Banner Viadrina

Abteilung für Hochschulkommunikation

Medieninformation Nr. 76-2016

vom 11. Mai 2016

Prof. dr hab. Anna Wolff-Powęska laureatką tegorocznej Nagrody Viadriny


Prof. dr hab. Anna Wolff-Powęska, historyk i politolog Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Dniu Europy, 09 maja br. została laureatką tegorocznej Nagrody Viadriny przyznawanej przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Uczelni Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Tegoroczną Nagrodę Finansową otrzymał studencki Festiwal Sztuki „ART an der Grenze“. Od 2013 roku grupa studentów w kwietniu i maju organizuje coroczny kilkutygodniowy studencki festiwal sztuki we Frankfurcie nad Odrą. W trakcie festiwalu w centrum miasta powstaje publiczna galeria, w której pokazywane są prace artystyczne twórców pochodzących z polsko-niemieckiego pogranicza.

Prof. dr Heinrich Olschowsky, slawista, germanista i polonista, członek kuratorium Federalnego Związku Towarzystw Polsko-Niemieckich w laudacji podkreślił „Po obu stronach Odry mamy za mało intelektualistów, którzy myślą o polskiej i niemieckiej historii we wspólnym kontekście. Anna Wolff-Powęska wyróżnia się spośród nich“. „Ma siłę i odwagę, aby zabrać głos w publicznych debatach. (...) Kwestie, które ją poruszają, mają wydźwięk egzystencjalny: Jak to jest być Niemcem po Auschwitz? Czy Niemcy mogą opłakiwać własne ofiary?“

Prof. dr Anna Wolff-Powęska przypomniała w swoim wystąpieniu: „Jeśli nie znajdziemy europejskiego rozwiązania, państwa nacjonalistyczne przeforsują swoje decyzje. Żaden naród nie jest w stanie sam stawić czoła problemom XXI wieku. Mogę tylko mieć nadzieję, że polskie elity polityczne potrafią, nie tylko zachować prawo i sprawiedliwość, leczy także wychować społeczeństwo na dobrych Europejczyków.“ Laureatka podziękowała słowami: „Czuję się wzruszona i szczęśliwa, że należę do kręgu laureatów Nagrody Viadriny. Ta nagroda to zobowiązanie, za którym w miarę sił będę podążać“.

Na początku uroczystości zgromadzeni goście uczcili minutą ciszy zmarłych w tym roku laureatów Nagrody Viadriny, tłumacza literatury Karla Dedeciusa i byłego Ministra Spraw Zagranicznych RFN Hansa-Dietricha Genscher.

Prof. dr hab. Anna Wolff-Powęska została uhonorowana za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej z dziedziny historii stosunków polsko-niemieckich, które w szczególny sposób przyczyniły się do pogłębienia porozumienia między Polską i Niemcami. Laureatka w 1969 roku rozpoczęła pracę w Instytucie Zachodnim w Poznaniu, którym kierowała w latach 1990-2004, obecnie przewodniczy radzie naukowej Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie. Prof. dr hab. Wolff-Powęska jest autorką licznych publikacji na temat stosunków polsko-niemieckich oraz dziejów myśli i kultury politycznej w Europie.

Prof. dr hab. Anna Wolff-Powęska od wielu lat jest blisko związana z Uniwersytetem Europejskim Viadrina. W 2008 roku została, jako jedyna Polka, członkiem Rady nowo powstałej Fundacji Uniwersytet Europejski Viadrina. W tym dziewięcioosobowym gremium nadzorczym reprezentowała stronę polską oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i odegrała znaczącą rolę w dalszym rozwoju uczelni.

Nagroda Viadriny

Nagroda Viadriny w wysokości 5.000 euro jest przyznawana corocznie, od 1999 roku, przez Kuratorium Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Uczelni Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą osobistościom z Polski i z Niemiec, które w szczególny sposób przyczyniły się do polsko-niemieckiego pojednania.

Do dotychczasowych laureatów Nagrody Viadriny należą między innymi: tłumacz Karl Dedecius (1999), noblista Günter Grass (2001), publicyści: Adam Michnik (2000) i Adam Krzemiński (2006), pierwszy premier III Rzeczypospolitej Tadeusz Mazowiecki (2009), zdobywca Oskara, reżyser Volker Schlöndorff (2010), kompozytor i wielokrotny zdobywca nagród Grammy Krzysztof Penderecki (2011) oraz były minister w Rządzie Republiki Federalnej Niemiec Hans-Dietrich Genscher (2012).


Weitere Informationen:
Europa-Universität Viadrina
Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Tel.: +49 (0)335 - 5534 4515
presse@europa-uni.de

www.europa-uni.de