Banner Viadrina

Osoby niepełnosprawne

Wegweiser ©Giraffe

Viadrina chętnie służy pomocą studentom oraz doktorantom z trudnościami w poruszaniu się lub cierpiącym na przewlekłe schorzenia. Z tego powodu w 2008 roku użytkownicy portalu "StudiVZ" wybrali uniwersytet Viadrina jako jeden z najbardziej przyjaznych osobom niepełnosprawnym. Oczywiście również studenci mogą liczyć na wsparcie pracowników Viadriny.

Równe szanse

Wszystkie regulaminy studiów uwzględiają trudności osób niepełnosprawnych i zawierają specjalne regulacje mające na celu zapewnienie równych szans studentom. Dzieki temu możliwe jest zdawanie egzaminów na specjalnych warunkach po wcześniejszym omówieniu z egzaminatorami. Dotyczy to zarówo formy zdawania egzaminu, jak i ich długości.

Osoby słabowidzące

Dla osób niedowidzących istnieje możliwość skorzystania ze stanowiska pracy wyposażonego w komputer z dostępem do internetu oraz specjalny sprzęt do powiększania wydruków.

Osoby niedosłyszące

Studenci z wadą słuchu mogą skorzystać z odbiorników podczerwieni, które można wypożyczyć na Viadrinie.

Wózki inwalidzkie

Oprócz tego wszystkie budynki, w których odbywają się zajęcia, przystosowane są dla wózków inwalidzkich. Osoby na wózkach mogą zamieszkać w apartamentach przystosowanych specjalnie na ich potrzeby.

Prosimy wziąć pod uwagę, iż osoby niepełnosprawne potrzebują zazwyczaj więcej czasu, niż pozostali studenci. W tym celu należy skontaktować się odpowiednio wcześnie z pracownikami Biura ds. Międzynarodowych Viadriny.

Studenci z wymiany (np. z programu ERASMUS) powinni skontaktować się najpierw w tej sprawie z odpowiednią osobą na uczelni, z której pochodzą. Po otrzymaniu nominacji zapraszamy również do nas.

Na wszystkie pytania chętnie odpowie Państwu Kerstin Richter, odpowiedzialna za poradnictwo osobom niepełnosprawnym oraz pracownicy Biura ds. Międzynarodowych.