Banner Viadrina

Projekte

Finansowanie projektu: Polsko-Niemiecka Fundacja na Rzecz Nauki
Czas trwania: Listopad 2020-kwiecien 2021
Kierownik projektu: Dr. Anja Hennig, Instyut Studiów Europejskich Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, ahennig@europa-uni.de
Partnerzy projektu:
prof. dr. Jörg Hackmann, Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, jorg.hackmann@usz.edu.pl
prof. dr. Krzysztof Ruchniewicz, Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta Uniwersytetu Wroclawskiego, ruchniewicz@wbz.uni.wroc.pl

Cały opis projektu jest dostępny do pobrania tutaj.

1. INTERDYSCYPLINARNY – TRANSNARODOWY – REGIONALNY
Transnarodowy projekt mieści się w ramach interdyscyplinarnych badań nad historią w przestrzeni publicznej. Punktem wyjścia jest założenie, że dzisiejsze formy interpretacji historii można odczytywać jako stanowisko za lub przeciw projektowi liberalnej demokracji. Na podstawie tej hipotezy wyjściowej należy zbadać, jaką rolę odgrywa historia w przestrzeni publicznej (Public History) na poziomie lokalnym lub regionalnym w kontekście miejsc, podmiotów i polityki oraz w jaki sposób odnosi się ona do narodowych i transnarodowych narracji historycznych.

Więcej o temacie projektu

2. WARSZTATY I DYSKUSJE PUBLICZNE
Projekt ma charakter badawczy oraz angażujący uczestników. Składa się z trzech historyczno-politycznych dyskusji warsztatowych (zaplanowany między listopadem 2020 a kwietniem 2021) we Frankfurcie n/O., Wrocławiu i w Szczecinie. W ramach cyklu warsztatów, z których każdy posiada część zamkniętą oraz otwartą dla publiczności, prowadzona będzie dyskusja dotycząca nauki, polityki i praktyk pamięci, skupiona wokół pytań przewodnich dot. regionalności oraz historii publicznej w kontekście debat za lub przeciw zasadom liberalno-demokratycznym. Jednym z celów podjętych działań będzie rozwinięcie agendy badawczej dla większego projektu.

Więcej o warsztatach

3. SIEĆ BADAWCZA
Projekt ma też na celu utworzenie polsko-niemieckiej sieci badawczej zajmującej się tematem Historii w przestrzeni publicznej oraz kryzysu liberalnych demokracji. Biorąc pod uwagę zasadniczo różne doświadczenia wojenne, pamięć o wojnie oraz polityki pamięci w Polsce i w Niemczech, celem sieci będzie skupienie badaczy zainteresowanych podobnymi mechanizmami i tendencjami we współczesnej interpretacji historii oraz rozpatrywanie tych kwestii w świetle dyskursu międzynarodowego. Według założeń projektu celem jest zgromadzenie studentów i wykładowców o podobnych zainteresowaniach z obu krajów oraz współpracę w nauczaniu przez formaty online. 

Logo_ifes_links_online ©ifes   2000px-Europa-Universität_Viadrina_logo.svg ©Europa Universität Viadrina

logo_uni-stettin ©Universität Stettin

logo_uni-wroclaw ©Willy Brandt Zentrum für Deutschland- und Europastudien
 der UniWroclawski ©Uniwersytet Wrocławski