Banner Viadrina

Viadrina Compliance Center

Aktualności

  • Events 2015 (pdf) - Tutaj znajdą Państwo aktualną listę zaplanowanych wydarzeń Compliance na rok 2015.
 
 
  • 20 stycznia 2014 roku ukazał się na niemieckim rynku wydawniczym podręcznik pod redakcją Prof. Dr. Hansa-Michaela Wolffganga i Prof. Dr. Bartosza Makowicza:„Rechtsmanagement im Unternehmen, Praxishandbuch Compliance – Aufbau, Organisation und Steuerung von Integrität und regelkonformer Unternehmensführung“. Podręcznik ukazał się nakładem wydawnictwa Bundesanzeiger Verlag.
 
Rechtsmanagement im Unternehmen ©LSPolÖffR
 
  • 2 grudnia 2013 r. ukazał się Dodatek Specjalny do Monitora Prawniczego nr 23/2013 pod red. Prof. Dr. Bartosza Makowicza poświęcony w całości tematyce compliance.