Banner Viadrina

Pięć kroków na Viadrinę

⇒ Licencjat (studia I stopnia)
⇒ Magister prawa
⇒ Państwowy egzamin prawniczy 1.stopnia

Przy rekrutacji proszę zwrócić uwagę na „5 kroków na Viadrinę” i ich przestrzegać!
Nasza uczelnia jest w trakcie wprowadzania portalu „du. deine uni” (DE | EN), na którym znajduje się wiele ważnych informacji dotyczących rekrutacji. Prace nad portalem nie są jednak jeszcze zakończone.


Uwaga!

Kandydaci z obywatelstwem niemieckim (niezależnie od tego czy jest to jedyne, posiadane obywatelstwo) ubiegają się o miejsce na studia tak jak każdy obywatel niemiecki, nawet w przypadku posiadania świadectwa ukończenia szkoły innej niż niemiecka. W tym wypadku kandydat na studia musi załączyć potwierdzoną kopię z tłumaczeniem przysiegłym świadectwa.

 

1. Krok: Informacje

Wejdź na stronę internetową kierunku, którym jesteś zainteresowany, aby dowiedzieć się o nim więcej.

lub na konkretne kierunki:

 • Uwaga:

Dalsze informacje na temat studiów na Viadrinie uzyskać możesz na:

 

2. Krok: Potrzebne dokumenty

Przygotuj wszystkie niezbędne dokumenty.

Zwróć uwagę!

 • Do wszystkich odpowiednich terminów składania wniosków wszystkie dokumenty muszą być dostarczone na uczelnię w formie papierowej. Stempel pocztowy się nie liczy!
 • w zależności od kierunku studiów mogą być wymagane dodatkowe dokumenty poza wymienionymi wyżej dokumentami.

 

3. Krok: Rekrutacja

a Co trzeba wykonać jeśli kandydat nie posiada niemieckiego świadectwa ukończenia szkoły, lub niemieckiego obywatelstwa?
  I. Rejestracja w Stiftung für Hochschulzulassung

Jeśli ubiegasz się o miejsce na kierunkach

 • International Business Administration
  (w języku angielskim)
 • Ekonomia i Prawo
  (w języku niemieckim)
 • Prawo i polityka
  (w języku niemieckim)

musisz najpierw zarejestrować się w Stiftung für Hochschulzulassung. Dokładne informacje znajdziesz pod www.hochschulstart.de, w szczególności  pod http://www.hochschulstart.de/index.php?id=3291

1. krok:

Zarejestruj się na portalu kandydatów w Hochschulstart.de

Po udanej rejestracji dostaniesz ID kandydata (BID) i numer autoryzacji kandydata (BAN). BID i BAN są bardzo ważne przez cały proces rekrutacji.

2. krok:

Ubieganie się przez uni-assist (patrz II. prawa strona tabelki).


Jeśli ubiegasz się o miejsce na inny kierunek rejestracja w Stiftung für Hochschulzulassung nie będzie potrzebna.

II. Ubieganie się przez uni-assist

Kandydaci bez niemieckiego obywatelstwa, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły inne niż niemieckie, muszą ubiegać się przez uni-assist!

Prosimy nie przysyłać żadnych dokumentów do Viadriny!

Uni-assist jest stowarzyszeniem niemieckich uczelni wyższych, które w imieniu tych uczelni, w tym Viadriny, przymuje zagraniczne podania o przyjęcie na studia.

Dalsze informacje dotyczące uni-assistu znajdują się na stronie http://www.uni-assist.de/ .


Uwaga: W uni-assist należy zarejestrować się ONLINE!

Dokładnie opisaną procedurę ubiegania się o przyjęcie na studia przez uni-assist znajdziesz na stronie http://www.uni-assist.de/onlinebewerbung.html Fomularz wniosku o przyjęcie na studia online jest w punkcie 5A.

Uwaga punkt 8: Rejestracja przez e-mail jest niewystarczająca! Wszystkie  podpisane dokumenty należy przesłać do uni-assist w formie papierowej.


Terminy składania podań:

na semestr zimowy 15 lipca

na semestr letni 15 stycznia
(rekrutacja możliwa tylko dla kulturoznawstwa)

Ważne!

W tym terminie komplet dokumentów musi znaleźć się w uni-assist. Data stempla pocztowego się nie liczy. Nie wystarczy tylko zeskanować i wysłac na E-mail uni-assist! Kandydat musi przesłać wszystkie dokumenty w formie papierowej!

 
b Co trzeba wykonać jeśli kandydat nie posiada niemieckiego obywatelstwa, ale ma świadectwo ukończenia niemieckiej szkoły?

 

Jeśli ubiegasz się o miejsce na kierunku, który objęty jest procedurą numerus clausus postępuj drogą dla kandydatów z Niemiec.

Terminy składania podań:

 • na semestr zimowy 15 lipca
 • na semestr letni 15 stycznia

(rekrutacja możliwa tylko dla kulturoznawstwa)

W tym terminie komplet dokumentów musi znaleźć się na Viadrinie. Data stempla pocztowego się nie liczy!

Jeśli ubiegasz się o miejsce na kierunku, który nie jest objęty procedurą numerus clausus,możesz zapisywać się bezpośrednio.

Terminy składania dokumentów:

 • na semestr zimowy 15 września
 • na semestr letni 15 marca

 

W tym terminie komplet dokumentów musi znaleźć się na Viadrinie w formie papierowej. Data Stempla pocztowego się nie liczy!

   Co dalej?

Złożyłeś wniosek online i przesłałeś wszystkie niezbędne dokumenty w formie papierowej?

 • Po sprawdzeniu twojego wniosku pod względem zgodności z wymaganiami formalnymi, otrzymasz informację, czy zostałeś studentem Viadriny.
 • Proszę pamiętać, że dopiero po dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów jesteśmy w stanie rozpatrzyć  Twoją aplikację na studia.
 • Zmiany statusu oraz inne inofrmacje w sprawie przyjęć możesz obserować na stronie viaCampus. Na tej stronie podana zostanie informacja z przyjęciem lub odrzuceniem aplikacji na studia (w ciągu 6 tygodni od terminu składania wniosków). O zmianach statusu zostaniesz poinformowany przez e-mail.

4. Krok: Rejestrowanie na studia

 • Po tym jak otrzymasz drogą pocztową informację o dostaniu sie na Viadrine, możesz rozpocząć proces rejestrowania na studia.
 • Jeżeli ubiegałeś  się na kierunek nieobjęty procedurą numerus clausus, dokumenty potrzebne do rejestracji znajdziesz na stronach internetowych du.deine uni.

 

5. Krok: Pozostałe formalności

Aby móc studiować na niemieckiej uczelni, potrzebujesz aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego!

 • Dla studentów z Unii Europejskiej:

Zwróć się do Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ). Wniosek znajdziesz na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia.

 • Dla studentów spoza Unii Europejskiej:
 Dla Ciebie obowiązkiem jest posiadanie niemieckiego ubezpieczenia zdrowotnego. Po przybyciu do Frankfurtu nad Odrą musisz ubezpieczyć się w jednym z ubezpieczeń zdrowotnych.

 

Do zobaczenia na Viadrinie!