Banner Viadrina

Stypendia

Stypendia Viadriny

Uniwersytet Europejski przygotował specjalne programy wsparcia dla międzynarodych studentów, zarówno dla studentów podejmujących studia na Viadrinie oraz studia za granicą. Dotyczy to przede wszystkim studentów z Polski, Europy Środkowej, Wschodniej oraz Południowowschodnie.

Ogólne informacje dotyczące stypendiów oraz możliwości wsparcia finansowego w Niemczech

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) przygotowała dla studentów, doktorantów oraz naukowców tzw. "funding guide", który ułatwia poszukiwania właściwego programu stypendialnego. Spośród wielu możliwości finansowania DAAD wybrała prawie 100 programów oferowanych przez ponad 50 organizacji. Są to głównie stypendia, które pokrywają tylko część kosztów za granicą.

Informacje te dostępne są w niemieckim i angielskim języku.

Program dla Ukrainy

W swojej ofercie DAAD ma specjalny program stypendialny, opracowany wspólnie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, który umożliwia corocznie sześciu studentom z Ukrainy odbycie dwuletnich studiów na Viadrinie.  Polecamy również prezentację przygotowaną przez grupę 12 studentów z Ukrainy przedstawiającą ich relację z pobytu w Niemczech.

Stypendia dla studentów z programu ERASMUS

Studenci, którzy biorą udział w programie wymiany ERASMUS, otrzymują stypendium ze swojego uniwersytetu. Dlatego należy zasięgnąć informacji na swojej macierzystej uczelni na temat możliwości wsparcia finansowego.

Stypendia Stowarzyszenia dla Wymiany Studenckiej z Europy Środkowej i Wschodniej (GFPS e.V).

GFPS e.V. przyznaje w każdym semestrze stypendia dla polskich, czeskich i białoruskich studentów i doktorantów, którzy zdecydowali się na studia na niemieckiej uczelni wyższej.
Dalsze informacje znajdą Państwo na stronach internetowych GFPS e.V.

Ostateczny termin nadsyłania podań: dla programów stypendialnych GFPS upływa 31. marca (dla semestru zimowego) oraz 30. września (dla semestru letniego).

Scholarshipportal/mystipendium

W portalu Scholarshipportal można znaleźć więcej informacji na temat programów stypendialnych. Dodadkowe informacje też są dostępne w portalu mystipendium.de.