Banner Viadrina

Deutsch - polnisch - russisches
wissenschaftliches Kooperationsprojekt

Święto Uczelni na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

University Day Torun-2 ©Olga Kurilo
University Day Torun-3 ©Olga Kurilo
University Day Torun-4 ©Olga Kurilo
University Day Torun-5 ©Olga Kurilo
© Fotos: Olga Kurilo

18-19 lutego 2014 r.

Na zaproszenie uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika z okazji jubileuszu urodzin Kopernika, przypadających 19 lutego, goście uniwersytetów partnerskich z Niemiec i Rosji odwiedzili Toruń. 18 lutego w historycznym budynku uniwersyteckim na toruńskiej starówce miało miejsce spotkanie z rektorem toruńskiego uniwersytetu, dr hab. Andrzejem Tretynem. Budynek ten w kronice projektu „Trialog” zajmuje szczególne miejsce, gdyż właśnie tu 18 czerwca 2010 r. doszło do podpisania stanowiącego swoisty kamień węgielny memorandum porozumienia. Memorandum podpisali przedstawiciele Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie.

W rozmowach roboczych na międzynarodowym forum wzięli udział: z uniwersytetu w Toruniu – wicerektor Włodzisław Duch, polski koordynator projektu „Trialog”, a także dr Pior Zariczny i prof. Wiesław Sieradzan; z uniwersytetu w Kaliningradzie -  prorektor Igor Zukovskij; natomiast z uniwersytetu we Frankfurcie nad Odrą – rektor dr Gunter Pleuger, jego osobisty asystent Ingo Schuster oraz kierowniczka projektu „Trialog”, PD dr Olga Kurilo.

W centrum rozmów znalazły się plany dotyczące dalszego rozwoju projektu „Trialog”. Ich podstawę będzie stanowić rozszerzone memorandum porozumienia, którego podpisanie zaplanowano jeszcze na 2014 rok.

Program (en)

Podsumowanie DE RU | PL