Banner Viadrina

Centrum Interdyscyplinarnych Badań Compliance (CICR)

Law and Economics - 2011

Podczas konferencji Law and Economics 2011 Prof. Bartosz Makowicz wygłosił wykład na temat „Compliance – legal structures for economic security”. W wykładzie analizie poddana została kwestia stworzenia systemu compliance w świetle postulatów ekonomicznej analizy prawa, zwłaszcza zasady wydajności.

27a

Prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz, były wiceminister finansów, Prof. dr Bartosz Makowicz

 

konferencja-18

Od prawej: dr Mariusz Golecki (Uniwersytet Łódzki), prof. Bartosz Makowicz, dr Małgorzata Sadowska (Uniwersytet w Bolonii)

 

38a