Banner Viadrina

Abteilung für Hochschulkommunikation

Medieninformation Nr. 92-2016

vom 27. Mai 2016


Dyrygent będzie rektorem Uniwersytetu Europejskiego Viadrina
Dla mediów będzie to okazja do zrobienia zdjęć!


W piątek, 3 czerwca 2016 r., prof. dr hab. Czesław Grabowski, Dyrektor Filharmonii Zielonogórskiej, przejmie kierownictwo nad Uniwersytetem Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą - przez jeden dzień będzie zajmował miejsce Rektora prof. dr. Alexandra Wölla.

Dla mediów będzie to okazja, żeby sfotografować prof. dr. Czesława Grabowskiego w dniu 3 czerwca o godz. 10:45 w gabinecie rektora w głównym budynku uczelni, Große Scharrnstraße 59 sala 106.

Podczas oprowadzania po kampusie tymczasowy rektor pozna swój obszar działania. Następnie będzie rozmawiać z Wydziałem ds. Public Relations Uniwersytetu Europejskiego na temat uroczystości jubileuszowych z okazji 25-lecia uczelni oraz będzie prowadzić rozmowę strategiczną z Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce. Na koniec dnia Dyrektor Filharmonii zapozna się również z orkiestrą uniwersytecką „Viaphoniker“.

Tydzień później zaplanowana jest rewizyta prof. dr. Alexandra Wölla w Zielonej Górze. W dniu 10 czerwca 2016 r. Rektor Uniwersytetu przez jeden dzień pokieruje losami Filharmonii.

Wizyty te należą do akcji „Transgraniczna zmiana perspektywy“. Z okazji 25 jubileuszu Traktatu polsko-niemieckiego o dobrym sąsiedztwie jeszcze do 17 czerwca 2016 r. ok. 50 frankfurtczyków i słubiczan zamieni się na jeden dzień swoim miejscem pracy, w tym również burmistrzowie Dwumiasta Słubice i Frankfurt nad Odrą.


Weitere Informationen:
Europa-Universität Viadrina
Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Tel.: +49 (0)335 - 5534 4515
presse@europa-uni.de

www.europa-uni.de