Banner Viadrina

Abteilung für Hochschulkommunikation

Medieninformation Nr. 31-2016

2013_11_28_Karl-Dedecius ©Heide Fest

vom 29. Februar 2016

„Odszedł od nas wspaniały człowiek, wierny przyjaciel i orędownik polsko-niemieckiego pojednania “ –
Uniwersytet Europejski Viadrina wspomina Karla Dedeciusa


Uniwersytet Europejski Viadrina wspomina Karla Dedeciusa.
Wybitny tłumacz i propagator literatury polskiej w Niemczech, założyciel Niemieckiego Instytutu Kultury Polskiej w Darmstadt oraz Fundacji „Archiwum Literackie Karla Dedeciusa” na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, zmarł w piątek, 26 lutego 2016 w wieku 94 lat.

Karl Dedecius był od wielu lat blisko związany z frankfurcką uczelnią: w 1999 roku został on pierwszym laureatem Nagrody Viadriny za zasługi na rzecz stosunków polsko-niemieckich. W 2011 roku Wydział Kulturoznawstwa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina nadał mu tytuł Doktora Honoris Causa. Od 2001 roku mieszczące się w Collegium Polonicum w Słubicach Archiwum Karla Dedeciusa przechowuje literacki dorobek tłumacza. W 2013 Dedecius założył na Uniwersytecie Europejskim Viadrina Fundację „Archiwum Literackie Karla Dedeciusa”, której przekazał znaczną część swojej literackiej spuścizny.

„Straciliśmy nie tylko kogoś, kto przekazał naszemu uniwersytetowi swoje niezwykle cenne archiwum, czym umożliwił badania naukowe nad tłumaczeniem literackim właśnie tu, na polsko-niemieckiej granicy. Straciliśmy również kogoś, kto swoim postępowaniem, całym swoim życiem uczył nas szacunku do innych ludzi, bez względu na ich pochodzenie, wykształcenie i pozycję oraz nieustannie dawał przykład odpowiedzialnego posługiwania się słowem i językiem.
Odszedł od nas wspaniały człowiek, wierny przyjaciel i orędownik polsko-niemieckiego pojednania. Karl Dedecius pozostanie na zawsze w pamięci Viadriny. Z dumą będziemy sprawować pieczę nad jego spuścizną. W historii naszej młodej uczelni Karl Dedecius zawsze będzie zajmował poczytne miejsce“., powiedział prezydent uniwersytetu prof. dr Alexander Wöll.


Informacji udziela (również w języku polskim):
Uniwersytet Europejski Viadrina
Dział Public Relations
Tel.: 0049 335 - 5534 4515
presse@europa-uni.de
www.europa-uni.de