Banner Viadrina

Centrum Interdyscyplinarnych Badań Compliance (CICR)

Model wdrażania globalnych systemów antykorupcyjnych przez międzynarodowe przedsiębiorstwa.

zentes ©viadrina

Uta Zentes

Celem pracy jest wyjaśnienie, jakie kryteria musi spełniać globalny system antykorupcyjny, aby być skutecznym w praktyce oraz jaki jest stosunek reguł w poszczególnych systemach prawnych (w szczególności UKBA 2010 i FCPA). Omówione zostaną możliwe konflikty między istniejącymi oraz proponowanymi przepisami. Praca ma przedstawić model globalnego systemu antykorupcyjnego.

Temat ten zyskuje coraz bardziej na znaczeniu, ponieważ międzynarodowe przedsiębiorstwa są prawnie zobowiązane w różnych państwach do wdrażania specjalnych mechanizmów w celu przeciwdziałania korupcji, natomiast generalnie wyznaczone Comliance Management System nie są wystarczająco do tego doprecyzowane.