Banner Viadrina

Centrum Interdyscyplinarnych Badań Compliance (CICR)

Konferencja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pt. „Zaufanie na rynku kapitałowym. Compliance“

296 ©LSPolÖffR
 

31 marca 2014 roku odbyła się na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie konferencja poświęcona budowaniu zaufania na rynku kapitałowym poprzez wdrażanie w spółkach notowanych na GPW systemów zarządzania compliance. Bezpośrednim przyczynkiem do organizacji konferencji stał się projekt uzupełnienia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW o postanowienia odnoszące się do realizacji funkcji compliance. W trakcie dwóch paneli dyskusyjnych omawiane były: rola compliance w funkcjonowaniu organizacji oraz korzyści dla spółek i całego rynku kapitałowego wynikające z posiadania systemów zarządzania compliance. O znaczeniu compliance dla stabilności rynku kapitałowego mówił Andrzej Jakubiak, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, o roli compliance w zwalczaniu nieprawidłowości w przedsiębiorstwach – Paweł Wojtunik, Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Wykład wygłosił również Prof. Dr. Bartosz Makowicz, który przedstawił długofalowe korzyści compliance w skali mikro i makro.

Jak podkreślił Adam Maciejewski, Prezes Zarządu GPW w Warszawie S.A., zaufanie jest rzeczą podstawową, zarówno w życiu prywatnym, jak i w biznesie. Umacnianie w Polsce rynku kapitałowego następuje w oparciu o wzrost zaufania inwestorów do spółek. Stąd też tak ważne są mechanizmy zapewniające wzrost transparentności spółek i pogłębiające zaufanie inwestorów to nich. Instrumentem takim jest bez wątpienia compliance.


 
324 ©LSPolÖffR
 
328 ©LSPolÖffR