Banner Viadrina

Abteilung für Hochschulkommunikation

Medieninformation Nr. 108-2016

vom 13. Juni 2016

Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą jest pogrążony w żałobie po prof. dr. Janie Stanisławie Winieckim 


Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odra jest pogrążony w żałobie po prof. dr. Janie Stanisławie Winieckim, który zmarł 7 czerwca 2016 w wieku 77 lat. Jan Winiecki należał w 1993 roku do pierwszych profesorów powołanych na wydziale Ekonomii. Do roku 2003 był kierownikiem katedry ekonomii, wszczególności stosunków międzynarodowych.

Prof. dr. Hans-Jürgen Wagener, były prorektor Uniwersytetu Europejskiego Viadrina oraz dziekan wydziału  Ekonomii:

„Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego kolegi, prof. dr. Jana Stanisława Winieckiego. Jan Winiecki do czasu przejścia na emeryturę w 2003 roku, był znaczącym członkiem wydziału Ekonomii. W wyjątkowy sposób przyczynił się do wspóltworzenia naszej uczelni oraz wydziału.

Główne tematy badawcze Jana Winieckiego koncentrowały sie wokół handlu międzynarodowego, makroekonomii, oraz analizy systemów. Jako nauczyciel akademicki współpracował z wieloma uczelniami; oprócz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina wykładał w Warszawie, Lublinie, Rzeszowie, Krakowie, Łodzi, a także duńskim Aalborg.

Jan Winiecki był szczególnie aktywny jako liberalny doradca polityczny – przed rokiem1989 doradzał Solidarności, następnie prezydentowi Lechowi Walesie w sprawach gospodarczych. W latach 1991-1993 był Jan Winiecki jednym z dyrektorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, w latach 2010-2016 członkiem Rady Polityki Pieniężnej przy Narodowym Banku Polskim.

Nie starczyłoby miejsca, aby przytoczyć liczne publikacje profesora Winieckiego. Publikował w pierwszorzędnych międzynarodowych czasopismach i wydawnictwach. Jedynie podczas swojej działalności na Uniwersytecie Europejskim Viadrina były to Post-Soviet-Type Economies in Transition (1993), Political Economy of Reform and Change (1997), Transition Economies and Foreign Trade (2002).

Wraz ze śmiercią prof. dr. Jana Stanisława Winieckiego Uniwersytet Europejski Viadrina stracił osobistość, która do końca była zaangażowana społeczno-politycznie. Jego smierć dotknęła nas bardzo i bedziemy Go wspominać  zawsze z wielkim szacunkiem.“


Weitere Informationen:
Europa-Universität Viadrina
Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Tel.: +49 (0)335 - 5534 4515
presse@europa-uni.de

www.europa-uni.de