Banner Viadrina

Centrum Interdyscyplinarnych Badań Compliance (CICR)

Witamy !

 
Folie11 ©VCC
 
cicr_pl_neu ©Jagura

Celem CICR jest naukowa i krytyczna analiza fenomenu compliance w Niemczech oraz poza granicami geograficznymi. Compliance oznacza przy tym znacznie więcej niż tylko zapewnienie zgodności działalności przedsiębiorstwa z wymogami prawa. Coraz więcej przedsiębiorstw wprowadza systemy compliance w celu wzmocnienia integralności i niezawodności struktur korporacyjnych a tym samym w celu ustanowienia trwałych wartości dla spółki i społeczeństwa. Ten rozwój compliance przyczynił się już w dużym stopniu do zwiększenia przejrzystości w niemieckiej gospodarce, walki z korupcją i do promowania opartego na wartościach zarządzania przedsiębiorstwem. Zagadnienie compliance jest rozpatrywane przez badaczy w centrum z naukowej i interdyscyplinarnej perspektywy. Jest to swoisty think tank łączący poglądy nauki prawa, ekonomii i organizacji przedsiębiorstwa oraz socjologii.


Podmioty zaangażowane:

 
logo_wiwi_2009_de_50x138 ©euv  logo_jura_2009_de_50x138 ©euv
                                
                                                                 
 

We współpracy z Compliance Academy Münster

 
 
compliance_academy_logo_250px ©euv
WAŻNA INFORMACJA

Od 2016 r. kurs Approved Compliance Officer prowadzony jest w unowocześnionej formule w Warszawie. Kurs oferuje Instytut Compliance Sp. z o. o., a jego partnerem merytorycznym jest Viadrina Compliance Center. Szczegółowe informacje nt. kursu i certyfikatu dostępne są na stronie: http://instytutcompliance.pl/certyfikaty/aco. Serdecznie zapraszamy!