Banner Viadrina

Finanse

geld ©Giraffe

Wydatki

Ile kosztuja moje studia na Viadrinie?

Na Viadrinie poza drobnymi wyjątkami nie są pobierane czesne. Mimo to należy uwzględnić różne koszty, również jeśli koszty utrzymania we Frankfurcie nad Odrą są dość niskie.

Stypendia

Z jakiech form wsparcia finansowego podczas moich studiów w Niemczech mogę skorzystać?
To pytanie stawiają sobie zagraniczni kandydaci na studia, doktoranci oraz naukowcy, którzy chcą studiować lub prowadzić badania w Niemczech. Istnieje wiele możliwości wsparcia finansowego poprzez rozmaite programy stypendialne.

Praca

Pracując jako student można trochę zarobić, poznać bardziej Niemcy oraz zawrzeć nowe kontakty. Więcej  informacji oraz porady dot. szukania pracy znaleźć można na stronie DAAD.