Kuratorium Fundacji Nagrody Viadriny

Claus Detjen

detjenClaus Detjen ustanowił Nagrodę Viadriny razem z rektorem założycielem Viadriny prof. dr. h. c. mult. Hansem N. Weilerem. Nagrodę przyznano po raz pierwszy w 1999 roku tłumaczowi i literatowi Karlowi Dedeciusowi.

Claus Detjen kierował m.in. Niemieckim Związkiem Wydawców Prasy oraz nadzorował pilotażowy projekt w zakresie komunikacji kablowej i satelitarnej w Nadrenii-Palatynacie, który zapoczątkował niemiecki dualny system radiowo-telewizyjny, obejmujący media publiczne i prywatne. W 1991 r. Detjen przybył do Frankfurtu nad Odrą, gdzie do 1998 r. był wydawcą gazety „Märkische Oderzeitung”. Z okazji 25-lecia Uniwersytetu zabezpieczył przyszłość Nagrody Viadriny hojną darowizną. Claus Detjen jest honorowym senatorem Uniwersytetu Europejskiego Viadrina.


Ilona Antoniszyn

antoniszynIlona Antoniszyn była wicewojewodą dolnośląskim (2010–2012) oraz podsekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki (2012–2015). Obecnie pełni funkcję dyrektora Public Affairs Grupy Volkswagen w Polsce.

Ilona Antoniszyn jest absolwentką Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, gdzie w latach 1995 - 2000 r. studiowała ekonomię.


dr Lars Gutheil

gutheil Od 2019 r. dr Lars Gutheil pełni  funkcję dyrektora generalnego i członka zarządu Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK) w Warszawie oraz Przedstawiciela Wolnego Państwa Bawarii w Polsce. W latach 2015 - 2019 był zastępcą dyrektora Niemiecko-Bałtyckiej Izby Handlowej (AHK). Od 2006 do 2015 był kierownikiem ds. public relations i marketingu członkostwa w Niemiecko-Niderlandzkiej Izbie Handlowej (AHK) w Hadze.


prof. dr Dagmara Jajeśniak-Quast

jajesniak-quastProf. dr hab. Dagmara Jajeśniak-Quast jest kierowniczką katedry Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce, dyrektorką Viadrina Center of Polish and Ukrainian Studies (VCPU) oraz pierwszą wiceprezydentką Uniwersytetu Europejskiego Viadrina. Od 2009 roku jest członkinią Kuratorium Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Uniwersytetu, którego przewodniczącą była od 2016 do 2021 r.


prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska

kaniewskaProf. dr hab. Bogumiła Kaniewska objęła w 2020 r. jako pierwsza kobieta stanowisko rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2012–2016 pełniła funkcję dziekana Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, a w 2016 została wybrana na prorektora ds. studenckich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w kadencji 2016–2020.


Basil Kerski

kerskiBasil Kerski jest od 2009 r. członkiem Kuratorium Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Uniwersytetu. Jest politologiem, eseistą, i dziennikarzem oraz redaktorem naczelnym Magazynu Polsko-Niemieckiego DIALOG. Jest także członkiem polsko-niemieckiej Grupy Kopernika, która w 2007 r. otrzymała Nagrodę Viadriny. 

Od 2011 r. Basil Kerski jest dyrektorem Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku.


dr Martin Koopmann

koopmannDr Martin Koopmann jest od 2009 r. dyrektorem zarządzającym w Fundacji Genshagen, gdzie odpowiada za obszar działalności „Dialog Europejski – o Europie politycznie”.


dr Agnieszka Łada-Konefał

lada-konefalDr Agnieszka Łada-Konefal od 2020 r. jest wicedyrektorką Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt. Wcześniej pracowała jako dyrektorka Programu Europejskiego w Instytucie Spraw Publicznych w Warszawie. Jest członkinią m.in. polsko-niemieckiej Grupy Kopernika, aktywnie działa w licznych gremiach naukowych i angażuje się na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.


dr Marek Prawda

prawdaDr Marek Prawda pełni od stycznia 2024 r. funkcję wiceministra spraw zagranicznych w Polsce.

W latach 2006 - 2012 był Ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Niemczech. W latach 2012 - 2016 r. piastował stanowisko stałego przedstawiciela Polski przy Unii Europejskiej, a następnie został dyrektorem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Funkcję tę pełnił do 2021 r. Marek Prawda jest wieloletnim członkiem Kuratorium Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Uniwersytetu. W latach 80. aktywnie działał w Solidarności i jest autorem licznych publikacji na temat stosunków polsko-niemieckich i integracji europejskiej.

 


Dział komunikacji