Banner Viadrina

Centrum Interdyscyplinarnych Badań Compliance (CICR)

Droga do certyfikatu

droga do certyfikatu ©LSPolÖffR

  • Moduł I: Kurs rozpoczyna wprowadzenie praktyczne w rozwój, cele, funkcje i podstawy wdrażania CMS (Compliance Management System). Omawiane są główne zadania, obszary ryzyk, nowoczesne trendy oraz standardowe narzędzia funkcjonowania CMS, takie jak m.in. wewnętrzne wytyczne. Moduł zamykają informacje o standardach ISO 19600 CMS oraz niemieckiej normie audytu systemów compliance IDW PS 980. 
 
  • Moduł II: W oparciu o informacje z bloku pierwszego uczestnicy wprowadzeni zostają w podstawowe ramy prawne działań oficera compliance. W pierwszej części poruszane są m.in. kwestie monitoringu pracowników, organizacji i ochrony „sygnalistów” oraz prawne konsekwencje non-compliance. Druga część skupia się na ryzyku zawodowym oficera compliance, m.in.: jego kompetencjach i odpowiedzialności osobistej.
 
  • Moduł III: Trzeci blok bazuje na informacjach z dwóch wcześniejszych i zajmuje się umiejętnościami z kategorii soft-skills nieodzownymi dla każdego oficera compliance. W centrum uwagi stają: zarządzanie ryzykiem compliance jako podstawowy filar każdego CMS oraz metodyka i wyzwania efektywnego prowadzenie dochodzeń wewnętrznych, których celem jest wykrywanie i reakcja na nieprawidłowości.
 
  • Moduł IV: Czwarty blok ma za zadanie przekazanie uczestnikom umiejętności czysto praktycznych, koniecznych podczas wdrażania CMS w przedsiębiorstwie. Przedstawione zostaną podstawowe konstelacje i problemy, jakie mogą wyniknąć podczas implementacji oraz omówione ich efektywne rozwiązania. Jednym z centralnych zagadnień będzie ochrona danych oraz IT compliance.
 
  • Moduły V i VI: Szkolenie zamykają dwa moduły – aktywny udział w wykładach gościnnych oraz praca z materiałami dobranymi do tematyki poszczególnych modułów. Pierwszy wykład gościnny z zakresu Cross Cultural Compliance poprowadzi prof. Glaser z Uniwerytetu Thammasat w Bangkoku, drugi wykład dotyczy etyki w biznesie i ma na celu przedstawienie uczestnikom kursu podstawowych postulatów prowadzenia biznesu w sposób oparty na regułach i zasadach społecznych i moralnych. 
 
 
Egzamin ACO: Kurs kończy się egzaminem pisemnym w formie multiple choice. Zdanie egzaminu przez osiągnięcie min. 40 % poprawnych odpowiedzi jest warunkiem otrzymanie Certyfikatu Approved Compliance Officer. Certyfikat wydaje Compliance Academy we współpracy z Europejskim Uniwersytetem Viadrina. Egzamin są w stanie zdać uczestnicy, którzy aktywnie brali udział we wszystkich zajęciach oraz zapoznali się z dobranymi tematycznie materiałami towarzyszącymi do kursu. 

WAŻNA INFORMACJA

Od 2016 r. kurs Approved Compliance Officer prowadzony jest w unowocześnionej formule w Warszawie. Kurs oferuje Instytut Compliance Sp. z o. o., a jego partnerem merytorycznym jest Viadrina Compliance Center. Szczegółowe informacje nt. kursu i certyfikatu dostępne są na stronie: http://instytutcompliance.pl/certyfikaty/aco. Serdecznie zapraszamy!