 1 czerwca na semestr zimowy
  • Termin składania podań o przyjęcie mija
    • Magister Prawa: 15. września na semestr zimowy

 

Ważna informacja dla kandydatów na studia na kierunku „German and Polish Law”:
Wydział Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) wprowadził wspólny kierunek „Magister prawa” („Magister des Rechts”). Oznacza to możliwość studiowania nowego kierunku dodatkowo do German and Polish Law, i (ta opcja jest polecana przez wydział) bądź wyłącznie. Sposób rekrutacji pozostaje bez zmian, prosimy jedynie o dodatkowe zarejestrowanie się na portalu UAM Poznań.

 

4. Krok
Immatrykulacja
Jeżeli zostaniesz przyjęty na studia (Zulassung), potwierdź zamiar ich podjęcia (Einschreibung) i dostarcz dokumenty w liście informującym o otrzymaniu miejsca na naszym uniwersytecie (Zulassungsschreiben).

Jeżeli ubieganiasz się na kierunek nieobjety procedurą numerus clausus, dokumenty potrzebne do immatrykulacji znajdziesz na stronach internetowych EUV.

 

5. Krok
Pozostałe formalności
Zwróć się do Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ). Wniosek znajdziesz na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Do zobaczenia
na Viadrinie!