Banner Viadrina

2. ROZMOWY WARSZTATOWE I DYSKUSJE PUBLICZNE

Z nadrzędnego pytania dotyczącego historii publicznej jako stanowiska za lub przeciw liberalno-demokratycznym zasadom wynikają dalsze pytania, które dotyczą:  roli instytucji pamięci zbiorowej oraz partii politycznych w działaniach reinterpretacyjnych; eskalacji i powstrzymywania konfliktów; relacji między perspektywami regionalnymi z jednej strony oraz narodowymi i europejskimi z drugiej; a wreszcie, w jakim stopniu wspólna pamięć jest potrzebna i możliwa?

W dyskusjach warsztatowych planowane są następujące tematy, które pozwolą skonkretyzować te pytania:


Dyskusja warsztatowa nr 1 - we Frankfurcie nad Odrą, listopad 2020: „Spory wokół historii w przestrzeni publicznej” - perspektywy teoretyczne i praktyki w miejscach pamięci.

  • W jaki sposób działania w miejscach pamięci mogą wpływać na koncepcję historii w przestrzeni publicznej jako miejsce debat o polityce historycznej?
  • Jakie nowe teoretyczno-koncepcyjne podejścia z zakresu badań nad historią w przestrzeni publicznej lub polityką pamięci mogą być owocne dla pytania o jej wymiar regionalny?

Dyskusja warsztatowa nr 2 - we Wrocławiu, luty 2021: Historia w przestrzeni publicznej w pluralistycznych kontekstach pamięci i uruchomienie nieliberalnych interpretacji historii: warunki, aktorzy pamięci i płaszczyzny analizy.

  • W jakich warunkach pluralistyczne konteksty pamięci aktywują nieliberalno-nacjonalistyczne interpretacje historii?
  • Jaką rolę odgrywają historycy i socjologowie w rywalizacji lub mediacji pomiędzy liberalnymi i nieliberalnymi projektami/narracjami historii w przestrzeni publicznej? 

Dyskusja warsztatowa nr 3 - w Szczecinie, kwiecień 2021: Historia w przestrzeni publicznej w kontekście historycznym.

  • Jak od osiemdziesiątych XX w. zmieniał się kontekst historyczny w odniesieniu do narracji historyczno-politycznych?
  • Czy w dobie dobrej koniunktury dla narodowej lub nacjonalistycznej polityki historycznej, istnieją również przeciwstawne strategie? Czy podejście ponadnarodowe (z lat 90-tych XX w. i 2000-nych) ma jeszcze znaczenie?